Ugens kandidat: Helle Jacobsen.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Helle Jacobsen:

kampagnefoto-2013-small

Helle Jacobsen
47 år, Kirke Stillinge
Byrådsmedlem og souschef/filialleder i UU Vestsjælland

Lidt om mig:

Valgt til byrådet i 2009, sidder i Økonomiudvalget og er næstformand i Børn-, Unge- og Familieudvalget. Jeg har også været med i diverse ad hoc-udvalg: Projekt Ringparken/Motalavej, Ungeindsatsen samt det nye skolereformudvalg.

Jeg er oprindeligt uddannet indenfor forsikringsbranchen og har undervist på Forsikringshøjskolen. Siden 2005 har jeg været vejleder i UU Vestsjælland (Ungdommens Uddannelsesvejledning), hvor jeg arbejder med vejledning af unge under 25 år – nu som  souschef og filialleder.

Jeg bor i et af Slagelse kommunes velfungerende landområder – sammen med min mand Lars og mine to sønner, Lasse (19 år) og Christoffer (16 år). Her er højt til loftet, plads til sammenhold med gode venner og alsidige fritidsinteresser. Jeg glæder mig over naturen, musik, idræt, sønnernes gode skole og over at gøre en forskel for Slagelse kommune.

Blog:               http://www.hellejacobsen.dk
Min V-side: http://www.hellejacobsen.venstre.dk
Facebook:    http://tinyurl.com/HelleJacobsen
Telefon:        51648113
Mail:              hellejac@slagelse.dk

Mærkesager:

Efter 4 år i byrådet i Slagelse Kommune ved jeg, at der kommer mange forskellige enkeltsager igennem i løbet af en byrådsperiode. Så i stedet for enkeltstående mærkesager vil jeg hellere tale om afgørende grundholdninger, som jeg lægger ind i behandlingen af hver eneste enkeltsag:

 • En liberal grundholdning: Mennesket før systemet
 • Samarbejdet skal forbedres. Det bredest mulige samarbejde omkring enkeltsagerne af hensyn til borgerne i kommunen. Samarbejde betyder også mere og bedre samarbejde med det private erhvervsliv.
 • Uddannelsesområdet. Uddannelsesniveauet i Slagelse Kommune skal hæves på alle niveauer. Mere individuel uddannelsesvejledning og samarbejde med erhvervslivet helt ned i grundskolen.
 • Det handler om mennesker. Kommunen skal fokusere på at give udsatte børn, voksne og ældre den hjælp, de har brug for for at kunne klare sig selv.
 • Økonomisk ansvarlighed. Vi skal tænke investering, rettidig omhu – og omsorg.
 • Kommunen skal fungere som en servicevirksomhed med fleksibilitet, ordentlighed og respekt i dialogen med borgerne.
 • Det skal være lettere at drive erhverv i hele Slagelse Kommune. Det er vi alle sammen afhængige af. Flere arbejdspladser, mere vækst.

Vi har et stort landområde med mange, velfungerende landsbyer og vi har to større købstæder i Korsør/Halsskov og Skælskør. Vi skal sikre udvikling, bosætning, erhvervsliv, turisme, kulturtilbud og kommunale tilbud i hele kommunen.

Vi skal være en kommune, hvor vi arbejder sammen om at få Slagelse kommune, hele kommunen, på landkortet – både erhvervsmæssigt, kulturelt, politisk og i forhold til opgaverne. Vi skal være stolte af at bo i Vestsjælland. Vi skal være stolte af at komme fra Slagelse kommune.

Det kræver en helt ny måde at tænke på – for at løse de problemer, der er skabt ved den gamle måde at tænke på,” sagde Albert Einstein. Det er en brugbar tanke. Hvis vi fortsætter i gamle vaner, får vi de samme resultater. Der må nytænkning til.

Det er tid til forandring.

Hvis du vil høre mere om, hvad jeg mener om bestemte sager, er du meget velkommen til at besøge min blog her: http://www.hellejacobsen.dk, sende mig en mail på hellejac@slagelse.dk eller til at få en snak over telefonen på 51648113.

For Slagelse Kommune – for borgerne – ”Tid til forandring”.

