Pressegruppen

Generalforsamling 2018

VENSTRE i Slagelse kommune

Vi indkalder til generalforsamling onsdag den 21. februar 2018

Sted: ProduktionsHøjskolen,

Norvangen 15, 4220 Korsør.

Kl. 18.00: Spisning

(kr. 100,- tilmelding senest 12. februar til Knud Vincents)

Kl. 18.00: Forstander Gert Møller fortæller om skolen

Kl. 19.15: Generalforsamling Kaffe og kage

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Stemmeret på generalforsamling forudsætter betaling af medlemskontingent  7 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt !

Knud Vincents på +45 20 45 97 98  eller vincents@post.tele.dk

Venstre står på mål for vores prioriteringer


Siden Venstre ved kommunalvalget i 2013 satte sig for bordenden, og Sten Knuth for alvor påtog sig det alvorlige ansvar som vores alles øverste repræsentant, der har vi været på en stram fastlagt kurs mod udvikling og vækst.

Det har været hårdt arbejde at få rejst den synkende skude, og få gjort den sejlklar igen. De mange investeringsplaner, de mange nye drømme og de mange forandringer i kommunens virksomhedskultur, har krævet sit af byrådet og de ansatte i kommunen.

Det har ofte forlydt at pengene har ”fosset ud af kassen”, hvilket naturligvis ikke overhovedet er i nærheden af sandheden. I Venstre har vi haft en specifik målsætning om at de mange millioner i kassen der samlede støv, skulle investeres til borgernes bedste. Når tiden var moden og timingen rettidigt, skulle de tilbage i borgernes lommer i form af prioriteringer på de områder, hvor udvikling var mest påtrængt.

Prioriteringerne der er foretaget, er naturligvis ikke sket uden at der har været samlet et bredt flertal i byrådet. Vi er taknemmelige for at vi har kunnet finde den nødvendige opbakning til vores prioriteringer, blandt de øvrige partier i byrådet.

Vi har samlet en liste over de væsentligste prioriteringer i den her periode, i den her liste som er meget længere hvis den havde været komplet. Vi er stolte af hvad vi har produceret, vi er stolte af hvad det har medført, og vi er stolte af at det er foregået i fællesskab.

De ordentlige valgplakater

I det store hele er mange af Venstres valgplakater nu efterhånden kommet op at hænge. Det startede ellers ikke helt som vores kandidater havde planlagt og set frem til, en hyggelig lørdag med familie og venner i demokratiets tjeneste. I stedet tog stormen Ingolf fusen på alt og alle, og nedlagde alle planer om yderligere opsætning.

I Venstre besluttede vi kun at hænge nogle få stykker op den lørdag, og mest de steder i byen hvor Ingolfs magt ikke var så stor. Ud over at plakaterne jo repræsenterer en vis værdi, så har de jo ikke nogen effekt hvis man skal køre dem på genbrugsstationen i ødelagt tilstand.

Søndag, og i dagene efter, kunne vores kandidathold og de mange frivillige fodfolk, med uvurderlig støtte fra Venstres Ungdom, så sætte de plakater op, som vi alle glæder os til kommer op.

Allerede lang tid før valget forberedte Venstre i Slagelse plakatophængningen. Trykning og kvaliteten har været afklaret i månedsvis, med skyldig hensyntagen til kandidaternes økonomi, da det jo er dem selv der skal betale det her. Kun et fåtal per kandidat er leveret fra partiforeningen, således vi sikrer i videst muligt omfang, at alle bliver set.

Man hører ofte borgere sige, at deres stemme ikke afgøres af hvem de ser hænge på valgplakaterne. Vores erfarne kandidater beretter dog, at det bliver bemærket hvis folk ikke synes man har hængt nok plakater op eller hvis de ikke hænger hvor de plejer. I Venstre hører vi gerne på ekspertisen og vi ved derfor også at valgforskere peger på de undersøgelser der er lavet, som understreger den positive effekt af valgplakaterne.

