Kommuneplanen må ikke blive en spændetrøje!

Det er godt, at forvaltningen arbejder med en hovedstruktur i den kommende kommuneplan. Her skal vi tage udgangspunkt i byernes styrker og ressourcer. Vi skal også have øje for forskellighederne i de tre store byer og i de mange attraktive fordele, vi har i vores landområder. Vi har pladsen, vi har infrastrukturen, vi har idræt, kultur og natur – og så har vi en fantastisk stærk beliggenhed som Sjællands bindeled til Fyn og Jylland.

Kommuneplanen må derfor under ingen omstændigheder komme til at virke som en spændetrøje. Det vil vi holde øje med, som jeg også pointerede på byrådsmødet i mandags.

Ikke mindst når det handler om de områder, som ligger udenfor de store byer. Det gælder Forlev-Vemmelev som beskrevet i kommuneplanen, men det gælder altså også de andre større landsbyer, som Kirke-Stillinge, Sørbymagle, Slots-Bjergby, Boeslunde, Dalmose, Bisserup, Svenstrup, Flakkebjerg.

Det, jeg konkret tænker på her – det er muligheden for erhverv og etablering af arbejdspladser.

Vi vil følge den kommende debat og udvikling nøje, så vi sikrer arbejdspladser og erhvervsudvikling i hele kommunen, både i de tre store byer og i alle landområdernes større landsbyer.

Af Helle Jacobsen, byrådsmedlem (V)
Medlem af Økonomiudvalget

Helle Jacobsen profil thumbnail

Svar til S og Anders Nielsen, S

Til Socialdemokratiet og Anders Nielsen, S

Ebbe Jens Ahlgren er den 5. jan. i Herning, for forhåbentligt at modtage prisen for Årets Idrætskommune.

At S og SF, helt uhørt og aldrig set før, begynder at forslå en anden valggruppes medlem end den valggruppen foreslår til posten, er historisk. Det fortæller noget om viljen til samarbejde. Det er jeg oprigtig ked af, for jeg tror borgerne egentlig ønsker at vi samarbejder for kommunens bedste.

Faktum vedr. Troels Christensen er, at han blev bedt om at forlade Venstre pga. illoyalitet og manglende tillid fra byrådsgruppen. Museumssagen var ikke sagen, men dråben der fik bærret til at flyde over. Jeg ved godt hvor man vil hen når man skriver at han blev smidt ud pga. museumssagen. Ligesom pressen er denne forenkling jo med til at trække kanterne op, hvilket min gode fornemmelse fortæller mig, at læserne godt kan forstå at se igennem.

Som du sikkert husker sagde jeg i byrådssalen at Venstre pegede på Ebbe Jens Ahlgren. Det var det eneste. Det var hvad jeg sagde??!!

Ebbe Jens Ahlgren sagde bl.a. at de kommuner han kendte til på det tidspunkt, var det Udvalgsformanden i de respektive kommuner der var udpeget.

Listen over udpegede som bekræfter Ebbe Jens Ahlgrens argument er:

  • Udpeget af Ringsted kommune: Henrik Hvidesten (V), Formand for Kultur- og Trivselsudvalget – udpeget 4. dec. 2013
  • Udpeget af Sorø kommune: Anita Skjoldager Eskildsen (S), Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget – udpeget den 19. dec. 2013
  • Udpeget af Slagelse kommune: Ebbe Jens Ahlgren (V), Formand for Kultur- og Fritidsudvalget – udpeget den 17. dec. 2013
  • Udpeget af Odsherred kommune: Vagn Ytte Larsen (S), Næstformand for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget – udpeget den 18. dec. 2013
  • Udpeget af Kalundborg kommune: Peter Jacobsen (O), Formand for Kultur- og Fritidsudvalget – udpeget den 19. dec. 2013
  • Udpeget af Holbæk kommune: Emrah Tuncer (R), Formand for Kultur- og Fritidsudvalget – udpeget den 5. dec. 2013

Så på alle punkter må jeg bare afvise Socialdemokraternes personlige og helt uhørte angreb. Jeg vil appellere til borgmester og Socialdemokraternes gruppeformand og bede til, at vi nu får en anstændig og respektfuld tone, til gavn for Slagelse kommunes udvikling.

