Ugens kandidat: Stén Knuth.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Stén Knuth, som også er Venstres borgmesterkandidat i Slagelse kommune:

sten

Stén Knuth
Venstres borgmesterkandidat

At være i politik er det bedste, jeg nogen sinde har gjort. At være med til at udvikle og sætte retning for en hel kommune er et drømmejob. Hver dag møder jeg nye og spændende mennesker, der kun ønsker, at vi som kommune skal blive endnu bedre.

Min vision for Slagelse kommune er, at vi giver børn den bedste omvækst, vi kan, at vi får børn og unge uddannet sig til at mestre livet, at vi også får mulighed for at give ældre den alderdom, de fortjener efter et langt liv på arbejdsmarked.

Vi skal kæres om de svageste, syge og handicappede.

Og så skal vi give talenterne de bedste muligheder for at drive deres talent så langt, det er muligt, om det så er i skolen eller i kommunen.

Virksomheder, som er drivkraften i vort samfund, skal have individuelle og fleksible muligheder for at skabe vækst og nye muligheder, naturligvis i balance med miljøet.

Hvis Slagelse kommune skal videre, skal vi have en ny borgmester, så vi kan skabe reel forandring. En borgmester, der vil bryde administrationens vanetækning, en borgmester, der også vil udfordre den lovgivning, der rammer os fra folketinget.

Jeg vil:

 • Samarbejde bredt med dem, der ønsker at udvikle Slagelse kommune
 • Sætte tydelige mål op og forfølge dem. Og jeg vil gerne måles på det
 • Samle hele kommunen i en reel og ærlig samtale om, hvordan vi udvikler denne dejlige kommune
 • Øge samarbejdet mellem det offentlige og de private virksomheder
 • Sidde for bordenden, når vi samarbejder med private virksomheder
 • Holde ugentlige møder med min direktion
 • Ud og stå på ”ølkassen” foran borgere og virksomheder, når det kræves
 • Samarbejde med de omkringliggende kommuner

Stén Knuth – personligt

Jeg er gift med Helle, sammen har vi tre dejlige børn, Kathrine 8 år, Christian 12 år og Frederik på 16 år, der alle tre går på Antvorskov Skole. Jeg er født og opvokset i Slagelse by.

Jeg er uddannet bankmand, er sports- og foreningsmand, har været leder af en produktionsskole, samt leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordvestsjælland.

Og så har jeg været politisk engageret i Venstre siden 1998.
Udnævnt til borgmesterkandidat maj 2008 og igen nov. 2012.
Gruppeformand siden 2008.

sten.knuth@slagelse.dk

 

Ugens kandidat: Ole Drost.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Ole Drost:

ole_drost

Navn: Ole Drost
Fødselsdato: 21/5 1952
By: Skælskør

Lidt om mig:

Lærer, uddannelsesvejleder og gårdejer.
Medlem af byrådet i Skælskør/Slagelse siden 1998.
Borgmester i Skælskør fra 2001 – 2006.
Sidder i dag i økonomiudvalg og erhvervs, innovations og arbejdsmarkedsudvalget.

Er ligeledes regionsrådsmedlem i region Sjælland og formand for Forskning, innovation og uddannelse.

Mine 3 mærkesager:

Vækst i erhvervslivet og beskæftigelsen.

En udvikling af alle kommunens områder med balance mellem by og land.

En sikker styring af økonomien.

Mailadresse: ole.drost@slagelse.dk     

For Slagelse Kommune – for borgerne – ”Tid til forandring”.

Der har den seneste tid været mange ‘interessante’ forslag til, hvad Venstres politik er, og hvordan vi vil udmønte den. Venstre vil først og fremmest, og forhåbentlig i lighed med de øvrige partier, det bedste for Slagelse Kommune. Vi vil føre en fornuftig politik, hvor investeringer i fremtiden skal gå hånd i hånd med gode lokale velfærdsydelser.

Når vi taler om at få kommunen til ”gå længere på literen”, så handler det om at kigge på, hvilke områder der kan effektiviseres. Vi skal have optimeret arbejdsgangene fx ved LEAN, afskaffet unødvendigt bureaukrati og set på, hvordan vi kan gøre passive investeringer aktive fx ved at kigge på, om vi kan få noget retur, for de ydelser vi udbetaler (i lighed med nyttejobs).

