Et år som Elitekommune

  • Borgmester Stén Knuth fortæller efter et år med Slagelse Kommune som Team Danmark Elitekommune. Der er skabt et koncept, der skaber rammer for at vores børn og unge kan udleve deres drømme.

Idræt, konkurrence, sundhed og bevægelse har altid været en del af mit liv. Som ung oplevede jeg både som foreningsmand, udøver og landsholdstræner, hvad idrætten kan gøre ved det enkelte menneske, om det så var/er enkel eller holdsport.

Jeg plejer at sige, at de bedste år jeg har haft, var årene som eliteudøver. Træningen, fokuseringen, det at mærke at man blev stærkere og stærkere, opleve udviklingen på egen krop, det var en fantastisk ”rejse”, som jeg drømmer om, at mange unge får mulighed for at opleve.

At vi for et år siden blev elitekommune under Team Danmark, at vi har fået etableret Slagelse Talent og Elite, og at børn i folkeskolen får mulighed for at udleve deres drøm og potentiale, synes jeg har været meget spændende at kunne være med til at beslutte.

Og så kan man jo altid spørge hvorfor en kommune skal være med til det? Her tror jeg det er vigtigt at vi som kommune, kan være med til at skabe en ramme, og noget af det indhold der gør det muligt for unge mennesker at udleve deres drøm, specielt i ungdomsårene, hvor skole, uddannelse og læreplads også skal passes. Det tager vores koncept hånd om. Ligesom vi med Slagelse Boligselskab har bygget et sportskollegium, hvor de unge får mulighed for at have et sted hvor elitemiljøet også bliver understøttet.

Det var også en del af den ”rejse” jeg var på som ung, da jeg selv boede på sportskollegium i Brøndby, da jeg som elitesportsudøver var på toppen.

Så på alle måder er det at være en elitekommune noget jeg brænder for. Noget jeg gerne vil have at vi gennem de næste år også udbygger, så endnu flere får ”smag” for det at dyrke sin idræt. Fordi jeg er sikker på, at det de unge får med sig af forskellige kompetencer, når de først har prøvet dette, vil hjælpe dem resten af livet uanset hvilke vej de måtte vælge at betræde.

Stén Knuth
Venstre
Borgmester

Ugens kandidat: Helle Jacobsen.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Helle Jacobsen:

kampagnefoto-2013-small

Helle Jacobsen
47 år, Kirke Stillinge
Byrådsmedlem og souschef/filialleder i UU Vestsjælland

Lidt om mig:

Valgt til byrådet i 2009, sidder i Økonomiudvalget og er næstformand i Børn-, Unge- og Familieudvalget. Jeg har også været med i diverse ad hoc-udvalg: Projekt Ringparken/Motalavej, Ungeindsatsen samt det nye skolereformudvalg.

Jeg er oprindeligt uddannet indenfor forsikringsbranchen og har undervist på Forsikringshøjskolen. Siden 2005 har jeg været vejleder i UU Vestsjælland (Ungdommens Uddannelsesvejledning), hvor jeg arbejder med vejledning af unge under 25 år – nu som  souschef og filialleder.

Jeg bor i et af Slagelse kommunes velfungerende landområder – sammen med min mand Lars og mine to sønner, Lasse (19 år) og Christoffer (16 år). Her er højt til loftet, plads til sammenhold med gode venner og alsidige fritidsinteresser. Jeg glæder mig over naturen, musik, idræt, sønnernes gode skole og over at gøre en forskel for Slagelse kommune.

Blog:               http://www.hellejacobsen.dk
Min V-side: http://www.hellejacobsen.venstre.dk
Facebook:    http://tinyurl.com/HelleJacobsen
Telefon:        51648113
Mail:              hellejac@slagelse.dk

Mærkesager:

Efter 4 år i byrådet i Slagelse Kommune ved jeg, at der kommer mange forskellige enkeltsager igennem i løbet af en byrådsperiode. Så i stedet for enkeltstående mærkesager vil jeg hellere tale om afgørende grundholdninger, som jeg lægger ind i behandlingen af hver eneste enkeltsag:

  • En liberal grundholdning: Mennesket før systemet
  • Samarbejdet skal forbedres. Det bredest mulige samarbejde omkring enkeltsagerne af hensyn til borgerne i kommunen. Samarbejde betyder også mere og bedre samarbejde med det private erhvervsliv.
  • Uddannelsesområdet. Uddannelsesniveauet i Slagelse Kommune skal hæves på alle niveauer. Mere individuel uddannelsesvejledning og samarbejde med erhvervslivet helt ned i grundskolen.
  • Det handler om mennesker. Kommunen skal fokusere på at give udsatte børn, voksne og ældre den hjælp, de har brug for for at kunne klare sig selv.
  • Økonomisk ansvarlighed. Vi skal tænke investering, rettidig omhu – og omsorg.
  • Kommunen skal fungere som en servicevirksomhed med fleksibilitet, ordentlighed og respekt i dialogen med borgerne.
  • Det skal være lettere at drive erhverv i hele Slagelse Kommune. Det er vi alle sammen afhængige af. Flere arbejdspladser, mere vækst.