Der har den seneste tid været mange ‘interessante’ forslag til, hvad Venstres politik er, og hvordan vi vil udmønte den. Venstre vil først og fremmest, og forhåbentlig i lighed med de øvrige partier, det bedste for Slagelse Kommune. Vi vil føre en fornuftig politik, hvor investeringer i fremtiden skal gå hånd i hånd med gode lokale velfærdsydelser.

Når vi taler om at få kommunen til ”gå længere på literen”, så handler det om at kigge på, hvilke områder der kan effektiviseres. Vi skal have optimeret arbejdsgangene fx ved LEAN, afskaffet unødvendigt bureaukrati og set på, hvordan vi kan gøre passive investeringer aktive fx ved at kigge på, om vi kan få noget retur, for de ydelser vi udbetaler (i lighed med nyttejobs).

Vi skal blive endnu bedre til at udnytte medarbejdernes kompetencer optimalt på tværs af forvaltningsområder, og så skal vi minimere antallet af projekter og eksterne rapporter som ikke har en klar og brugbar målsætning i forhold til udvikling af kommunen eller til gavn for borgerne.

Konkurrence er sundt
Venstre går ind for at konkurrenceudsætte opgaver, hvor det giver mening. Jeg mener, at konkurrence er sundt og skaber bedre kvalitet, og at vi ved at sende opgaver i udbud, også kan være med til at holde vores egen organisation konkurrencedygtig. Udbud som skaber råderum til enten udvikling eller som kan være med til at sikre bedre rammevilkår for erhvervslivet.

Samtidig vil vi foretage en gennemgribende revidering af udbuds- og indkøbspolitikken, så vi sikrer, at de lokale virksomheder, store som små, kommer i spil til så mange opgaver, som overhovedet muligt.

Omsorg og respekt
For os er det vigtigt, at vi kan servicere vores borgere godt og respektfuldt. Derfor vil vi sørger for et varieret institutions- og skoletilbud, hvor vi starter et samarbejde imellem de private og offentlige tilbud, så vi kan lære af hinanden og sammen være med til at sikre vores børn muligheden for at udnytte deres ressourcer bedst muligt. Vi vil have rigtig god ældrepleje med omsorg og respekt for forskelligheder.

Vi ønsker meget mindre bureaukrati inden for dette område, så medarbejderne kan få lov til at udfolde deres fulde potentiale. Vi ønsker flere ”varme hænder”, som vi får, hvis vi får mindre bureaukrati og kontrol.

Udvikling og samarbejde
Erhvervspolitikken skal have en opstramning, hvor vi får skabt de kommunale rammer, som erhvervslivet efterspørger. Det er efter min og Venstres mening, erhvervslivet der ved, hvordan man udvikler virksomhederne, og derfor er det også dem, der skal være med til at definere erhvervsudviklingen.  Vi skal sammen lave strategier, handleplaner og planer for udmøntning for erhvervsudvikling.

Venstre vil også forankre erhvervsområdet under Økonomiudvalget, så det bliver borgmesteren, der sidder for bordenden. Det skaber kortere sagsbehandlingstid, og er et klart signal til erhvervslivet om, at borgmesteren ønsker at været tæt på beslutningerne.

Slagelse Kommune har mange muligheder, men bestemt også mange udfordringer. I Venstre mener vi, at vi skal føre en ansvarlig politik, men også at vi skal investere, for at opnå den vækst vi er så afhængige af.  Vi SKAL have skabt flere lokale arbejdspladser, og der skal vi som kommunalpolitikere satse på projekter og på en politik, der kan sætte gang i denne udvikling.

En del af den proces er, at vi får etableret et byråd, der bygger på samarbejde og sammen begynder at sætte nogle konkrete mål, for derfra at lægge en plan for, hvordan vi når derhen. Lad os sammen, på tværs af partiforskelligheder, få Slagelse Kommune til at blomstre.

Af Stén Knuth, borgmesterkandidat, Venstre

Sten Knuth

Ugens kandidat: Anders Koefoed.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Anders Koefoed:

Anders_Koefoed

Navn: Anders Koefoed
Adresse: Dybkær 18
By: 4230 Skælskør
Tlf. 20786068
Fødselsdato: 01.03.74
Civil status: Gift med Tina Koefoed

 Lidt om mig:

Mit navn er Anders Koefoed, jeg er 39 år, født og opvokset i Skælskør, hvor jeg også bor. Jeg er gift med Tina, som til dagligt er ambulanceredder og sammen har vi 3 meget aktive børn på 9-12-14 år. Jeg har altid haft en stor tilknytning til byen, og været meget aktiv i div. sportsklubber, bestyrelser mm.

