Venstre står på mål for vores prioriteringer


Siden Venstre ved kommunalvalget i 2013 satte sig for bordenden, og Sten Knuth for alvor påtog sig det alvorlige ansvar som vores alles øverste repræsentant, der har vi været på en stram fastlagt kurs mod udvikling og vækst.

Det har været hårdt arbejde at få rejst den synkende skude, og få gjort den sejlklar igen. De mange investeringsplaner, de mange nye drømme og de mange forandringer i kommunens virksomhedskultur, har krævet sit af byrådet og de ansatte i kommunen.

Det har ofte forlydt at pengene har ”fosset ud af kassen”, hvilket naturligvis ikke overhovedet er i nærheden af sandheden. I Venstre har vi haft en specifik målsætning om at de mange millioner i kassen der samlede støv, skulle investeres til borgernes bedste. Når tiden var moden og timingen rettidigt, skulle de tilbage i borgernes lommer i form af prioriteringer på de områder, hvor udvikling var mest påtrængt.

Prioriteringerne der er foretaget, er naturligvis ikke sket uden at der har været samlet et bredt flertal i byrådet. Vi er taknemmelige for at vi har kunnet finde den nødvendige opbakning til vores prioriteringer, blandt de øvrige partier i byrådet.

Vi har samlet en liste over de væsentligste prioriteringer i den her periode, i den her liste som er meget længere hvis den havde været komplet. Vi er stolte af hvad vi har produceret, vi er stolte af hvad det har medført, og vi er stolte af at det er foregået i fællesskab.

Kørekort til 17-årige gavner trafiksikkerheden

De unge bilister er generelt overrepræsenterede i uheldsstatistikkerne. Det er farligst at være ung bilist. Årsagen er naturligvis, at de unge – på trods af en god køreuddannelse og aflæggelse af køreprøve – savner praktisk erfaring fra kørsel i trafikken. Dertil kommer den velkendte og farlige kådhed blandt især unge mænd bag rattet.

Venstre: Bedre balance i trafikale investeringer

22,6 mia. kr. årligt. Så meget vil det koste, hvis 20
pct. af de danske bilister skal flyttes ud af bilerne og over i togene. Det viser
et notat fra Transportministeriet, hvor omkostninger forbundet med både miljø,
klima, støj, uheld og trængsel er medregnet.

Knallert til 15-årige fremmer mobiliteten

Siden
2011 er der sket markante forbedringer i knallertuddannelsen på
ungdomsskolerne, hvor antallet af lektioner er øget, og det er blevet et
lovkrav, at knallertuddannelsen skal indeholde et færdselsrelateret førstehjælpskursus,
og at knallertuddannelsen afsluttes med en teoriprøve og en praktisk køreprøve.