Vi har et stort landområde med mange, velfungerende landsbyer og vi har to større købstæder i Korsør/Halsskov og Skælskør. Vi skal sikre udvikling, bosætning, erhvervsliv, turisme, kulturtilbud og kommunale tilbud i hele kommunen.

Vi skal være en kommune, hvor vi arbejder sammen om at få Slagelse kommune, hele kommunen, på landkortet – både erhvervsmæssigt, kulturelt, politisk og i forhold til opgaverne. Vi skal være stolte af at bo i Vestsjælland. Vi skal være stolte af at komme fra Slagelse kommune.

Det kræver en helt ny måde at tænke på – for at løse de problemer, der er skabt ved den gamle måde at tænke på,” sagde Albert Einstein. Det er en brugbar tanke. Hvis vi fortsætter i gamle vaner, får vi de samme resultater. Der må nytænkning til.

Det er tid til forandring.

Hvis du vil høre mere om, hvad jeg mener om bestemte sager, er du meget velkommen til at besøge min blog her: http://www.hellejacobsen.dk, sende mig en mail på hellejac@slagelse.dk eller til at få en snak over telefonen på 51648113.

Hvad så med Havrebjerg?

Havrebjerg er en mindre landsby, som har masser at byde på. Også selvom udfordringerne blev noget større, da stationen lukkede. Beboerne gør rigtig meget for at holde liv i lokalsamfundet – blandt andet med fritidsaktiviteter på Havrebjerg Heldagsskole efter skoletid.

Derfor kan jeg godt forstå beboernes bekymring over, at vi i byrådet taler om at flytte Havrebjerg Heldagsskole til Nørrevangsskolen – hvilket BUI (Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget) netop har anbefalet overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Hvis Byrådet beslutter det, skal Havrebjerg Heldagsskole flytte på samme matrikel som Klostermarken Skole og det giver faktisk god mening. De to specialskoler vil få mulighed for fagligt fællesskab, sparring, feriedækning og mange andre ting.

Men hvad så med Havrebjergs beboere og deres fritidsaktiviteter på skolen i Havrebjerg?

I Venstre ligger det os meget på sinde, at alle borgere i kommunen har mulighed for et rigt fritids- og idrætsliv. Derfor vil vi arbejde for at finde en løsning sammen med borgerne i Havrebjerg. Og derfor ønsker vi, at forvaltningen går i dialog med fritidsbrugerne i Havrebjerg om deres fremtidige lokaleanvendelse.

Vi vil arbejde for at finde en løsning, så Havrebjerg fortsat vil have mulighed for at dyrke deres fritidsinteresser i Havrebjerg.

Af Helle Jacobsen (V), byrådsmedlem, Hvedevænget 34, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse

kampagnefoto-2013-small

Ugens kandidat: Ebbe Jens Ahlgren.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Ebbe Jens Ahlgren:

Ebbe-Jens-Ahlgren-

Navn: Ebbe Jens Ahlgren
Fødselsdato: 28 11 55
By: Korsør
Civil status: gift
Civilt job: Pensioneret politiassistent

Lidt om mig:
Jeg er politiker på fuld tid, men så sandelig også familie menneske, og det er jeg ikke bange for at vise. Jeg er en udadvendt person med godt humør og ser hellere på løsninger frem for begrænsninger. Måtte forlade politiet grundet en rygskade, hvorfor jeg gik ind i det politiske. Først inden for det boligorganisatoriske arbejde, hvor jeg stadig er aktiv. Som byrådsmedlem er det nærdemokratiet i Slagelse Kommune, der fylder min dagligdag. Ellers gælder det min familie. Fritidsinteresser er keglebillard på turneringsplan, cykling og svømning.

Mine 3 mærkesager:   
Vi skal sikre en kommune i balance, hvor det er godt at bo og med gode pasningsmuligheder samt en god skole.

Vi skal sikre, at gode lokale virksomheder ikke flytter til udlandet, men forbliver her i området. Dette skal bl.a. ske gennem en fair konkurrence, så også lokale kan byde ind på kommende opgaver.

Vi skal sikre en kommune, hvor kultur, idræt, uddannelse og erhverv går i samme retning og med gode muligheder for oplevelser for både lokale og turister.

Mailadresse: ejahl@slagelse.dk   

Ugens kandidat: Suzanne Bjørn Madsen

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Suzanne Bjørn Madsen:

Suzanne-Bjorn-Madsen_2

Navn: Suzanne Bjørn Madsen
Fødselsdato: 11. Juni 1968
By: Slagelse

 Jeg er gift med Brian.
Vi har tvillinge-drenge på 13 år og en datter på 18.

Mærkesager: 

Folkeskolen skal gøres bedre. Talenterne skal plejes. Flere idrætstimer. Mere erhvervspraktik. Fokus på ledelse.

