Svar til John Dyrby (S)

S har sendt deres folketingsmedlem i byen med vanlig skræmmekampagne og latterliggørelse af Venstre. Når jeg hører borgerne, så vil de rigtig gerne væk fra den måde at føre politik på. Udfordringerne kalder på samarbejde og ordentlig tone.

Borgerne kan være sikre på, at Venstre kommer med vores bud på en politik, og konkrete handlinger, som kan føre kommunen videre. Politik og handlinger, som kan indfri det enorme potentiale denne kommune har.

Vi har dog givet svar på det, der efterspørges. Kampen om arbejdspladser skal ind på borgmesterkontoret. Øget samarbejde med det private. Ikke fordi de private skal drive det hele, men fordi konkurrence er sund. Bedre sammenhæng i hele uddannelsesområdet, også her en start af samarbejde mellem offentlige og private institutioner/skoler. Vi søger frikommune status, for at prøve at starte helt forfra med administrationen på bl.a. ældreområdet, for at se hvor meget vi kan undvære. Det frigør resurser til de ældre, til bedre og mere individuel pleje.

Det kan Socialdemokraterne være uenige i og det er OK. Men i stedet for at arbejde sig væk fra samarbejde burde de i skrift, tale og handling vise, at de vil samarbejde for borgernes skyld.

Det er til forandring.

Af Stén Knuth, Venstre, Borgmesterkandidat

Sten Knuth

Grønne områder og beplantninger i Skælskør

Vi har i den senere tid fået en del henvendelser fra borgere i Skælskør og Eggeslevmagle vedr. beplantninger langs veje og gader.

Baggrunden er de besparelser, som budget 2013 indeholder. Et budget, som er vedtaget af et enigt og kriseansvarligt byråd( på nær liste L) med nedskæringer på ca. 150 mio. kr. heraf 1 mio. kr. på grønt område, som kommer oven i allerede planlagte ændringer af driften.

Det har betydet, at man for at rationalisere rydder buske/beplantninger på bl.a. Bakkedraget, Heilmannsvej og sidst på Kobækvej.

Vi må som politikere stå ved de besparelser, som vi selv har vedtaget. Det er nedskæringer, som bliver pålagt kommunen fra regeringen, fordi der er underskud på statsfinanserne, og det er vores opgave ude i kommunerne at udmønte besparelserne.

Nogen gange kunne man ønske, at Christiansborgs politikere fik lov til at opleve reaktionerne fra borgerne helt tæt på i de situationer. Det kunne måske øge respekten for den kommunale opgaveløsning.

Vi står altså ved vores besparelser, men vi mener, operationen kunne være klaret med mere diplomati. I stedet for at borgerne bliver taget på sengen med gravemaskiner, kunne man have taget kontakt til lokale borgere gennem landbyråd, lokalråd eller grundejerforeninger, så man havde fået en dialog før eksekveringen. Ofte har borgere selv været med til at etablere disse beplantninger og føler fjernelsen er et overgreb.

Måske ville de forskellige organer tilbyde selv at passe beplantningerne og således klare en opgave ved frivillig indsats?

Et stort flertal i byrådet (på nær Lotinga og Liberal Alliance) besluttede at tilføre området 0,5 mio. kr. i budget 2014, så yderligere forringelser undgås.

Medarbejderne i vores grønne område fortjener ros for den løbende pasning og vedligeholdelse i Skælskør, herunder blomsterkummer og græsslåning.

Johnny Persson (V), teknik/miljøudv. og Ole Drost (V),  økonomiudvalget

johnny-persson   ole drost

 

DI’s klimaundersøgelse

Et af hovedtemaerne i den kommende kommunalvalgkamp bliver, hvordan vi fastholder og udbygger private arbejdspladser. Samspil og samarbejde kommune og erhvervsliv imellem er afgørende for, om vi kan skabe flere arbejdspladser der igen kan være med til at hæve skattegrundlaget, øge servicen overfor borgerne.

