Ugens kandidat: Helle Jacobsen.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Helle Jacobsen:

kampagnefoto-2013-small

Helle Jacobsen
47 år, Kirke Stillinge
Byrådsmedlem og souschef/filialleder i UU Vestsjælland

Lidt om mig:

Valgt til byrådet i 2009, sidder i Økonomiudvalget og er næstformand i Børn-, Unge- og Familieudvalget. Jeg har også været med i diverse ad hoc-udvalg: Projekt Ringparken/Motalavej, Ungeindsatsen samt det nye skolereformudvalg.

Jeg er oprindeligt uddannet indenfor forsikringsbranchen og har undervist på Forsikringshøjskolen. Siden 2005 har jeg været vejleder i UU Vestsjælland (Ungdommens Uddannelsesvejledning), hvor jeg arbejder med vejledning af unge under 25 år – nu som  souschef og filialleder.

Jeg bor i et af Slagelse kommunes velfungerende landområder – sammen med min mand Lars og mine to sønner, Lasse (19 år) og Christoffer (16 år). Her er højt til loftet, plads til sammenhold med gode venner og alsidige fritidsinteresser. Jeg glæder mig over naturen, musik, idræt, sønnernes gode skole og over at gøre en forskel for Slagelse kommune.

Blog:               http://www.hellejacobsen.dk
Min V-side: http://www.hellejacobsen.venstre.dk
Facebook:    http://tinyurl.com/HelleJacobsen
Telefon:        51648113
Mail:              hellejac@slagelse.dk

Mærkesager:

Efter 4 år i byrådet i Slagelse Kommune ved jeg, at der kommer mange forskellige enkeltsager igennem i løbet af en byrådsperiode. Så i stedet for enkeltstående mærkesager vil jeg hellere tale om afgørende grundholdninger, som jeg lægger ind i behandlingen af hver eneste enkeltsag:

 • En liberal grundholdning: Mennesket før systemet
 • Samarbejdet skal forbedres. Det bredest mulige samarbejde omkring enkeltsagerne af hensyn til borgerne i kommunen. Samarbejde betyder også mere og bedre samarbejde med det private erhvervsliv.
 • Uddannelsesområdet. Uddannelsesniveauet i Slagelse Kommune skal hæves på alle niveauer. Mere individuel uddannelsesvejledning og samarbejde med erhvervslivet helt ned i grundskolen.
 • Det handler om mennesker. Kommunen skal fokusere på at give udsatte børn, voksne og ældre den hjælp, de har brug for for at kunne klare sig selv.
 • Økonomisk ansvarlighed. Vi skal tænke investering, rettidig omhu – og omsorg.
 • Kommunen skal fungere som en servicevirksomhed med fleksibilitet, ordentlighed og respekt i dialogen med borgerne.
 • Det skal være lettere at drive erhverv i hele Slagelse Kommune. Det er vi alle sammen afhængige af. Flere arbejdspladser, mere vækst.

Vi har et stort landområde med mange, velfungerende landsbyer og vi har to større købstæder i Korsør/Halsskov og Skælskør. Vi skal sikre udvikling, bosætning, erhvervsliv, turisme, kulturtilbud og kommunale tilbud i hele kommunen.

Vi skal være en kommune, hvor vi arbejder sammen om at få Slagelse kommune, hele kommunen, på landkortet – både erhvervsmæssigt, kulturelt, politisk og i forhold til opgaverne. Vi skal være stolte af at bo i Vestsjælland. Vi skal være stolte af at komme fra Slagelse kommune.

Det kræver en helt ny måde at tænke på – for at løse de problemer, der er skabt ved den gamle måde at tænke på,” sagde Albert Einstein. Det er en brugbar tanke. Hvis vi fortsætter i gamle vaner, får vi de samme resultater. Der må nytænkning til.

Det er tid til forandring.

Hvis du vil høre mere om, hvad jeg mener om bestemte sager, er du meget velkommen til at besøge min blog her: http://www.hellejacobsen.dk, sende mig en mail på hellejac@slagelse.dk eller til at få en snak over telefonen på 51648113.