Til dagligt er jeg ansat som politiassistent i Slagelse, hvor jeg arbejder i hundepatruljen, og ved siden af det, er jeg ansat i Falck som brandmand/holdleder i Skælskør.

Endvidere er jeg uddannet håndværker og har en længere militærkarrierer bag mig.

Når jeg bliver valgt ind i byrådet, vil jeg generelt arbejde for, at vi får en bedre og mere aktiv  og harmonisk kommune, som kan rumme folk og deres erhverv, og hvor vi har ressourcer til at hjælpe dem, som måtte have brug for det. Dette gælder både inde for ældre området, skole/fritid/kultur området og erhvervsområdet.

…….Vi kan ikke spare os ud af krisen, men bliver i stedet for nød til at investerer og satse på nye og anderledes tiltag. Vi skal kunne se mulighederne, frem for at fokuserer på begrænsningerne

Mine 4 mærkesager:

Jeg vil arbejde for en bredere og mere aktiv/kreativ folkeskole, hvor vi sætter børnene og deres til tider særlige behov i centrum og hvor der er plads til at udforme en  skolepolitik  i samarbejde med lærere og skoleledere, hvor integration også indgår og  den vej igennem gør de unge klar til en ungdomsuddannelse. Gerne med engelsk fra 1 klasse og plads til flere praktiske fag.

Jeg vil arbejde for at få mere og nyt erhvervs liv i Slagelse kommune, med bedre og større rammer,  men ikke glemme det erhvervsliv som vi allerede har her. En erhvervspolitik, hvor vi er imødegående og åbne over for de erhvervsdrivendes ønsker, og hvor man ikke bare på forhånd afviser gode ideer og forslag. En erhvervspolitik hvor vi kan se mulighederne, frem for at fokuserer på begrænsningerne.

Jeg vil arbejde for en ældre politik, hvor vi har tid til de ældre, og hvor der er plads til, at medarbejderne har frihed under ansvar og derigennem ikke skal bruge så meget tid på administrative opgaver, men i stedet for have bedre tid til de ældre. En ældre politik som tilgodeser hver enkelt ældre borges behov, og hvor vi får nedbragt sagsbehandlingstiderne ,  så hurtig og effektiv hjælp kan nå frem til den enkelte borger. En ældre politik, hvor der må være nok af de nødvendige bo tilbud /plejehjem  til ældre med særlige behov.

Vi skal ikke bare lave reformer for at lave reformer, vi skal i stedet for gennemtænke tingene og lave dem i samarbejde med det faglige personale inden for hvert område, og derved sætte medarbejderne og  brugerne i centrum. Derved slipper vi for at der bliver truffet halve beslutninger med dertil hørende utilfredsstillende  resultater.

Ugens kandidat: Birgitte Lunden Poulsen.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Birgitte Lunden Poulsen:

Birgitte_Lunden_Poulsen2.png

Navn: Birgitte Lunden Poulsen
Fødselsdato:   19 april 1965
By: Skørpingevej 1, Gerlev
Civil status: Gifte med Finn Poulsen.

Har 2 store Piger Matilde og Katrine på 21 og 17 år.

Civilt job:  Ansat i University  College Sjælland som chef for Facility service (som er bygningsdrift, service, kantiner, rengøring, indkøb og logistik)   

Lidt om mig:
En ny valgkamp er nu skudt i gang og det der er vigtigste for mig er, at vi fastholder den stramme styring af Slagelses kommunes økonomi.
Vi skal udvikle kommunen, og samtidig skal vi kunne modstå alle de forandringer, som vi konstant står over for og de påvirkninger der kommer udefra.
Vi skal ture gøre noget og tage ansvar.
Venstre tror på frihed, under ansvar. Mennesker udvikler sig bedst i det frie initiativ og i sund konkurrence.
Jeg stiller op igen, fordi jeg igennem de sidste 4 år har fået en masse erfaring i politik, der skal bruges, for at vi kan forsætte udviklingen, og bevarer troen på, at vi i Venstre kan være med til at ændre et politisk skift i kommunens fremtid.