Når jeg læser de første reaktioner på DI’s undersøgelse, er jeg først og fremmest ærgerlig over, at nogle politikere forsøger at bortforklare undersøgelsen. Første skridt i at udvikle er at erkende, at vi har en udfordring. DI’s undersøgelse er en mavepuster, som kræver, at vi går anderledes til værks. Ønsket om en omorganisering vil jeg mene er panik før lukketid. Venstre ønsker at se på og vil gentænke hele dette vigtige område. Behovet for, at alle kæmper i en samlet retning for at fastholde arbejdspladser i denne kommune er altafgørende for vores fremtid.

Som jeg sagde i forårets møder om erhvervsudvikling, ønsker jeg ét stærkt og samlet erhvervsliv. Der samarbejder for at udvikle virksomhederne, samt at trække nye til. Èt stærkt erhvervsråd og tre foreninger – en i hver købstad. Der er intet af det, der foregår i dag, som ikke kan foregå i en samlet enhed.

I Venstre ser vi gerne, at myndighedsdelen bliver i kommunen. Og at udvikling placeres eksternt i en forretningsenhed med erhvervsservice, fundraising, erhvervsmesser, følgeforretninger af psykiatrihospitalet, mv. En forretningsenhed med én stærk samlet bestyrelse, hvor også borgmesteren har sæde. Jeg ønsker et stærkt og samlet byråd, der samarbejder. Og der er behov for, at erhvervslivet går sammen, hvis vi skal udnytte det kæmpe potentiale, vi har foran os. Vi har rigtig mange dygtige erhvervsledere og ildsjæle, der vil kæmpe, infrastrukturen og alt det, vi snakker så meget om.

Det kan godt være, det er tilfældigt, men når 9 ud af 10 på top 10 listen har placeret erhvervsudvikling eksternt, så er der måske noget at lære. I den modsatte ende finder man, at 8 ud af de 10 dårligste kommuner har placeret erhvervsudviklingen internt altså i egen kommune.

Jeg sagde også i foråret, hvilket jeg fortsat holder fast i, at vi skal øge samarbejdet mellem erhvervsliv og kommune, herunder at udbyde mere. Ikke fordi alt skal placeres privat, men fordi konkurrence er sund.

Når jeg taler om samarbejde handler det også om OPP samarbejde – Offentlig Privat Partnerskaber. Det kunne ske ved bl.a. udbygningen af svømmehal, som Årets Jesper – Peter Thinggaard – og tillykke med det – er varm fortaler for.

Det sker bl.a. i Randers, hvor deres svømmehalsprojekt udbydes i OPP.  80% privat og 20% offentligt. Det gør, at vi som kommune må afgive det suveræne ejerskab. Det synes vi i Venstre er ok, for i Venstre er vi ikke optaget af, hvem der udfører, men at vi får mest mulig kvalitet for skatteborgernes penge. Disse konstruktioner, hvor vi løfter i fællesskab, synes jeg er spændende.

Og så mener Venstre fortsat, at erhverv skal være placeret i økonomiudvalget med borgmesteren i spidsen. Signalet til erhvervslivet er klart: En borgmester, der ønsker direkte indflydelse, samt at erhvervslivet har en direkte adgang til borgmesteren. Og det kan godt være, det er en lille ting, men jeg mener faktisk, at en borgmester burde bruge en time hver mandag morgen og ringe til samtlige nye virksomheder i kommunen for at byde dem velkommen og for at fortælle, at her er døren åben for en snak om erhverv, udvikling eller hvad der måtte røre sig.

Alt det beder Venstre vælgernes opbakning til, så vi efter den 19. nov. kan føre disse ting ud i livet. Det er blevet tid til forandring.

Af Stén Knuth, Venstre, borgmesterkandidat

Sten Knuth

Link til DI’s erhvervsklimaundersøgelse her.

 

Ugens kandidat: Jesper D. Jensen.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Jesper D. Jensen:

Jesper_D_Jensen

Navn: Jesper D Jensen
Fødselsdato: 5 juli 1967
By: Slagelse
Civil status: Bor sammen med Mette
Civilt job: Konsulent Tulip

Lidt om mig: 46 år, uddannet pølsemager, nu konsulent i Tulip. Tidligere professionel bokser. Siddet i Byrådet siden 2002.
Formand for Kultur og Fritidsudvalget.
Med i Slagelse festuge siden starten.
Medlem af bestyrelsen i bokse forbundet WBA.