Mobning er ødelæggende for alle. Derfor ønsker jeg at indføre ”Fri for mobberi” i alle kommunens børnehaver.

Fokus på foreningsliv og idrætsliv. Det er her vi skaber god integration. Vi skal støtte breddeidræt og eliteidræt, og støtte de frivillige ledere.

I kommunens Idrætsliv er der udarbejdet flere flotte og gennemtænkte udvidelsesprojekter, bla. Slagelse Svømmehal og Slagelse gymnastikforening.

Jeg vil arbejde for, at gennemtænkte projekter kan gennemføres, også selvom de er store.

Erhvervslivet i kommunen skal have de rammer og vilkår, så vores arbejdspladser består og flere kommer til.

Vi skal vide hvad vores virksomheder vil og hvor de er på vej hen. Vi skal stå på hovedet for virksomhederne.

”Aldrig bare Afslag” Får erhvervslivet et afslag skal de hver eneste gang have oplyst en ny mulighed.

Med arbejdspladser og vækst har vi forudsætningen for velfærd og tryghed til borgerne.

Mailadresse:   suz@slagelse.peugeot.dk   

Ugens kandidat: Jesper D. Jensen.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Jesper D. Jensen:

Jesper_D_Jensen

Navn: Jesper D Jensen
Fødselsdato: 5 juli 1967
By: Slagelse
Civil status: Bor sammen med Mette
Civilt job: Konsulent Tulip

Lidt om mig: 46 år, uddannet pølsemager, nu konsulent i Tulip. Tidligere professionel bokser. Siddet i Byrådet siden 2002.
Formand for Kultur og Fritidsudvalget.
Med i Slagelse festuge siden starten.
Medlem af bestyrelsen i bokse forbundet WBA.

Mine 3 mærkesager:
Optimering af idræts faciliteterne i hele kommunen:
” Vi har optimeret flere anlæg, og vi skulle meget gerne have de sidste med. Meget vigtigt at vi i alle kommunens områder har optimale betingelser til at dyrke sport.”

Bedre hjemmepleje:
” Alle vores ældre medborgere der har knoklet på arbejdsmarkedet i mange år, fortjener en bedre behandling end vi giver dem nu.”

Nordbyen og Motalavej skal være sikrere at bo og opholde sig i :
” Nul tolerence !!. Ballademagerne skal smides ud. Vi skal ikke finde os i mere ballade. Nordbyen og Motalavej skal være et sikkert sted at bo og opholde sig i.”

Mailadresse:                       jdj@slagelse.dk    

Tid til forandring

Er der noget der samler og giver stolthed så er det idræt. Beviset oplevede vi igen en dejlig sommeraften på stadion med over 6000 tilskuere. FC Vestsjælland spillede sig i superligaen. Samme følelser havde vi på Schweizerpladsen hvor holdet, træner, sponsorere blev hyldet. Til en fantastisk sang, med masser af Slagelse følelser i.

Det (be)viser, at når vi står sammen og samarbejder, er sultne og rigtig gerne vil, så kan udrette fantastiske ting. Samarbejde, handling og vilje.

Følelsen af at vi lykkes – den fås ikke større. Det har vi heldigvis rigtig meget af i vores kommune. Hvis vi kunne få det arbejde og den følelse ind i vores byråd, så er der ingen grænser for, hvad vi kan drive det til.

Kommunalpolitik er realpolitik. Vi skal få en kommune til at fungere og skabe vækst.

Kommunerne skal sørge for, at børn kan blive passet og får en ordentlig skolegang, passe godt på de syge og handicappede og vi sikrer at de ældre får en værdig alderdom. Vi skal sætte ordentlige rammer op for erhvervslivet. Det vil alle politikere være med til.

Venstres slogan i valgkampen er ”Tid til forandring”. For jeg tror på, at når borgmesteren er valgt den 19. nov. i år, så skal vi samarbejde for medarbejdernes, borgernes, virksomhedernes og kommunens skyld. Så vi kan få bragt stolthed ind helt fra toppen.

Vi kommer aldrig videre, hvis vi ikke samarbejder, finder ro og finder en retning.

Får jeg muligheden for at stå i spidsen for denne kommune, vil jeg sætte mig for bordenden. Jeg vigøre alt for at samle så mange som muligt i det nye byråd, der vil Slagelse kommunes udvikling. Alle er velkomne.

Jeg vil bruge de første 100 dage på at skabe et samarbejde og klima, så vi får ro. Jeg vil tage dialog med hver enkelt politiker. Høre om deres ønsker og visioner, og samle det i én retning.

Jeg vil have månedlige møder med udvalgsformændene for at sikre retning og hastighed på det, vi beslutter.

Jeg vil have ugentlige møder med direktionen, igen for at holde retning og have tempo på beslutningerne.

Når alt kommer til alt, drives vi af at føle os medinddraget, at være en del af det der lykkes, at være stolte. Det er tid til forandring.

Af Stén Knuth, Borgmesterkandidat (V)

Sten Knuth