Venstre står på mål for vores prioriteringer


Siden Venstre ved kommunalvalget i 2013 satte sig for bordenden, og Sten Knuth for alvor påtog sig det alvorlige ansvar som vores alles øverste repræsentant, der har vi været på en stram fastlagt kurs mod udvikling og vækst.

Det har været hårdt arbejde at få rejst den synkende skude, og få gjort den sejlklar igen. De mange investeringsplaner, de mange nye drømme og de mange forandringer i kommunens virksomhedskultur, har krævet sit af byrådet og de ansatte i kommunen.

Det har ofte forlydt at pengene har ”fosset ud af kassen”, hvilket naturligvis ikke overhovedet er i nærheden af sandheden. I Venstre har vi haft en specifik målsætning om at de mange millioner i kassen der samlede støv, skulle investeres til borgernes bedste. Når tiden var moden og timingen rettidigt, skulle de tilbage i borgernes lommer i form af prioriteringer på de områder, hvor udvikling var mest påtrængt.

Prioriteringerne der er foretaget, er naturligvis ikke sket uden at der har været samlet et bredt flertal i byrådet. Vi er taknemmelige for at vi har kunnet finde den nødvendige opbakning til vores prioriteringer, blandt de øvrige partier i byrådet.

Vi har samlet en liste over de væsentligste prioriteringer i den her periode, i den her liste som er meget længere hvis den havde været komplet. Vi er stolte af hvad vi har produceret, vi er stolte af hvad det har medført, og vi er stolte af at det er foregået i fællesskab.

De ordentlige valgplakater

I det store hele er mange af Venstres valgplakater nu efterhånden kommet op at hænge. Det startede ellers ikke helt som vores kandidater havde planlagt og set frem til, en hyggelig lørdag med familie og venner i demokratiets tjeneste. I stedet tog stormen Ingolf fusen på alt og alle, og nedlagde alle planer om yderligere opsætning.

I Venstre besluttede vi kun at hænge nogle få stykker op den lørdag, og mest de steder i byen hvor Ingolfs magt ikke var så stor. Ud over at plakaterne jo repræsenterer en vis værdi, så har de jo ikke nogen effekt hvis man skal køre dem på genbrugsstationen i ødelagt tilstand.

Søndag, og i dagene efter, kunne vores kandidathold og de mange frivillige fodfolk, med uvurderlig støtte fra Venstres Ungdom, så sætte de plakater op, som vi alle glæder os til kommer op.

Allerede lang tid før valget forberedte Venstre i Slagelse plakatophængningen. Trykning og kvaliteten har været afklaret i månedsvis, med skyldig hensyntagen til kandidaternes økonomi, da det jo er dem selv der skal betale det her. Kun et fåtal per kandidat er leveret fra partiforeningen, således vi sikrer i videst muligt omfang, at alle bliver set.

Man hører ofte borgere sige, at deres stemme ikke afgøres af hvem de ser hænge på valgplakaterne. Vores erfarne kandidater beretter dog, at det bliver bemærket hvis folk ikke synes man har hængt nok plakater op eller hvis de ikke hænger hvor de plejer. I Venstre hører vi gerne på ekspertisen og vi ved derfor også at valgforskere peger på de undersøgelser der er lavet, som understreger den positive effekt af valgplakaterne.

Valgplakaterne i lygtepælene fortæller historien om hvem præcist der er på valg, men vil man vide mere om partiets politik eller hvad de enkelte kandidater har af vægtige mærkesager, så må man have fat i aviserne og de sociale medier. Langt de fleste af Venstre store kandidathold, ikke mindre end 30 kandidater stiller vi med, er at finde på Facebook, hvor de gerne svarer på konkrete spørgsmål til deres holdninger.

Venstres valgplakater er alle forsynet med kontaktoplysninger således, at man kan kontakte en bestemt person såfremt en plakat hænger forkert eller måske er faldet ned og er til gene. Så kan kandidaten rette op på plakaten eller fjerne den.

Som en del af Venstres forberedelse af kandidaterne på plakatophængningen, er de alle instrueret i Slagelse Kommune og Vejdirektoratets regler for den slags valgreklame. Derfor så man heller ikke Venstres kandidater ophænge plakater før kl. 12, den lørdag hvor Ingolf rasede over landet. Man kan også vide sig ganske sikker på at vores kandidatholds plakater er ophængt efter reglerne om placering og højde, samt at de vil blive tjekket for om de muligvis er gledet ned, i løbet af perioden. Man kan også være helt sikker på at vi i Venstre nok skal sørge for at rydde ordentlig op efter os, og nedtage plakaterne straks efter valget.