Mine 3 mærkesager:
Optimering af idræts faciliteterne i hele kommunen:
” Vi har optimeret flere anlæg, og vi skulle meget gerne have de sidste med. Meget vigtigt at vi i alle kommunens områder har optimale betingelser til at dyrke sport.”

Bedre hjemmepleje:
” Alle vores ældre medborgere der har knoklet på arbejdsmarkedet i mange år, fortjener en bedre behandling end vi giver dem nu.”

Nordbyen og Motalavej skal være sikrere at bo og opholde sig i :
” Nul tolerence !!. Ballademagerne skal smides ud. Vi skal ikke finde os i mere ballade. Nordbyen og Motalavej skal være et sikkert sted at bo og opholde sig i.”

Mailadresse:                       jdj@slagelse.dk    

VKO pressemeddelelse: Bredt budgetforlig mellem 29 af 31 byrådsmedlemmer

Det er med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at vi i år er 29 medlemmer af Slagelse Byråd, som indgår i aftalen om budget 2014.

“Venstre og de andre borgerlige partier har i flere år gjort en stor indsats for at fremme det brede samarbejde og fælles ansvar om betydningsfulde sager i Slagelse kommune. Det har nu igen båret frugt”, siger Stén Knuth, Venstres gruppeformand. “Jeg synes, vi har indgået en aftale om et budget, som både er ansvarligt og visionært. Vi vil udvikle Slagelse Kommune og har nu lagt rammerne for de næste års arbejde.”

Visioner
Den visionære del af budgettet handler blandt andet om udvikling af Campus Slagelse, hvor Slagelse Kommune forstærker samarbejdet med Syddansk Universitet og University College Sjælland om at skabe et samlet studiemiljø for videregående uddannelser i Slagelse. Skolereformen har også været et vigtigt emne i forhandlingerne med betydelige investeringer f.eks. i form af opkvalificering af lærerne og implementering af selve reformen. VKO er tilfredse med at have fået de to store områder med i budgettet, og oplyser, at emnerne også er vigtige for deres samarbejdspartner, de Radikale, som de er i valgforbund med.

Ansvarlighed
Dansk Folkepartis gruppeformand, Michael Gram, fremhæver ansvarligheden i årets budget: “Kommunen er fortsat under økonomisk pres og derfor gik VKO til budgetforhandlingerne med fokus på ansvarlighed. Der er mange ting, som skal og bør laves i kommunen, men vi er nødt til at tage højde for den økonomiske virkelighed.”

Nye anlæg
Kommunens anlægsbudget indeholder en række nye tiltag, som f.eks.:

 • nye vinduer i Korsør Svømmehal
 • kunstgræsbane og offentligt toilet i Skælskør
 • tilbygning til Benediktevejens Børnehave i Slagelse
 • handicaplift i Antvorskovhallen i Slagelse
 • udemiljø på Dalmose Skole
 • færdiggørelse af cykelsti ved Stillinge

Niels Jørgensen fra Konservative påpeger: “I mange år har vi talt om, at der mangler pendlerparkering i Slagelse. Derfor er jeg personligt glad for, at vi i dette budget har afsat midler til, at pendlerne fremover får den mulighed. Det vil gavne den belastede motorvej, miljøet og folks privatøkonomi.”

Lotinga og Liberal Alliance
“Vi synes, det er ærgerligt, at hverken Peter Lotinga eller Liberal Alliance har ønsket at være med i det brede budgetforlig. Det er et vanskeligt udgangspunkt for forhandlingerne, når man på forhånd annoncerer ultimative krav. Især når de ultimative krav er et projekt, som koster ca. 70 mio kr.,  samtidig med man fremsætter krav om ufinansierede skattelettelser for 60 mio kr.”, udtaler de tre gruppeformænd fra VKO i enighed.