Vi skal blive endnu bedre til at udnytte medarbejdernes kompetencer optimalt på tværs af forvaltningsområder, og så skal vi minimere antallet af projekter og eksterne rapporter som ikke har en klar og brugbar målsætning i forhold til udvikling af kommunen eller til gavn for borgerne.

Konkurrence er sundt
Venstre går ind for at konkurrenceudsætte opgaver, hvor det giver mening. Jeg mener, at konkurrence er sundt og skaber bedre kvalitet, og at vi ved at sende opgaver i udbud, også kan være med til at holde vores egen organisation konkurrencedygtig. Udbud som skaber råderum til enten udvikling eller som kan være med til at sikre bedre rammevilkår for erhvervslivet.

Samtidig vil vi foretage en gennemgribende revidering af udbuds- og indkøbspolitikken, så vi sikrer, at de lokale virksomheder, store som små, kommer i spil til så mange opgaver, som overhovedet muligt.

Omsorg og respekt
For os er det vigtigt, at vi kan servicere vores borgere godt og respektfuldt. Derfor vil vi sørger for et varieret institutions- og skoletilbud, hvor vi starter et samarbejde imellem de private og offentlige tilbud, så vi kan lære af hinanden og sammen være med til at sikre vores børn muligheden for at udnytte deres ressourcer bedst muligt. Vi vil have rigtig god ældrepleje med omsorg og respekt for forskelligheder.

Vi ønsker meget mindre bureaukrati inden for dette område, så medarbejderne kan få lov til at udfolde deres fulde potentiale. Vi ønsker flere ”varme hænder”, som vi får, hvis vi får mindre bureaukrati og kontrol.

Udvikling og samarbejde
Erhvervspolitikken skal have en opstramning, hvor vi får skabt de kommunale rammer, som erhvervslivet efterspørger. Det er efter min og Venstres mening, erhvervslivet der ved, hvordan man udvikler virksomhederne, og derfor er det også dem, der skal være med til at definere erhvervsudviklingen.  Vi skal sammen lave strategier, handleplaner og planer for udmøntning for erhvervsudvikling.

Venstre vil også forankre erhvervsområdet under Økonomiudvalget, så det bliver borgmesteren, der sidder for bordenden. Det skaber kortere sagsbehandlingstid, og er et klart signal til erhvervslivet om, at borgmesteren ønsker at været tæt på beslutningerne.

Slagelse Kommune har mange muligheder, men bestemt også mange udfordringer. I Venstre mener vi, at vi skal føre en ansvarlig politik, men også at vi skal investere, for at opnå den vækst vi er så afhængige af.  Vi SKAL have skabt flere lokale arbejdspladser, og der skal vi som kommunalpolitikere satse på projekter og på en politik, der kan sætte gang i denne udvikling.

En del af den proces er, at vi får etableret et byråd, der bygger på samarbejde og sammen begynder at sætte nogle konkrete mål, for derfra at lægge en plan for, hvordan vi når derhen. Lad os sammen, på tværs af partiforskelligheder, få Slagelse Kommune til at blomstre.

Af Stén Knuth, borgmesterkandidat, Venstre

Sten Knuth

Claus Hjort Frederiksen, V, har besøgt Slagelse Transportcenter A/S.

Pressemeddelelse

Fredag den 27. september 2013 besøgte tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen, V Slagelse Transportcenter A/S sammen med borgmesterkandidat Stén Knuth, V, kommuneforeningsformand Knud Vincents, V og folketingskandidat Morten Dahlin, V.

En veloplagt ejer Jens-Ole Larsen tog imod en spørgelysten Claus Hjort. Jens-Ole fortalte om, hvornår han trådte ind i virksomheden, og om hvordan han stille og roligt har bygget en stærk virksomhed op.

Slagelse Transportcenter A/S er en del af Danske Fragtmænd og er arbejdsplads for ca. 75 medarbejdere. Virksomheden råder over 50 lastbiler samt 45 trailere og har terminaler i Slagelse, Kalundborg og Holbæk. Virksomheden har desuden eget værksted.

Samtalen gik naturligvis også på det store sociale ansvar, virksomheden løfter, samt på hvordan Jens-Ole har formået at uddelegere ansvar, lige fra hvordan arbejdsdrengene har ansvaret, til hvordan administrationen styrer hverdagen.