Stén Knuth, Venstre
gruppeformand

Sten Knuth

I Venstre er vi loyale holdspillere

Politik er en holdsport, hvor tillid og loyalitet står tilbage, når meninger og holdninger er fastlåste. Det ved Troels Christensen også godt – oven i købet bedre end de fleste – fra sin tid som borgmester og folketingsmedlem.

Otte medlemmer af Venstres byrådsgruppe valgte den 18. december 2012, at bede Troels Christensen om at forlade gruppen. Vi var – og er – helt enige om, at den berømte dråbe, der får bægeret til at flyde over, nu var nået.

I pressen fremstår det som om, at sagen om posten i museumssamarbejdet sammen med en diktatorisk ledelse har været afgørende, og at Troels Christensen er blevet trynet. Troels påtager sig gerne offerrollen, for han er uenig i gruppens beslutning, der dog på ingen måde kunne komme bag på ham. Og selvfølgelig skal der sælges aviser. Så måske er fremstillingen fair nok. Men det vigtigt at holde sig for øje, at det altså er otte byrådsmedlemmer, der har fået nok.

Vi er sikre på, at læserne godt kan gennemskue, at sagen er mere nuanceret end fremstillet. Og at læserne har forståelse for, at vi ikke ønsker at skrue sagen yderligere op eller at deltage i den mudderkastning, som nogle altid vil starte efter sådan et forløb. Tværtimod vil vi forsikre vores samarbejdspartnere og vælgerne i Slagelse kommune om, at de kan være helt trygge ved den kurs vi har sat. Og ved dem, som er med på holdet.

Målet om at gennemføre Venstres politik og overtage borgmesterposten vejede tungest, da vi flere gange op til byrådsmødet den 17. december 2012 indtrængende bad Troels Christensen om at samarbejde. Det ønskede han ikke, og det måtte have den konsekvens, det nu engang fik. Nemlig en svær men nødvendig beslutning om, at Troels Christensen ikke længere er en del af Venstres byrådsgruppe.

Vi holder fortsat fokus på det daglige politiske arbejde og den kommende valgkamp som et stærkt hold af byrådsmedlemmer og kandidater, der vægter god liberal politik, loyalitet og holdånd højt.

Fra Venstre i Slagelse Byråd
Af Helle Jacobsen, Birgitte Poulsen, Jesper D. Jensen, Carl Henriksen, Ebbe Jens Ahlgren, Jens Jørgensen, Johnny Persson, Ole Drost og Stén Knuth

Pressemeddelelse

Slagelse den 18. december 2012

V: Troels Christensen træder ud af Venstres byrådsgruppe

Troels Christensen forlader med øjeblikkelig virkning Venstres byrådsgruppe.

Efter længere tids uenighed er der ikke længere tillid til, at Troels Christensen loyalt og tillidsfuldt vil følge Venstres politiske linje. Derfor har gruppeformand Stén Knuth med opbakning fra byrådsgruppen meddelt Troels Christensen, at han øjeblikkeligt skal udtræde af Venstres gruppe.

”Det er meget beklageligt, at vi er kommet hertil – både for Venstre og byrådsgruppen. Men med den situation, der var opstået, var tilliden væk, og derfor kunne samarbejdet ikke fortsætte”, siger Stén Knuth.

”Vi er på vej ind i valgkamp, som meget gerne skulle sikre fremgang og succes for Venstre i Slagelse. Derfor har vi brug for en gruppe, der kan samarbejde og som har fuld tillid til hinanden”, siger Stén Knuth. 

Stén Knuth                                                   Knud Vincents
Venstres gruppeformand i Slagelse         Venstres bestyrelsesformand
Tlf. 2440 0111                                            Tlf. 2045 9798
sten.knuth@slagelse.dk                             vincents@post.tele.dk