Vi man vide mere om hvad ansigterne og navnene på plakaterne de står inde for, så er man velkommen på vores Facebookside og vores hjemmeside. I vores valgbutik på Gammeltorv i Slagelse, der har vi også et stort udvalg af flyers og andet materiale der oplyser meget mere om vores kandidater til kommunal- og regionsvalget.

Brug plakaterne og stem personligt.

Venstre stiller med 30 kandidater

Venstres lokale formand Knud Vincents har nu afleveret den endelige opstillingsliste til kommunen. Det er blevet en flot stor liste med ikke mindre end 30 kandidater, der er fordelt ud over hele kommunen geografisk, men også aldersmæssigt er der en flot fordeling. De kvindelige kandidater tæller 1/3-del og samme andel af det store hold, er gode erfarne kræfter fra tidligere byrådsperioder. Kandidaterne kommer med et bredt spektre af erfaringer fra erhvervslivet, og vil alle kunne medvirke til at løse de komplekse udfordringer der er ved at drive en kommune af den her størrelse.

I forbindelse med offentliggørelsen af den endelige liste, blev formand Knud Vincents interviewet til Søndagsavisen. “At være et skridt foran, det kræver et stærkt kandidatfelt, og med 30 kandidater stiller Venstre med det bedste udgangspunkt til det kommende kommune valg, hvor Slagelse Kommune skal havde en ny sammensætning af byrådet. Og Venstre har 30 kandidater, som er sultne for at komme ind i byrådet for at gøre en forskel sammen med vores borgmester Stén Knuth, gruppen og gruppeformanden,” siger Knud Vincents.

Knud Vincents påpeger i situationen: “Det har været 4 hårde år i Slagelse Byråd, men vi har formået at holde tunge lige i munden, til trods for at vi har set gruppeformænd, som har ført valgkamp siden januar 2014. Og jeg er glad og stolt over, at Venstre er lykkedes med at få gjort vores politik synlig i en sådan grad, at vi kan stille med et stærkt hold af både håbefulde unge kandidater blandet med garvede og kendte byrådskandidater.

Venstre udmærker sig ved et stærkt felt af kandidater, som kommer fra hele Slagelse Kommune, og deres fælles træk er 3 købstæder, 100 landsbyer og 2 øer samt en kommune med “én kommune, én kasse”-tankegang. Det er med til at give sammenhold, og netop det faktum at kandidatfeltet er et godt mix af både de 3 købstæder og 100 landsbyer, men også af garvede og unge håbefulde, gavner demokratiet også internt i partiet,” påpeger Vincents op til weekendens V-landsmøde i Vejle.

Siden forårets store opstillingsmøde, er der de senere dage, op til den endelige frist, kommet yderligere seks gode kandidater til på holdet. Som det er ifølge Venstres vedtægter så bliver eventuelle nye kandidater indplaceret bagerst på listen, i den rækkefølge de bliver meldt til.

Borgmester Stén Knuth er som spidskandidat, superstolt af at stå i spidsen for det største hold nogensinde i Slagelses Kommune. Han opfordrer alle til at se nøje på listen, og til at stemme personligt den 21. november når vi alle skal til valgurnerne.

Om samarbejde – replik til Helle Blak, S

Af Knud Vincents, gruppeformand Venstres byrådsgruppe i Slagelse kommune.  

Ved valget i 2009 var der flertal af borgerlige stemmer, men grundet valgforbundene gik for mange af de borgerlige stemmer tabt. Derfor var der flest mandater bag S og SF i 2009, som fik 16 ud af 31. De to partier valgte at konstituere sig helt uden om de borgerlige og i øvrigt sætte sig på samtlige formandsposter i udvalgene.

Den 19. november 2013 var en gyser. Efterhånden som stemmerne blev talt op, blev det tydeligt, at Socialdemokratiets og Enhedslistens og de borgerlige stemmer endnu en gang stod tæt i forhold til mandaterne. Den borgerlige fløj havde igen flest stemmer; faktisk omkring 20 % flere stemmer end S og El.

På valgaftenen var forhandlingerne intense. Selv mens det borgerlige flertal forhandlede, forsøgte Socialdemokraterne og Enhedslisten at skabe flertal udenom Venstre.

Vælgerne ønskede et borgerligt flertal og derfor var det vigtigt, at vi fik en konstitueringsaftale på plads. Herefter inviterede vi S og El i et bredt samarbejde ved at tilbyde to formandsposter ud af de syv. Hvis S og El havde taget imod tilbuddet, ville Venstre kun have haft én udvalgsformand, idet vi i det nye har 7 stående udvalg. Og da både Liberal Alliance og Dansk Folkeparti fik hver to formandsposter, var der alene ét udvalg tilbage til Venstre.