Vi skal fastholde kommunen, og udvikle kommunen – Vi skal have mere for skattekronerne. Der skal sættes klare og tydelige mål.

Der skal være en indgang til kommunen: Hurtig sagsbehandling og borgerservice.

Det er tid til forandringer
Viljen til vækst med borgeren i Centrum

Min rolle i de sidste 4 år har været samarbejde og politik på tværs af byrådet.
Jeg skylder nu borgerne at stille op igen, og give den en skalde frem mod valget og før og efter.
Som kvinde er jeg ganske stædig, har en sund fornuft, udholdenhed, ikke konfliktsky, har omsorg for kollegaer og samarbejdspartner, konsekvent og god til samarbejde.

Tre ord, jeg gerne vil stå for er: Troværdighed, Ærlighed og Respekt.

Jeg sidder i dag i Børn-uddannelse og integrations udvalget / sundhed og omsorg udvalget
Det er 2 store udvalg, hvor mange af beslutningerne påvirker borgerne straks. Derfor er det vigtigt at vi hele tiden får truffet de rigtige beslutninger.

Mine mærkesager:
De områder som jeg gerne vil arbejde med er: Børn, uddannelse, unge, ældre, lokalområder, bygningsdrift og serviceniveau.

Desuden skal der ses på erhvervslivet, hvad kan vi gøre?

Vi skal tiltrække flere firmaer og gøre det attraktivt at have et firma i Slagelse kommune.

Udover det, skal vi højne uddannelsesniveauet og få flere til at tage en uddannelse, for uddannelse fremmer vækst.
Vi skal se på hvordan vi kan forbedre folkeskolen.
Vi skal fastholde kvaliteten og sikre en god fremtid for de ældre i forhold til fleksible løsninger og mere personlig pleje. Vi skal sikre fokus på lokalområderne og deres fremtid.

Det jeg gerne vil bidrage med til Slagelse kommune:

 • Højne uddannelsesniveauet og få flere til at tage en uddannelse, for uddannelse fremmer vækst
 • En bedre folkeskolen
 • Fastholde kvaliteten og sikre en god fremtid for de ældre i forhold til fleksible løsninger og mere personlig pleje
 • Sikre fokus på lokalområderne og deres fremtid
 • Tiltrække flere borgere til kommunen
 • Evaluerer serviceniveau løbende, så vi hele tiden sikre at kvalitet svarer til krav
 • Tiltrække flere firmaer og gøre det attraktivt at have et firma i Slagelse kommune

Mailadresse: bipou@slagelse.dk

Dir. tel: 58584206, Mobil : 72482275

Ugens kandidat: Jørn Ole Didriksen.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Jørn Ole Didriksen:

Jorn-Ole-Didriksen

Navn: Jørn-Ole Didriksen
Fødselsdato:  20. december 1950
By: Korsør

Lidt om mig:
Jeg er gift og har 3 børn og 1 barnebarn.

Jeg er selvstændig og driver en sikkerhedsvirksomhed der beskæftiger sig med at uddanne personer i Førstehjælp – Brandbekæmpelse – Kriseledelse – Krisehåndtering og Krisehjælp, derudover udarbejde beredskabsplaner for virksomheder og institutioner mv. samt foretage sikkerhedsgennemgang af arbejdspladser.

Mine 3 mærkesager:

 • Skabe de bedste vilkår for erhvervslivet i Slagelse kommune samt  videreudvikle turisterhvervet.
 • Veksle administrative medarbejdere til praktiske frontmedarbejdere som kan servicere kommunens borgere. Flere varme hænder til institutioner og ældre plejen.
 • Skabe en tryg, god og sikker kommune med et godt og sundt kulturudbud til borgerne.

Mailadresse: jod@hotmail.dk 

Sten Knuth håber igen på Slagelse som frikommune

Venstre er klar til at kæmpe for, at Slagelse bliver frikommune, hvis regeringen åbner op for flere forsøgskommuner.

Overfor b.dk lufter økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, R, muligheden for at gennemføre endnu flere frikommune-forsøg.