Dagen sluttede på Brasseriet med en frokost, hvor Claus Hjort fortalte om den nuværende politiske situation, og hvilke opgaver folketinget står overfor det kommende år.

”Jeg synes, det var et rigtig godt besøg” udtaler borgmesterkandidat Stén Knuth, V. ”Jeg er sikker på, at Claus Hjort både fik en god oplevelse, og også fik indtryk fra virkeligheden som han kan bruge i sit arbejde i folketinget. Så stor tak til Jens-Ole Larsen for hans gæstfrihed”.

”Jeg er stadigvæk imponeret over Slagelse Transportcenters evne til at agere i et meget vanskeligt marked, og så er jeg da stolt over, at vi i Slagelse kommune har Årets Transportvirksomhed” siger Stén Knuth afsluttende.

For yderligere: Stén Knuth, Venstre – 2440 0111

Claus Hjort besøgPå billedet:
Fra venstre. Stén Knuth, Knud Vincents, Morten Dahlin, Claus Hjort Frederiksen og Jens-Ole Larsen.

Ugens kandidat: Jørn Ole Didriksen.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Jørn Ole Didriksen:

Jorn-Ole-Didriksen

Navn: Jørn-Ole Didriksen
Fødselsdato:  20. december 1950
By: Korsør

Lidt om mig:
Jeg er gift og har 3 børn og 1 barnebarn.

Jeg er selvstændig og driver en sikkerhedsvirksomhed der beskæftiger sig med at uddanne personer i Førstehjælp – Brandbekæmpelse – Kriseledelse – Krisehåndtering og Krisehjælp, derudover udarbejde beredskabsplaner for virksomheder og institutioner mv. samt foretage sikkerhedsgennemgang af arbejdspladser.

Mine 3 mærkesager:

 • Skabe de bedste vilkår for erhvervslivet i Slagelse kommune samt  videreudvikle turisterhvervet.
 • Veksle administrative medarbejdere til praktiske frontmedarbejdere som kan servicere kommunens borgere. Flere varme hænder til institutioner og ældre plejen.
 • Skabe en tryg, god og sikker kommune med et godt og sundt kulturudbud til borgerne.

Mailadresse: jod@hotmail.dk 

DI’s klimaundersøgelse

Et af hovedtemaerne i den kommende kommunalvalgkamp bliver, hvordan vi fastholder og udbygger private arbejdspladser. Samspil og samarbejde kommune og erhvervsliv imellem er afgørende for, om vi kan skabe flere arbejdspladser der igen kan være med til at hæve skattegrundlaget, øge servicen overfor borgerne.

Når jeg læser de første reaktioner på DI’s undersøgelse, er jeg først og fremmest ærgerlig over, at nogle politikere forsøger at bortforklare undersøgelsen. Første skridt i at udvikle er at erkende, at vi har en udfordring. DI’s undersøgelse er en mavepuster, som kræver, at vi går anderledes til værks. Ønsket om en omorganisering vil jeg mene er panik før lukketid. Venstre ønsker at se på og vil gentænke hele dette vigtige område. Behovet for, at alle kæmper i en samlet retning for at fastholde arbejdspladser i denne kommune er altafgørende for vores fremtid.

Som jeg sagde i forårets møder om erhvervsudvikling, ønsker jeg ét stærkt og samlet erhvervsliv. Der samarbejder for at udvikle virksomhederne, samt at trække nye til. Èt stærkt erhvervsråd og tre foreninger – en i hver købstad. Der er intet af det, der foregår i dag, som ikke kan foregå i en samlet enhed.

I Venstre ser vi gerne, at myndighedsdelen bliver i kommunen. Og at udvikling placeres eksternt i en forretningsenhed med erhvervsservice, fundraising, erhvervsmesser, følgeforretninger af psykiatrihospitalet, mv. En forretningsenhed med én stærk samlet bestyrelse, hvor også borgmesteren har sæde. Jeg ønsker et stærkt og samlet byråd, der samarbejder. Og der er behov for, at erhvervslivet går sammen, hvis vi skal udnytte det kæmpe potentiale, vi har foran os. Vi har rigtig mange dygtige erhvervsledere og ildsjæle, der vil kæmpe, infrastrukturen og alt det, vi snakker så meget om.