Hvad så med Havrebjerg?

Havrebjerg er en mindre landsby, som har masser at byde på. Også selvom udfordringerne blev noget større, da stationen lukkede. Beboerne gør rigtig meget for at holde liv i lokalsamfundet – blandt andet med fritidsaktiviteter på Havrebjerg Heldagsskole efter skoletid.

Derfor kan jeg godt forstå beboernes bekymring over, at vi i byrådet taler om at flytte Havrebjerg Heldagsskole til Nørrevangsskolen – hvilket BUI (Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget) netop har anbefalet overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Hvis Byrådet beslutter det, skal Havrebjerg Heldagsskole flytte på samme matrikel som Klostermarken Skole og det giver faktisk god mening. De to specialskoler vil få mulighed for fagligt fællesskab, sparring, feriedækning og mange andre ting.

Men hvad så med Havrebjergs beboere og deres fritidsaktiviteter på skolen i Havrebjerg?

I Venstre ligger det os meget på sinde, at alle borgere i kommunen har mulighed for et rigt fritids- og idrætsliv. Derfor vil vi arbejde for at finde en løsning sammen med borgerne i Havrebjerg. Og derfor ønsker vi, at forvaltningen går i dialog med fritidsbrugerne i Havrebjerg om deres fremtidige lokaleanvendelse.

Vi vil arbejde for at finde en løsning, så Havrebjerg fortsat vil have mulighed for at dyrke deres fritidsinteresser i Havrebjerg.

Af Helle Jacobsen (V), byrådsmedlem, Hvedevænget 34, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse

kampagnefoto-2013-small

Grønne områder: Mere åbenhed og dialog

Som Ole Drost og jeg tidligere har skrevet, er baggrunden for omlægningen fra blomsterbede til græsplæne besparelser:

I 2013 vedtog et enigt og ansvarligt byråd (undtagen Peter Lotinga) et budget med store nedskæringer, bl.a. yderligere 1 mio. kr. på grønne områder udover de allerede planlagte driftsændringer. Teknik- og Miljøudvalget har i forvejen store økonomiske udfordringer. Fx hullede veje, mangelfuld snerydning, reducerede busplaner, slukkede gadelamper mv.

I 2014 vedtog et enigt og ansvarligt byråd (undtagen Peter Lotinga og Liberal Aliance) dog at tilføre området 0,5 mio. kr., for at undgå yderligere forringelser af de grønne områder.

Det er svært at få overblik over, hvilke bede der omlægges som følge af almindelig driftsomlægning, hvilke bede der omlægges som følge af budgettet fra 2013, og hvilke bede der undgår omlægning som følge af det nye budget. Derfor har jeg på sidste møde i Teknik- og Miljøudvalget anført, at der skal meget mere åbenhed til i denne sag.

Jeg har flere gange bedt om, at der bliver udsendt materiale til pressen, som kan forklare problemstillingen og give borgerne et godt overblik. Ligesom jeg flere gange i udvalget har foreslået, at kommunen går i dialog med lokalråd og grundejerforeninger, inden man iværksætter arbejdet med rydning af blomsterbede, fældning af træer osv.

På sidste møde i Teknik- og Miljøudvalget bad jeg om at få mine holdninger og forslag ført til referat. Jeg er glad for, at hele udvalget tilsluttede sig ønsket om mere åbenhed og dialog med lokalråd og grundejerforeninger, og det kan forhåbentlig medføre bedre forståelse blandt borgerne – og måske kan det ligefrem forhindre nogle af omlægningerne, hvis lokalrådene eller grundejerforeningerne kan påtage sig at stå for beplantningerne.

Af Johnny Persson, byrådsmedlem (V), Lokesvej 8, 4220 Korsør

johnny-persson

 

 

Ugens kandidat: Birgitte Lunden Poulsen.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Birgitte Lunden Poulsen:

Birgitte_Lunden_Poulsen2.png

Navn: Birgitte Lunden Poulsen
Fødselsdato:   19 april 1965
By: Skørpingevej 1, Gerlev
Civil status: Gifte med Finn Poulsen.

