Folketingskandidaten

Knud Vincents
Morten Dahlin
– Folketingskandidata
Mobile. +45 25 11 64 63
Email: kontakt@mortendahlin.dk