Det kan godt være, det er tilfældigt, men når 9 ud af 10 på top 10 listen har placeret erhvervsudvikling eksternt, så er der måske noget at lære. I den modsatte ende finder man, at 8 ud af de 10 dårligste kommuner har placeret erhvervsudviklingen internt altså i egen kommune.

Jeg sagde også i foråret, hvilket jeg fortsat holder fast i, at vi skal øge samarbejdet mellem erhvervsliv og kommune, herunder at udbyde mere. Ikke fordi alt skal placeres privat, men fordi konkurrence er sund.

Når jeg taler om samarbejde handler det også om OPP samarbejde – Offentlig Privat Partnerskaber. Det kunne ske ved bl.a. udbygningen af svømmehal, som Årets Jesper – Peter Thinggaard – og tillykke med det – er varm fortaler for.

Det sker bl.a. i Randers, hvor deres svømmehalsprojekt udbydes i OPP.  80% privat og 20% offentligt. Det gør, at vi som kommune må afgive det suveræne ejerskab. Det synes vi i Venstre er ok, for i Venstre er vi ikke optaget af, hvem der udfører, men at vi får mest mulig kvalitet for skatteborgernes penge. Disse konstruktioner, hvor vi løfter i fællesskab, synes jeg er spændende.

Og så mener Venstre fortsat, at erhverv skal være placeret i økonomiudvalget med borgmesteren i spidsen. Signalet til erhvervslivet er klart: En borgmester, der ønsker direkte indflydelse, samt at erhvervslivet har en direkte adgang til borgmesteren. Og det kan godt være, det er en lille ting, men jeg mener faktisk, at en borgmester burde bruge en time hver mandag morgen og ringe til samtlige nye virksomheder i kommunen for at byde dem velkommen og for at fortælle, at her er døren åben for en snak om erhverv, udvikling eller hvad der måtte røre sig.

Alt det beder Venstre vælgernes opbakning til, så vi efter den 19. nov. kan føre disse ting ud i livet. Det er blevet tid til forandring.

Af Stén Knuth, Venstre, borgmesterkandidat

Sten Knuth

Link til DI’s erhvervsklimaundersøgelse her.

 

Ugens kandidat: Christina Lund.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Christina Lund:

Christina-Lund

Navn: Christina Lund
Fødselsdato: 28.10.1993
By: Slagelse
Civil status: I et forhold, ugift
Civilt job: Erhvervsøkonomistuderende

Lidt om mig: Jeg stiller op til både kommunal- og regionsvalget anno 2013.

Mine 3 mærkesager:    

– Jeg tror på, mennesket er frit til at tage ansvar for sit eget liv samt medansvar for andre mennesker og ikke mindst for fællesskabet.

– Jeg ønsker et samfund, der forudsætter, at det kan betale sig at uddanne sig, at arbejde og at investere.

– Jeg ser helst, der skal være de bedste vilkår for at kunne etablere og drive en selvstændig virksomhed og hermed føre nye ideer ud i livet – fremme initiativ, iværksætteri og innovation!

Mailadresse: Danlundchristinalund@gmail.com

4200 Upgrade virker!

I Venstre tror vi på, at hvis erhvervsvirksomheder, uddannelser og kommune arbejder sammen, skaber vi initiativer, der på den lange bane er med til at sikre, at flere unge bliver i vores kommune.

Dette bliver underbygget af evalueringen af den første jobdate – ”4200 Upgrade” – mellem Syddansk Universitet, UCSJ, virksomheder og Slagelse kommune. Og det er en succes.

45 studerende og 13 virksomheder (offentlige og private) deltog på Syddansk den 25. okt. 2012.

13 relevante studenterjobs blev der aftalt ud af mødet.

Tanken er, at virksomheder og studerende finder hinanden, for via studiejob at udvikle og nytænke. Tanken er også, at det skal være med til at sikre, at flere unge bliver boende og sikre, at virksomhederne bliver udfordret i deres tænkning.

Mit håb er, at endnu flere private virksomheder næste gang møder frem med ønsket om at finde en student, der kan være med til at udfordre og udvikle virksomheden, og som giver den unge uvurderlig erfaring på vej ind i erhvervskarrieren.

Næste studie dating bliver den 21. marts 2013. Herfra et kæmpe tillykke til virksomheder og studenter. Vi er på vej.

Af Sten Knuth, Venstre
Borgmesterkandidat

Sten Knuth