Har 2 store Piger Matilde og Katrine på 21 og 17 år.

Civilt job:  Ansat i University  College Sjælland som chef for Facility service (som er bygningsdrift, service, kantiner, rengøring, indkøb og logistik)   

Lidt om mig:
En ny valgkamp er nu skudt i gang og det der er vigtigste for mig er, at vi fastholder den stramme styring af Slagelses kommunes økonomi.
Vi skal udvikle kommunen, og samtidig skal vi kunne modstå alle de forandringer, som vi konstant står over for og de påvirkninger der kommer udefra.
Vi skal ture gøre noget og tage ansvar.
Venstre tror på frihed, under ansvar. Mennesker udvikler sig bedst i det frie initiativ og i sund konkurrence.
Jeg stiller op igen, fordi jeg igennem de sidste 4 år har fået en masse erfaring i politik, der skal bruges, for at vi kan forsætte udviklingen, og bevarer troen på, at vi i Venstre kan være med til at ændre et politisk skift i kommunens fremtid.

Vi skal fastholde kommunen, og udvikle kommunen – Vi skal have mere for skattekronerne. Der skal sættes klare og tydelige mål.

Der skal være en indgang til kommunen: Hurtig sagsbehandling og borgerservice.

Det er tid til forandringer
Viljen til vækst med borgeren i Centrum

Min rolle i de sidste 4 år har været samarbejde og politik på tværs af byrådet.
Jeg skylder nu borgerne at stille op igen, og give den en skalde frem mod valget og før og efter.
Som kvinde er jeg ganske stædig, har en sund fornuft, udholdenhed, ikke konfliktsky, har omsorg for kollegaer og samarbejdspartner, konsekvent og god til samarbejde.

Tre ord, jeg gerne vil stå for er: Troværdighed, Ærlighed og Respekt.

Jeg sidder i dag i Børn-uddannelse og integrations udvalget / sundhed og omsorg udvalget
Det er 2 store udvalg, hvor mange af beslutningerne påvirker borgerne straks. Derfor er det vigtigt at vi hele tiden får truffet de rigtige beslutninger.

Mine mærkesager:
De områder som jeg gerne vil arbejde med er: Børn, uddannelse, unge, ældre, lokalområder, bygningsdrift og serviceniveau.

Desuden skal der ses på erhvervslivet, hvad kan vi gøre?

Vi skal tiltrække flere firmaer og gøre det attraktivt at have et firma i Slagelse kommune.

Udover det, skal vi højne uddannelsesniveauet og få flere til at tage en uddannelse, for uddannelse fremmer vækst.
Vi skal se på hvordan vi kan forbedre folkeskolen.
Vi skal fastholde kvaliteten og sikre en god fremtid for de ældre i forhold til fleksible løsninger og mere personlig pleje. Vi skal sikre fokus på lokalområderne og deres fremtid.

Det jeg gerne vil bidrage med til Slagelse kommune:

 • Højne uddannelsesniveauet og få flere til at tage en uddannelse, for uddannelse fremmer vækst
 • En bedre folkeskolen
 • Fastholde kvaliteten og sikre en god fremtid for de ældre i forhold til fleksible løsninger og mere personlig pleje
 • Sikre fokus på lokalområderne og deres fremtid
 • Tiltrække flere borgere til kommunen
 • Evaluerer serviceniveau løbende, så vi hele tiden sikre at kvalitet svarer til krav
 • Tiltrække flere firmaer og gøre det attraktivt at have et firma i Slagelse kommune

Mailadresse: bipou@slagelse.dk

Dir. tel: 58584206, Mobil : 72482275

Stén Knuths svar på læserbrev om skolestruktur.

Læserbrev fra Sinnet Bødewadt, Høve, Dalmose i Sjællandske den 9. september 2013:

Åbent brev til borgmesterkandidaterne i Slagelse Kommune: Kommunalvalget kommer om ca. to måneder. Et vigtigt valg for mig. Vi er en børnefamilie, hvor vores skole var ved at blive lukket for halvandet år siden sammen med de andre mindre skoler. De fleste på landet.