Et bredt samarbejde i byrådet er vigtigt for hele Slagelse Kommune. Det har Venstre arbejdet for i byrådsperioden og det har vi opfordret til under valgkampen. Derfor tilbød vi S og El de to udvalgsformandsposter i det kommende samarbejde.

I det politiske arbejde er det formændene, som sætter dagsordenen og som har meget stor indflydelse på den førte politik i udvalgene. S og El ville dermed have haft gode muligheder for at påvirke politikken – og de ville have været med i det brede samarbejde mellem formændene i udvalgene. Den nye mødestruktur, hvor borgmester og udvalgsformænd mødes en gang om måneden, skal sikre udviklingen og samarbejdet på tværs.

Efter tre år uden et brugbart flertal i byrådet for nogen af parterne, er der nu omsider etableret et godt udgangspunkt for udvikling og vækst – og dermed også mere velfærd og omsorg. Vi inviterer stadig Socialdemokraterne og Enhedslisten til godt samarbejde i udvalgene – det er vigtigt for hele vores kommune.

knud_vincent

Pressemeddelelse: Et samarbejde, der kan løfte Slagelse og Kalundborg.

Slagelse har det hele. Uddannelse, kultur, idræt, en smuk natur, engagerede ildsjæle, et erhvervsliv, der gerne vil samarbejde med sin kommune og en enestående infrastruktur.

Og alligevel halter Slagelse gevaldigt på bl.a. DI’s klimaundersøgelse, hvor kommunen er nr. 91 ud af 96 kommuner. Her er et enormt potentiale, som borgmesterkandidat Stén Knuth, Venstre, agter at tage fat på, hvis vælgerne giver ham mandatet til at drive kommunen videre.

”Vi vil have borgmesteren for bordenden af dette vigtige område. Vi vil have gentænkt vores udbudspolitik, så vores lokale virksomheder får mulighed for at byde ind på kommunens opgaver. Vi vil sende flere opgaver i udbud og vi vil starte et samarbejde med erhvervslivet,” udtaler Stén Knuth, ”og så skal vi lære af Kalundborgs dygtige borgmester Martin Damm, der på ganske få år har skabt et fantastisk erhvervsklima og engagement omkring erhvervslivet”.

Det blev kort drøftet, da borgmester Martin Damm og borgmesterkandidat Stén Knuth, begge Venstre mødtes i dag ved kommunegrænsen.

Kalundborg og Slagelse samarbejde.
”Et stærkt Slagelse på erhvervsområdet vil også gavne Kalundborg på den lange bane”, siger Martin Damm, der fortsætter: ”Vi vil som region og område stå styrket, hvis også Slagelse erhvervsliv rykker på oplevelsen af et godt samarbejde med Slagelse kommune. Og som jeg ser det, har Slagelse med sin beliggenhed fantastiske muligheder for at trække nye virksomheder til, der kan gavne den vestsjællandske beskæftigelse herunder naturligvis også Kalundborg.”

De to er enige om at holde den gode kontakt efter kommunalvalget, hvor begge håber at kunne sætte sig i borgmesterstolen 1. jan. 2014.

For yderligere oplysninger:

Borgmester i Kalundborg Marin Damm, Venstre – tlf.nr. 2960 9047 

Viceborgmester i Slagelse Stén Knuth, Venstre – tlf.nr.2440 0111

Pressemeddelelse: Det er ’Tid til SAMARBEJDE NU!’

Venstre går forrest i kampen for den gode tone og samarbejde i byrådssalen.  Det markerer de på de mange Venstreplakater, der er ophængt i kommunens lygtepæle og på de uundværlige sociale medier. 

Til morgen, da borgerne i Slagelse Kommune stod op og gik på arbejde, kunne de notere, at der hen over natten var en forandring at iagttage på nogle af de mange valgplakater i kommunens lygtepæle. På alle Venstres plakater er der hen over natten blevet påklistret en streamer med opfordringen SAMARBEJDE NU!

De markante orange streamers er Venstres opfordring til borgerne om at sætte deres kryds den 19. november på de mennesker, der vil arbejde for en ny og bedre kommune.

Det er Venstres grundlæggende holdning, at samtale og samarbejde på tværs af politiske skel er det, der skal til for at få denne kommune op i gear og ind i superligaen blandt kommuner. Det er det, partiet hermed ønsker at sætte fokus på.