Valgplakaterne i lygtepælene fortæller historien om hvem præcist der er på valg, men vil man vide mere om partiets politik eller hvad de enkelte kandidater har af vægtige mærkesager, så må man have fat i aviserne og de sociale medier. Langt de fleste af Venstre store kandidathold, ikke mindre end 30 kandidater stiller vi med, er at finde på Facebook, hvor de gerne svarer på konkrete spørgsmål til deres holdninger.

Venstres valgplakater er alle forsynet med kontaktoplysninger således, at man kan kontakte en bestemt person såfremt en plakat hænger forkert eller måske er faldet ned og er til gene. Så kan kandidaten rette op på plakaten eller fjerne den.

Som en del af Venstres forberedelse af kandidaterne på plakatophængningen, er de alle instrueret i Slagelse Kommune og Vejdirektoratets regler for den slags valgreklame. Derfor så man heller ikke Venstres kandidater ophænge plakater før kl. 12, den lørdag hvor Ingolf rasede over landet. Man kan også vide sig ganske sikker på at vores kandidatholds plakater er ophængt efter reglerne om placering og højde, samt at de vil blive tjekket for om de muligvis er gledet ned, i løbet af perioden. Man kan også være helt sikker på at vi i Venstre nok skal sørge for at rydde ordentlig op efter os, og nedtage plakaterne straks efter valget.

Vi man vide mere om hvad ansigterne og navnene på plakaterne de står inde for, så er man velkommen på vores Facebookside og vores hjemmeside. I vores valgbutik på Gammeltorv i Slagelse, der har vi også et stort udvalg af flyers og andet materiale der oplyser meget mere om vores kandidater til kommunal- og regionsvalget.

Brug plakaterne og stem personligt.

Venstre stiller med 30 kandidater

Venstres lokale formand Knud Vincents har nu afleveret den endelige opstillingsliste til kommunen. Det er blevet en flot stor liste med ikke mindre end 30 kandidater, der er fordelt ud over hele kommunen geografisk, men også aldersmæssigt er der en flot fordeling. De kvindelige kandidater tæller 1/3-del og samme andel af det store hold, er gode erfarne kræfter fra tidligere byrådsperioder. Kandidaterne kommer med et bredt spektre af erfaringer fra erhvervslivet, og vil alle kunne medvirke til at løse de komplekse udfordringer der er ved at drive en kommune af den her størrelse.

I forbindelse med offentliggørelsen af den endelige liste, blev formand Knud Vincents interviewet til Søndagsavisen. “At være et skridt foran, det kræver et stærkt kandidatfelt, og med 30 kandidater stiller Venstre med det bedste udgangspunkt til det kommende kommune valg, hvor Slagelse Kommune skal havde en ny sammensætning af byrådet. Og Venstre har 30 kandidater, som er sultne for at komme ind i byrådet for at gøre en forskel sammen med vores borgmester Stén Knuth, gruppen og gruppeformanden,” siger Knud Vincents.

Knud Vincents påpeger i situationen: “Det har været 4 hårde år i Slagelse Byråd, men vi har formået at holde tunge lige i munden, til trods for at vi har set gruppeformænd, som har ført valgkamp siden januar 2014. Og jeg er glad og stolt over, at Venstre er lykkedes med at få gjort vores politik synlig i en sådan grad, at vi kan stille med et stærkt hold af både håbefulde unge kandidater blandet med garvede og kendte byrådskandidater.

Venstre udmærker sig ved et stærkt felt af kandidater, som kommer fra hele Slagelse Kommune, og deres fælles træk er 3 købstæder, 100 landsbyer og 2 øer samt en kommune med “én kommune, én kasse”-tankegang. Det er med til at give sammenhold, og netop det faktum at kandidatfeltet er et godt mix af både de 3 købstæder og 100 landsbyer, men også af garvede og unge håbefulde, gavner demokratiet også internt i partiet,” påpeger Vincents op til weekendens V-landsmøde i Vejle.

Siden forårets store opstillingsmøde, er der de senere dage, op til den endelige frist, kommet yderligere seks gode kandidater til på holdet. Som det er ifølge Venstres vedtægter så bliver eventuelle nye kandidater indplaceret bagerst på listen, i den rækkefølge de bliver meldt til.