Jeg stemte på den røde blok og har altid gjort det. Men det var kommunalpolitikerne fra SF o gS – den røde blok – der ville lukke landskolerne og dermed landområderne til fordel for store enheder.

Argumentet: Det er billigere og bedre – Holder det? – Statistisk set – Nej!

Det har sat mig i et dilemma. Hvem skal jeg stemme på? Kære borgmesterkandidater i Slagelse Kommune: I har sammen med jeres partier en direkte indflydelse på skoleområdet. Derfor et spørgsmål.

Hvordan vil I sikre et attraktivt skoletilbud for både Land og By med både et generelt faldende elevtal, og at I står overfor at udvikle folkeskolen med den nye reform?

Svar fra Stén Knuth, borgmesterkandidat for Venstre i Slagelse.

Kære Sinnet

Jeg kan godt forstå din nervøsitet, som forældre, for fremtidige skolelukninger, med de udfordringer som vi står overfor. I Venstre vil vi tage hånd om de udfordringer, der kommer. I forbindelse med skolerne er det vigtigt for os i Venstre at have et mangfoldigt skoletilbud, hvor både land og by tilgodeses. Vi skal – set med Venstreøjne – gerne undgå, at vores landområder bliver utilgængelige for børnefamilier og dermed undgå at øge fraflytning. I Venstre ser vi, at både land- og byområder i Slagelse Kommune skal være attraktive steder at bo.

Udfordringerne som faldende elevtal og skolereform kommer vi til at se på. Udgangspunktet for skolerne og dagtilbud må være: Hvordan skaber vi gode læringsmiljøer for børnene? Hvordan får vi unge mennesker, som både kan arbejde med hænder og hjerne, til at skabe nye løsninger? Hvordan får vi demokratiske, socialt velfungerende unge? Vi skal turde skabe disse læringsmiljøer, og, når det er nødvendigt, nedbryde organisatoriske skel og vanetænkning.

Vi kan fastholde en god skolestruktur ved at tale om fælles ledelse, som vi faktisk har i kommunen i dag og som fungerer, for eksempel med fælles ledelse på tværs af dagtilbud og fritidshjem. Vi kan se på muligheden for at tilknytte nogle af de mindre faglærergrupper i fagfællesskaber på tværs af skoler, og måske er tanken om, at lærerne kan undervise på 2-3 skoler ud fra deres fag ikke langt fra det, Venstre kan få øje på som værende en del af løsningen.

Jeg ved, du var medlem af Flakkebjerggruppen og I kom med ideen om lokalskoler fra 0-6 kl. på landet samt enkelte i byerne, med stærk brobygning til dagtilbudsområdet. Disse lokalskoler er mindre enheder, der understøtter børnenes behov for mindre miljøer. Jeg ved, I talte om, at når børnene er parate, så kan de med fordel drage nytte af mere centrale og større enheder, og I forslog jo også større modtagerskoler med børn fra 7-9 klasse. Et spændende forslag, der vil kunne være med til at sikre et skoletilbud på landet. Det kunne også være en del af løsningen.

En ting er sikker: Vi er i en tid med forandringer. Derfor skal vi som politikere og forvaltning være modige, tænke i nye løsninger, hvor børnene er i centrum og som samtidig tilgodeser, at vi er en kommune, der består af både land og by, og hvor alle aldersgrupper bor og bør kunne bo i begge miljøer. Hvis du stemmer på Venstre og mig som borgmesterkandidat, vil du få en Borgmester for hele kommunen. En Borgmester, der vil arbejde hårdt for at møde forandringerne med borgerne i centrum og med henblik på at udvikle og skabe vækst i hele kommunen.

Stén Knuth, Venstre

Billede af Sten med VENSTRE Tid til forandring

Pressemeddelelse: Mød Stén Knuth og Venstres kandidater i Stillinge

 

For at få kommunens borgere i tale frem til kommunalvalget er et af Venstres utraditionelle midler en mobil dagligstue. Den er nu på vej rundt i kommunen. I denne uge opstilles dagligstuen i Stillinge ved Brugsen. 