”Borgerne oplever, at der er for meget mudderkastning i byrådssalen, det vil vi gøre noget ved i den nye byrådssamling. Venstre ser hellere mere reel politisk forhandling og samarbejde. Det vil give borgerne et større ejerskab og virksomhederne en meget større tiltro til, at deres investering er blivende og sikret,” lyder det fra partiet.

”Venstre er borgernes garanti for et bredt samarbejde på tværs,” siger Venstres borgmesterkandidat Stén Knuth.  ”Hvis vi skal skabe vækst og udvikling, så er det tid til at se på lederskabet, tid til at se på, hvordan vi arbejder sammen for at ændre noget, og så er det afgjort tid til forandring” fortsætter han.

Stén Knuth står i spidsen for 28 gode Venstre kandidater til kommunalvalget i 2013, og de har sat sig for, at det er den gode tone, der skal være fremherskende i valgkampen og at der skal praktiseres åbenhed og dialog. Samarbejde er kun en naturlig forlængelse her af.

Venstre ønsker med sit statement ”SAMARBEJDE NU!” at skabe opmærksomhed omkring det udtalte behov, der er i Slagelse Kommune, for et bredt samarbejde hen over midten.

Venstre
Tid til Forandring

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Stén Knuth sten.knuth@slagelse.dk +45 24 40 01 11
Knud Vincents vincents@post.tele.dk +45 20 45 97 98
Johnny B. Rasmussen johnnybgoode@mail.dk +45 20 74 57 09

Sten samarbejde

Spørgsmål til John Dyrby (S)

Gennem længere tid har socialdemokraten John Dyrby kritiseret og angrebet Venstre i Slagelse og vores borgmesterkandidat Stén Knuth. Uanset hvor grundigt og pædagogisk vi besvarer Dyrbys spørgsmål, følges det blot op med nye angreb. Senest angribes Venstres store og ambitiøse valgprogram, som netop er blevet husstandsomdelt.

Det er ærgerligt, at John Dyrby trods både dygtighed og erfaring vælger den slags mudderkastning frem for politik. Hvorfor fortæller S og Dyrby ikke hellere vælgerne, hvad de selv vil gøre for at udvikle og skabe forandring i vores kommune efter valget?

Man kunne også spørge, hvad John Dyrby selv vil tilføre kommunen. Vil han fx være borgmester? Lis Tribler har jo meldt ud i pressen, at det bliver hendes sidste periode. Er planen, at John Dyrby – hvis S får vælgernes opbakning – skal være borgmester straks efter valget, eller vil Tribler og Dyrby vente til næste folketingsvalg, hvor John Dyrby jo skal gøre op med sig selv og socialdemokraternes forbud mod dobbeltmandater, om han vil satse på folketinget eller på byrådet. Svar udbedes venligst, inden vælgerne skal tage stilling den 19. november.

Af Johnny Persson, byrådsmedlem (V), Lokesvej 8, 4220 Korsør

johnny-persson

 

 

 

 

Det er ’Tid til forandring’

Handleplanen ’Tid til forandring’, der er Venstres i Slagelses gennemarbejdede plan for et driftigt fremtidigt Slagelse Kommune, offentliggøres på et utraditionelt vælgermøde i Korsør d. 8. november

Venstre i Slagelse har en plan, en helt konkret plan, der handler om, hvordan man får denne kommune op i omdrejninger igen til glæde for borgere og erhvervsliv.

Planen hedder ’Tid til forandring’.

I den forgange weekend løftede man en flig af planen i det husstandsomdelte 40 siders valgmagasin, men snart er det tid til at offentliggøre de mange gode tanker og handleplaner, som Venstres mange kandidater selv har været med til at sammensætte gennem det sidste års tid.

Borgmesterkandidat Stén Knuth siger: “Mange har spurgt ind til, hvordan vi vil drive Slagelse Kommune efter 1. januar, hvilke tiltag vi vil gøre, hvad vi mener, når vi siger, det er tid til forandring. Nu er vi nået til, hvor vi endeligt kan offentliggøre planen, vi har arbejdet så hårdt på, alle de gode tanker vi har tænkt og alle de fantastiske ideer, vores kandidater har sammensat i den her plan”.

Fredag aften d. 8. november, kl. 19 i det smukke gamle Ting- og Arresthus i Korsør indkalder Venstre i Slagelse til vælgermøde, hvor også planen ’Tid til forandring’ vil blive offentliggjort, og hvor der vil være rig mulighed for at spørge ind til planen ’Tid til forandring’.