Hensigtserklæringer
I øvrigt oplyser VKO, at man i forbindelse med årets budgetforhandlinger har underskrevet hensigtserklæringer med S og SF som f.eks.:

 • Bedre mulighed for internetadgang i hele kommunen
 • Gennemgang af aftalerne på asfaltområdet, både indhold og samarbejde
 • Cykelstier, hvor vi sikrer fremrykning af sammenhængen mellem de tre købstæder, herunder det manglende stykke i Stillinge.

Kontakt:
Stén Knuth, Venstre, tlf. 24 40 01 11
Niels Jørgensen, Konservative, tlf. 40 36 10 72
Michael Gram, Dansk Folkeparti, tlf. 51 64 81 23

Sten Knuth

Ugens kandidat: Kim Rasmussen.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Kim Rasmussen:

Kim_Rasmussen

Navn: Kim Rasmussen
Fødselsdato: 28.3.1955
By: Skælskør
Civil status: Gift
Civilt job: Borgerservicechef i Slagelse Kommune

Lidt om mig:
Tidligere topidrætsmand (atletik), aktiv bridgespiller, odd-fellow mand (broen 83), elsker god rødvin og oplevelsesrejser.

Mine 3 mærkesager:

 • Sikre, at Slagelse fastholder sin position som største/stærkeste uddannelsesby på Vestsjælland.
 • Sikre ligeværdighed mellem by og land, herunder sikre at der også er fokus på betydningen af en god infrastruktur i alle dele af kommunen.
 • Arbejde for en bedre borgerinddragelse i beslutningsprocessserne, gerne ved et øget fokus på anvendelse af de sociale medier.

Mailadresse: Kimra@slagelse.dk

Nyt valgforbund til kommunalvalget

Venstre har indgået valgforbund med Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Ovenpå en lang periode med 15 – 16 deling i byrådet, præsenterede Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale for et par dage siden en løsning på blokpolitikken i Slagelse kommune.

Det skete på et pressemøde på Slagelse Rådhus, hvor Venstre Konservative, Dansk Folkeparti og den nye i samarbejdet, Det Radikale Venstre, fortalte om det fællesskab, de har fundet – med fokus på en tiltrængt udvikling af Slagelse Kommune. Fællesskabet mellem VKO og B er baseret på, at de alle fire vil noget nye: Udvikling, handling og politisk lederskab.

Man vil skabe et bredere samarbejde. “De snævre flertalsafgørelser giver usikkerhed hos forvaltningen og dermed større spillerum, fordi de er i tivil om, hvor politikerne er henne,” sagde Dansk Folkepartis Michael Gram.

En stærk forvaltning kræver en stærk politisk ledelse,” kunne Venstres Stén Knuth følge op og han understregede, at han ønsker en stærk forvaltning og et tydeligt politisk lederskab.

Under pressemødet kunne Dansk Folkeparti, bland andet byde ind med, at de fire partier i fællesskab vil skabe rammerne for udviklingen i kommunen og samtidig bevare rummet til forskellighed partierne imellem.

De Konservatives spidskandidat Niels Jørgensen udtalte, at de fire partier ikke ønsker at stille ultimative krav forud for de kommende budgetforhandlinger, men vil være klar på at søge de brede løsninger blandt alle partier.

Det Radikale Venstres spidskandidat Jon Ahrensbøll udtalte, at i det her selskab havde Det Radikale Venstre fundet en tillidsfuld snak om Slagelse kommunes udvikling. Naturligt nok var der også spørgsmål til, hvem den kommende borgmester skulle være.

“Vi venter med den “kasket-snak”, til vælgerne har talt den 19. november, så er vi meget klogere,” sagde Stén Knuth. “Indtil da har vi her fire personer, der hver især kandiderer til den stilling. Frem til valgdagen vil de fire partier i fællesskab arbejde på en bred, borgerlig løsning,” afsluttede Stén Knuth, som derpå kunne underskrive aftalen om teknisk valgforbund med de tre øvrige partier.

Ugens kandidat: Lene Clausen

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Lene Clausen:

Lene-Clausen

Lene Clausen
9. april 1975
Slagelse

Projektbioanalytiker hos Pædiatrisk Forskningsenhed på Odense Universitets Hospital

Lidt om mig:

Jeg er født og opvokset i Slagelse, bor med mine to skønne døtre, Lærke 14 år og Liva på 7 år.