Ja, tak siger Venstre i Slagelse, der også tilbage i 2010/2011, ønskede at søge om at gøre Slagelse til frikommune. Et forslag, der dengang ikke kunne finde flertal.
– Vi har hele tiden kunne se nogle oplagte muligheder ved at være med i forsøgsordningen som frikommune, men da Slagelse fik muligheden, måtte vi konstatere, at der ikke kunne findes flertal.

At Margrethe Vestager nu taler om, at der muligvis kan åbnes op for flere forsøg med frikommuner, ser jeg som en positiv udmelding, og vi vil i Venstre helt sikkert arbejde for, at det denne gang lykkes at få Slagelse med som frikommune, fortæller gruppeformand for Venstre, Sten Knuth.

En kæmpe chance
Økonomi- og indenrigsministerens udmelding kommer efter, at Produktivitetskommissionen mandag kom med anbefalinger til effektivisering af det offentlige. Her var en af anbefalingerne blandt andet at gøre mere brug af forsøgene med at fritage udvalgte kommuner for en række gældende regler på områder som for eksempel folkeskolen og arbejdsmarkedsområdet.
– At få muligheden for at lade medarbejdere og ledelse tænke frit i forhold til effektivisering og udvikling af udvalgte forvaltningsområder, ser jeg som en kæmpe chance for at ændre eventuelle dårligt fungerende rutiner, og måske samtidig være med til at løsne op for bureaukratiet, lyder det fra gruppeformanden.

Bedre og mere effektiv forvaltning
Selv om Produktivitetskommissionen anbefaler det, så ligger det ifølge interviewet på b.dk med økonomi- og indenrigsministeren ikke lige for, at regeringen åbner op for flere frikommune-forsøg, men alene tilkendegivelsen glæder Sten Knuth.
– Jeg er godt tilfreds med, at Produktivitetskommissionen blandt andet har anbefalet flere frikommuner. Det underbygger vores påstand fra tidligere, om at forsøget på længere sigt kunne være med til at skabe en bedre og mere effektiv forvaltning, konstaterer han og afslutter. Tankesættet er jo, at den mere optimale udnyttelse af vores resurser kan frigøre midler til at ansætte flere lærere eller hjemmehjælpere.

Frikommuneforsøget
Regeringen lancerede i forbindelse med finanslovsaftalen for 2011 frikommuneforsøget. Formålet med frikommuneforsøget er at give kommunerne mulighed for at afprøve helt nye måder at styre opgaveløsningen på.

Regeringen har udvalgt ni frikommuner, som er Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg.

Frikommuneforsøget løber fra 2012 og fire år frem. Frikommunerne kan løbende igennem perioden indsende forsøgsansøgninger.
Kilde: kl.dk

Sten Knuth

Det handler om tillid.

I et læserbrev i Sjællandske (13. juni) skriver Karen og Kai Knudsen bl.a., at de ”siden nytår (har) haft 39 forskellige hjemmehjælpere” i deres hjem.

Og Ældrerådet beretter om en borger, der får hjælp hele døgnet, at der har været minimum 17 hjælpere i løbet af en uge.

39 forskellige hjemmehjælpere på godt 5 måneder. Det er for meget. 17 forskellige ansigter på en uge. Det er også for meget. Det kan vel siges ganske enkelt, når man læser disse facts: Det kan kommunen ganske enkelt ikke være bekendt.

Efter Venstres opfattelse skal ældreplejen indrettes efter to overordnede principper:

1. den enkelte borger skal så vidt muligt have besøg af den samme hjemmehjælper. Selvfølgelig kan der være sygedage og ferier, hvor andre må tage over, men som udgangspunkt: samme hjemmehjælper i hverdagen. Man spilder for meget tid, når nr. 2, 3, 4 osv. skal tage over og sætte sig ind i, hvad andre kolleger har gjort. Og det skaber utryghed hos borgeren.

2. Vi skal indrette hjemmehjælpen på en måde, hvor vi udviser tillid til og respekt for hjemmehjælpernes arbejde – og reducerer styring og minutkontrol mest muligt. Nogle gange er en snak måske vigtigere for borgeren med hjemmehjælp end en omgang støvsugning, der ellers var sat et bestemt antal minutter af til.