Borgmester Stén Knuth er som spidskandidat, superstolt af at stå i spidsen for det største hold nogensinde i Slagelses Kommune. Han opfordrer alle til at se nøje på listen, og til at stemme personligt den 21. november når vi alle skal til valgurnerne.

Et år som Elitekommune

  • Borgmester Stén Knuth fortæller efter et år med Slagelse Kommune som Team Danmark Elitekommune. Der er skabt et koncept, der skaber rammer for at vores børn og unge kan udleve deres drømme.

Idræt, konkurrence, sundhed og bevægelse har altid været en del af mit liv. Som ung oplevede jeg både som foreningsmand, udøver og landsholdstræner, hvad idrætten kan gøre ved det enkelte menneske, om det så var/er enkel eller holdsport.

Jeg plejer at sige, at de bedste år jeg har haft, var årene som eliteudøver. Træningen, fokuseringen, det at mærke at man blev stærkere og stærkere, opleve udviklingen på egen krop, det var en fantastisk ”rejse”, som jeg drømmer om, at mange unge får mulighed for at opleve.

At vi for et år siden blev elitekommune under Team Danmark, at vi har fået etableret Slagelse Talent og Elite, og at børn i folkeskolen får mulighed for at udleve deres drøm og potentiale, synes jeg har været meget spændende at kunne være med til at beslutte.

Og så kan man jo altid spørge hvorfor en kommune skal være med til det? Her tror jeg det er vigtigt at vi som kommune, kan være med til at skabe en ramme, og noget af det indhold der gør det muligt for unge mennesker at udleve deres drøm, specielt i ungdomsårene, hvor skole, uddannelse og læreplads også skal passes. Det tager vores koncept hånd om. Ligesom vi med Slagelse Boligselskab har bygget et sportskollegium, hvor de unge får mulighed for at have et sted hvor elitemiljøet også bliver understøttet.

Det var også en del af den ”rejse” jeg var på som ung, da jeg selv boede på sportskollegium i Brøndby, da jeg som elitesportsudøver var på toppen.

Så på alle måder er det at være en elitekommune noget jeg brænder for. Noget jeg gerne vil have at vi gennem de næste år også udbygger, så endnu flere får ”smag” for det at dyrke sin idræt. Fordi jeg er sikker på, at det de unge får med sig af forskellige kompetencer, når de først har prøvet dette, vil hjælpe dem resten af livet uanset hvilke vej de måtte vælge at betræde.

Stén Knuth
Venstre
Borgmester

Informationsmøde fortalte om svære forhandlinger

I aftes kunne Borgmester Stén Knuth fortæller Venstres medlemmer om de igangværende budgetforhandlinger, på et medlemsmøde i Skælskør.

Borgmesteren fortalte at det var svært, men at man bevægede sig langsom frem. Man er enige omkring at sænke drift, udskyde anlæg, tage lån hjem og tage imod en skatteforhøjelse.

At hæve skatten er dog ikke Venstres politik, og bliver det aldrig. Når vi har en kassebeholdning som byrådet er tryg ved, vil vi gå efter at sætte skatten ned igen. Vi går vi med i aftalen også om skatten fordi der er et flertal der vil det, og Venstre vil hellere sidde ved bordet og være med at bestemme, end stå udenfor og råbe. Vi tager ansvar som vi altid har gjort. Vi arbejder fortsat på at have et forslag, flest mulige kan slutte op om.

Venstre har blandt andet opfordret til at gøre mere for at vores institutioner handler lokalt. Vi vil gerne, så meget vi kan, appellere til at vores institutionsledere handler mere lokalt. Der mangler et politisk engagement på det her specifikke område, og nogle tydelige signaler til administrationen om, at vi mener det.

Dette og mange andre forslag har Venstre bragt til forhandlingerne. I Venstre tager vi ansvar og vi laver beregninger og forslag der er gennemarbejdet. Vi indgår kompromiser og brede løsninger fordi, det at lede en kommune kræver brede flertal og ro i organisationen.