Til daglig pendler jeg til Odense.

Jeg er helsefreak, lidt ud over det sædvanlige, kost og motion betyder rigtig meget for mig, derfor hjælper jeg også andre med at få en bedre og sundere livsstil.

Mine 3 mærkesager:

Vi skal udnytte de ledige i kommunens kompetencer til at hjælpe andre og dermed gøre vores ledige endnu stærkere.

Vi skal privatisere en del af ældreplejen, således at det er den ældre borger der kommer i centrum og ikke en masse bureaukrati.

Kommunens økonomi skal gennemgåes fra ende til anden, så borgernes skattekroner udnyttes på aller bedste vis og ikke sløses væk på alt for dyre løsninger.

Mailadresse: leneclausen1975@gmail.com

Ugens kandidat: Karin Øgaard Petersen

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Karin Øgaard Petersen:

Karin-Ogaard-Petersen_2

Karin Øgaard Petersen
7. august 1974
Slagelse
Handicapkonsulent, sportsmassør

Lidt om mig:

Jeg er født og opvokset i Slagelse og har de seneste 10 år arbejdet indenfor handicap- og psykiatriområdet – både som pædagog, teamleder og som kommunal sagsbehandler indenfor samme område.

Når jeg har fri bruger jeg en del tid som sportsmassør både i idrætsklub, fitnesscenter og ved forskellige sportslige events. Jeg er glad for sport i alle afskygninger og har tidligere brugt mange timer på håndbolden. Den er nu skiftet ud med badminton og lidt fitness i ny og næ. Jeg har valgt at stille op som byrådskandidat, fordi jeg mener at der i Slagelse Kommune er god plads til forbedring på mange områder. Jeg ønsker at bidrage til, at gøre Slagelse Kommune attraktiv at flytte til – og blive boende i. Jeg ønsker ligeledes en kommune hvor vi udviser både social og økonomisk ansvarlighed. Det kan lade sig gøre.

Mine 3 mærkesager: 

Vi skal have sat borgeren i centrum:

Vi skal have mest muligt ud af vores økonomiske midler og jeg mener, at det er muligt at prioritere anderledes.

I stedet for omfattende mellemledelse har vi større behov for eksempelvis en ekstra sagsbehandler, pædagog, lærer eller plejehjemsansat. På den måde får vi flere ”varme hænder” og borgeren vil føle sig set og bedre hjulpet.

Vi skal have stærkt og bredt foreningsliv:

Jeg mener, at vi i vores foreninger kan integrere og udvikle vores børn og unge såvel personligt som socialt. Også ældre kan drage nytte af et godt foreningsliv, idet det skaber nyttige netværk. Vi skal sikre, at vores foreningsliv har rammerne og mulighederne for at nå ud til så mange som muligt.

Handicap, psykiatri og ældre:

Slagelse Kommune rummer mange handicap- og psykiatritilbud. Det kommende psykiatrihospital vil gøre vores kommune endnu mere førende på området og skaber i øvrigt en masse nye arbejdspladser. Jeg mener det er vigtigt, at vi gør det attraktivt at arbejde indenfor områderne således, at både de handicappede, de sindslidende og de ældre mødes af personale, som føler at de gør en forskel når de møder på arbejde. Vores plejepersonale skal ikke slides op eller stresses af minut tyranni, fordi medarbejderen ikke har tid til at opretholde en god og nærværende kontakt til den svage borger.

Mailadresse: karinp26@hotmail.com

Ugens kandidat: Johnny Ravn

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Johnny Ravn:

Johnny-Ravn

Johnny Ravn, Korsør
fhv. Brandinspektør 44 år med brandvæsen og civilforsvar samt redningsberedskab

Mine mærkesager:
– Offentlig balance i økonomien
– Ikke flere højere skatter og afgifter
– Mere offentlig/privat samarbejde
– Bedre færdselssikkerhed, bl.a. cykelstier og fortov
– Brug af dybvandshavnen
– Bedre diger og højvandsbeskyttelse

Mail: ravnene2@pc.dk