Budgetaftale 2015 – 2018 og invitation til medlemsmøde.

Kære Venstremedlem.

Som det sikkert er dig bekendt, har Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance aftalt budget for 2015-2018.

Nye tider – nye veje. Vækst og effektivisering er sat på dagsorden.

Det er 1. budget som borgmesterparti. Et budget, som virkeligt forsøger både at investere, skabe bedre rammer og samtidig effektivisere hele den kommunale virksomhed. Vi skaber bedre rammer for vækst via nedsættelse af grundskyld, fjernelse af byggesagsgebyr for erhverv, styrkelse af den nye erhvervsenhed.

Vi laver målrettede bosætningskampagner. Investerer i CSR (virksomheders sociale ansvar). Ansætter flere elever i kommunen, samt investerer i initiativer for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Vi har sat penge af til at gøre Borreby Teater til egnsteater.

Vi nedsætter et udvalg, der skal være med til at løfte Korsør.

De næste 3 år laver vi en 360 graders undersøgelse af alle 5 store serviceområder med henblik på mere effektiv drift. Her er der lagt op til, at medarbejderne selv skal være med i processen.

Vi styrker landdistrikterne med borgerbudgetter og pulje til IT/bredbånd.

Vi fremrykker bygning af autist-boliger (som skaber lokale arbejdspladser).

Vi afsætter midler til talentudvikling i folkeskolen, samt får en politisk drøftelse af de strategiske overvejelser på camping, vandrehjem og autocampere. Vi tror på, at skal væksten komme, må vi investere os ud af stilstanden, hvilket kræver en mere effektiv drevet kommune, hvorfor vi de næste 3-4 år skal se på, hvordan vi gør vores velfærd bedre for færre midler.

Vi tror, vi kan, hvis vi tager politisk ansvar og tager medarbejdere og ledere med i arbejdet.

Budgettet samt den aftale, vi har indgået, vil først i næste uge komme på kommunens hjemmeside.

Vi vil gerne invitere jer til et åbent møde om budgettet m.v. den tirsdag 16. september kl.19.00 på Røsva, Fabriksvej 6, 4200 Slagelse. Alle er velkomne, tilmelding ikke nødvendig.

Med venlig hilsen

 

Borgmester Formand

Sten Knuth Knud Vincents

sten knud_vincent

 

 

Ugens kandidat: Stén Knuth.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Stén Knuth, som også er Venstres borgmesterkandidat i Slagelse kommune:

sten

Stén Knuth
Venstres borgmesterkandidat

At være i politik er det bedste, jeg nogen sinde har gjort. At være med til at udvikle og sætte retning for en hel kommune er et drømmejob. Hver dag møder jeg nye og spændende mennesker, der kun ønsker, at vi som kommune skal blive endnu bedre.

Min vision for Slagelse kommune er, at vi giver børn den bedste omvækst, vi kan, at vi får børn og unge uddannet sig til at mestre livet, at vi også får mulighed for at give ældre den alderdom, de fortjener efter et langt liv på arbejdsmarked.

Vi skal kæres om de svageste, syge og handicappede.

Og så skal vi give talenterne de bedste muligheder for at drive deres talent så langt, det er muligt, om det så er i skolen eller i kommunen.

Virksomheder, som er drivkraften i vort samfund, skal have individuelle og fleksible muligheder for at skabe vækst og nye muligheder, naturligvis i balance med miljøet.

Hvis Slagelse kommune skal videre, skal vi have en ny borgmester, så vi kan skabe reel forandring. En borgmester, der vil bryde administrationens vanetækning, en borgmester, der også vil udfordre den lovgivning, der rammer os fra folketinget.

Jeg vil:

  • Samarbejde bredt med dem, der ønsker at udvikle Slagelse kommune
  • Sætte tydelige mål op og forfølge dem. Og jeg vil gerne måles på det
  • Samle hele kommunen i en reel og ærlig samtale om, hvordan vi udvikler denne dejlige kommune
  • Øge samarbejdet mellem det offentlige og de private virksomheder
  • Sidde for bordenden, når vi samarbejder med private virksomheder
  • Holde ugentlige møder med min direktion
  • Ud og stå på ”ølkassen” foran borgere og virksomheder, når det kræves
  • Samarbejde med de omkringliggende kommuner

Stén Knuth – personligt

Jeg er gift med Helle, sammen har vi tre dejlige børn, Kathrine 8 år, Christian 12 år og Frederik på 16 år, der alle tre går på Antvorskov Skole. Jeg er født og opvokset i Slagelse by.

Jeg er uddannet bankmand, er sports- og foreningsmand, har været leder af en produktionsskole, samt leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordvestsjælland.

Og så har jeg været politisk engageret i Venstre siden 1998.
Udnævnt til borgmesterkandidat maj 2008 og igen nov. 2012.
Gruppeformand siden 2008.

sten.knuth@slagelse.dk

 

Respekt for mennesket!

Prøv at sætte dig i en dagpengemodtagers sted!

På byrådsmødet mandag behandlede vi en anmodning fra A-kasserne om at indgå en samarbejdsaftale for at hjælpe ledige, som er i risiko for at miste dagpengene. Anmodningen ville blandt andet have det resultat, at A-kassen automatisk deltager i rundbordssamtaler mellem den ledige og Jobcentret.

Jobcentret er der for at hjælpe med at finde arbejde – og derfor er samtalerne nødvendige. Men at blive indkaldt til en samtale, hvor der udover dig automatisk sidder flere mennesker om bordet – som alle har en dagsorden på dine vegne? A-kassen har jo også en mening om, hvad du skal og hvordan du kommer videre.

Jeg synes ikke, det er værdigt. Det kan i hvert fald ikke føles specielt ligeværdigt. Det er mennesker, som står i en trængt situation, hvor deres indtægt og arbejdsliv er på spil. Venstre mener, at det må være op til den ledige, hvem der ønskes med til samtalerne udover Jobcentret.

Jobcentret har iværksat en intensiv indsats overfor de ledige, som er i risiko for at miste dagpengene. 7 medarbejdere arbejder alene med disse udsatte borgere og som jeg forstår det, er der ansat flere på det seneste. Der bliver altså allerede arbejdet ekstra intensivt med de udsatte dagpengemodtagere på rigtig mange områder, hvilket vi synes er godt.

På økonomiudvalgsmødet aftalte vi, at det skulle undersøges, om Jobcentret allerede tilbyder fælles rundbordssamtale, hvor både A-kasse og Jobcenter deltager. Denne orientering har vi ikke modtaget og derfor må jeg – som jeg også gjorde i Økonomiudvalget – tage sagsfremstillingen til troende, at det foreslåede ville betyde, at A-kassen i fremtiden automatisk skulle være med til disse møder.

I Venstre kommer mennesket før systemet. Det er ikke systemet, der skal have opfyldt sine ønsker om, at alle mulige skal sidde med og vurdere den enkelte borger. Nej, det er det enkelte menneske, som skal mødes med respekt.

Hvis A-kassen skal deltage i en rundbordssamtale om og med den ledige, skal den ledige selv ønske det. Det skal ikke være et automatisk “tilbud”, man ikke kan afslå.

Venstre foreslog derfor, at A-kassen ikke deltager automatisk i disse rundbordssamtaler. Jeg glæder mig over, at byrådet vedtog mit forslag med overvældende flertal.

Af Helle Jacobsen, medlem af Økonomiudvalget

Helle Jacobsen profil thumbnail