Eller med andre ord: tillid, medmenneskelighed, tryghed. Begge veje. Og samme hjemmehjælper, så vidt muligt.

Af Jens Jørgensen, Venstre. Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Jens_Joergensen

7 pejlemærker – sammenligning

 • Borgmesteren tager ansvaret
 • Miljø og arbejdspladser
 • Landdistrikter og bosætning
 • Skoler i hele kommunen
 • En nærværende ældreomsorg
 • Kultur, spredt i hele kommunen
 • Værdipolitik – hvordan sikrer vi en bedre integration
 • Erhvervslivet – Hvordan skaber vi vækst og arbejdspladser.

 

 1. Venstre ønsker, at borgmesteren går forrest og tager politisk lederskab. F.eks. når kulturen i organisationen skal ændres til, at vi vil gøre alt for at servicere erhvervslivet, som igen er med til at sikre, at vi bevarer arbejdspladser, når f.eks. integrationen skal lykkes, eller når borgere skal høres. Tribler/S/SF gemmer sig mellem politikere, politikker og administration.
 2. Venstre var og er imod de foreslåede vandhandleplaner. Det er vi, fordi planerne regulært eksproprierer jord og ikke har den gunstige effekt på miljøet som påstået. Vi ønsker bedre rammevilkår for landbruget for at sikre og skabe arbejdspladser. Vi ønsker bosætning i hele kommunen. Tribler/S/SF støtter derimod vandhandleplanerne.
 3. Venstre var og er imod kæmpevindmøller på landjorden. Vores hovedargument er, at der er så mange uafklarede spørgsmål om risiko for følgesygdomme, at EU’s forsigtighedskrav skal overholdes. Vi ønsker, at folk kan bosætte sig på landet uden risiko for at blive ødelagt af vindmøller. Og de erstatningsregler for værditab, der er gældende, står overhovedet ikke  i forhold til de reelle tab. Tribler/S/SF er for kæmpevindmøller.
 4. Venstre kæmpede under skolestrukturen for at bevare flest mulige skoler, fordelt over hele kommunen. Tribler, dele af S og hele SF ønskede langt flere skoler nedlagt, hvilket ville have ødelagt ikke mindst velfungerende mindre bysamfund i vores kommune.
 5. Venstre har fastholdt de nuværende 3 plejedistrikter i kommunen. Venstres holdning bygger på ønsket om nærhed mellem medarbejdere og borgere, der har behov for pleje – og vi ønsker at fastholde en sund konkurrence på området, så borgerne hele tiden får mest mulig service for de afsatte midler. Tribler/S/SF ønsker et samlet plejedistrikt, styret centralt.
 6. Venstre var imod et stadion-fantasiprojekt med teater, mødelokaler m.m. til ca. 200 mill. kr. op til sidste valg. Venstre ville hellere bruge penge på at ombygge/udbygge det eksisterende teater og sikre kulturmidler til f. eks. Det Røde Pakhus i Skælskør og sikre IT i folkeskolen. Tribler/S/SF var for at bruge 200 mio.kr.
 7. Venstre ønsker en harmonisk fordeling af to-sprogede i dagtilbud og på skolerne, og vi ønsker så meget danskundervisning som muligt. Venstre tror ikke på  fremmedmodersmålsundervisning for børn af ikke-etnisk dansk oprindelse. Vi ønsker en ærlig integration. Vi bruger gerne flere midler til danskundervisning. Men vi vil ikke være med til at bruge penge på fremmedmodersmålsundervisning, der reelt er med til at fastholde ikke-etniske danske børn i en ikke-dansk kultur – og dermed være med til at skabe ghettoområder. Tribler/S/SF ønsker modersmålsundervisning.
 8. Venstre ønsker en helt anden og markant offensiv linje i samarbejdet med erhvervslivet. Borgmesteren skal tage ansvar. Borgmesteren skal ved sin personlige indsats sikre, at firmaer fastholdes, udvides eller etableres i kommunen. Og borgmesteren skal i samarbejde med administrationen vende et nej til et ja. Tribler/S/SF har –  også her – overladt alt for meget til embedsapparatet.

 Af Stén Knuth, borgmesterkandidat

Sten Knuth