Ud over aftenens alt overskyggende tema, så vil vælgermødet forme sig lidt utraditionelt, hvor borgerne har mulighed for at møde kandidaterne ved caféborde og over en kop kaffe få mulighed for at stille spørgsmål til et panel af Venstres kandidater. Vælgermødet i Ting og Arresthuset gæstes af:

Sten Knuth

Knud Vincents

Ole Drost

Johnny Persson

Birgitte Poulsen

Jens Jørgensen

Helle Jacobsen

Suzanne Madsen

Morten Hass Augustsen

Bent Erik Lyngholm

Jørn-Ole Didriksen

Aftenens indhold vil forløbe ud fra følgende plan:

19.00 – 19.10 Velkomst af Venstres borgmesterkandidat Sten Knuth

19.10 – 20.00 Politisk drøftelse herunder valgprogrammet ’Tid til forandring’

20.00 – 20.50 Borgerne kan møde de enkelte kandidater ved cafeborde og drikke en kop kaffe

20.50 – 21.00 Afslutning ved borgmesterkandidat Sten Knuth

Arrangementet er åbent for alle, og Venstre håber på stort fremmøde af såvel borgere som af pressen.

Medlemmer af pressen kan ved henvendelse, få tilsendt planen ’Tid til forandring’ forud for arrangementet.

Venstre

Tid til Forandring

sten

Ugens kandidat: Stén Knuth.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Stén Knuth, som også er Venstres borgmesterkandidat i Slagelse kommune:

sten

Stén Knuth
Venstres borgmesterkandidat

At være i politik er det bedste, jeg nogen sinde har gjort. At være med til at udvikle og sætte retning for en hel kommune er et drømmejob. Hver dag møder jeg nye og spændende mennesker, der kun ønsker, at vi som kommune skal blive endnu bedre.

Min vision for Slagelse kommune er, at vi giver børn den bedste omvækst, vi kan, at vi får børn og unge uddannet sig til at mestre livet, at vi også får mulighed for at give ældre den alderdom, de fortjener efter et langt liv på arbejdsmarked.

Vi skal kæres om de svageste, syge og handicappede.

Og så skal vi give talenterne de bedste muligheder for at drive deres talent så langt, det er muligt, om det så er i skolen eller i kommunen.

Virksomheder, som er drivkraften i vort samfund, skal have individuelle og fleksible muligheder for at skabe vækst og nye muligheder, naturligvis i balance med miljøet.

Hvis Slagelse kommune skal videre, skal vi have en ny borgmester, så vi kan skabe reel forandring. En borgmester, der vil bryde administrationens vanetækning, en borgmester, der også vil udfordre den lovgivning, der rammer os fra folketinget.

Jeg vil:

  • Samarbejde bredt med dem, der ønsker at udvikle Slagelse kommune
  • Sætte tydelige mål op og forfølge dem. Og jeg vil gerne måles på det
  • Samle hele kommunen i en reel og ærlig samtale om, hvordan vi udvikler denne dejlige kommune
  • Øge samarbejdet mellem det offentlige og de private virksomheder
  • Sidde for bordenden, når vi samarbejder med private virksomheder
  • Holde ugentlige møder med min direktion
  • Ud og stå på ”ølkassen” foran borgere og virksomheder, når det kræves
  • Samarbejde med de omkringliggende kommuner

Stén Knuth – personligt

Jeg er gift med Helle, sammen har vi tre dejlige børn, Kathrine 8 år, Christian 12 år og Frederik på 16 år, der alle tre går på Antvorskov Skole. Jeg er født og opvokset i Slagelse by.

Jeg er uddannet bankmand, er sports- og foreningsmand, har været leder af en produktionsskole, samt leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordvestsjælland.

Og så har jeg været politisk engageret i Venstre siden 1998.
Udnævnt til borgmesterkandidat maj 2008 og igen nov. 2012.
Gruppeformand siden 2008.

sten.knuth@slagelse.dk

 

Ugens kandidat: Ole Drost.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Ole Drost:

ole_drost

Navn: Ole Drost
Fødselsdato: 21/5 1952
By: Skælskør

Lidt om mig:

Lærer, uddannelsesvejleder og gårdejer.
Medlem af byrådet i Skælskør/Slagelse siden 1998.
Borgmester i Skælskør fra 2001 – 2006.
Sidder i dag i økonomiudvalg og erhvervs, innovations og arbejdsmarkedsudvalget.

Er ligeledes regionsrådsmedlem i region Sjælland og formand for Forskning, innovation og uddannelse.

Mine 3 mærkesager:

Vækst i erhvervslivet og beskæftigelsen.

En udvikling af alle kommunens områder med balance mellem by og land.

En sikker styring af økonomien.

Mailadresse: ole.drost@slagelse.dk