På fredag stiller Venstres borgmester kandidat i Slagelse Kommune, Stén Knuth, endnu en gang sin dagligstue op og inviterer borgerne indenfor til snak om deres ønsker for den fremtidige drift af kommunen.

“Projekt Dagligstue” er sat i søen af Venstre i Slagelse Kommune og er et utraditionelt projekt, der skal bringe borgerne tættere på Venstres kandidater forud for efterårets kommunalvalg. Hensigten er give kandidaterne bedre mulighed for at agere i forhold til borgernes ønsker.

Den næste opstilling af Dagligstuen sker foran Brugsen i Stillinge, fredag den 16. august mellem kl. 17 og 19. Her kan man møde både den nuværende viceborgmester og en række af de lokale kandidater.

Dagligstuen var senest stillet op i fredags i Boeslunde og har tidligere været i Korsør i forbindelse med City-Evening arrangementet og i Sørbymagle. I fredags var mange af Venstres byrådskandidater mødt op foran Brugsen. “Der var mange gode snakke, og vi mener, at det her er en god måde at komme i dialog med borgerne på. Det er nok lidt utraditionelt, men i Venstre er vi ikke bange for at prøve nye metoder,” siger Stén Knuth og tilføjer: “Det er på mange måder blevet ’Tid til forandring’ her i kommunen, og det er vi klar til.”

Der er aftalt flere besøg af ”Dagligstuen” på kryds og tværs af kommunen hen over de næste uger og måneder, så der skulle blive god mulighed for at mødes med Venstres kandidater til en snak om fremtiden.

Det er Tid til Forandring.

For yderligere information, kontakt venligst:

Stén Knuth sten.knuth@slagelse.dk +45 24 40 01 11

Knud Vincents vincents@post.tele.dk +45 20 45 97 98

Johnny B. Rasmussen johnnybgoode@mail.dk +45 20 74 57 09

Pressemeddelelse: Besøg Sten Knuth i Dagligstuen

For at få kommunens borgere i tale frem til kommunalvalget, er et af Venstres utraditionelle midler en mobil dagligstue. Den er nu på vej rundt i kommunen og opstilles i denne uge i Boeslunde.

På fredag stiller Venstres borgmester kandidat i Slagelse Kommune, Stén Knuth, endnu en gang sin dagligstue op og inviterer borgerne inden for til snak om deres ønsker for den fremtidige drift af kommunen.

“Projekt Dagligstue” er et utraditionelt projekt, sat i søen af Venstre i Slagelse Kommune, der skal bringe borgerne tættere på Venstres kandidater forud for efterårets kommunalvalg, og dermed give kandidaterne bedre mulighed for at agere i forhold til borgernes ønsker.

Den næste opstilling af Dagligstuen sker foran Brugsen i Boeslunde fredag den 9. august mellem kl. 17 og 19. Her kan man møde både den nuværende viceborgmester og en række af de lokale kandidater.

Dagligstuen var senest stillet op i fredags, i Korsør i forbindelse med City-Evening arrangementet. Der var mange af Venstres store flok byrådskandidater mødte op i sommervarmen. “Det var en fantastisk aften, der var et væld af borgere i gaderne, og vi fik mange gode drøftelser og samtaler om kommunens fremtid” Siger Stén Knuth og tilføjer “Det er den slags input, vi skal bruge, hvis vi som politikere skal flytte den her kommune sammen.”

Der er aftalt flere besøg af “Dagligstuen” på kryds og tværs af kommunen hen over de næste uger og måneder, så der skulle blive god mulighed for at mødes med Venstres kandidater til en snak om fremtiden.

For yderligere information, kontakt venligst:

Stén Knuth, sten.knuth@slagelse.dk, +45 24 40 01 11

Knud Vincents, vincents@post.tele.dk, +45 20 45 97 98

Johnny B. Rasmussen, johnnybgoode@mail.dk, +45 20 74 57 09

Sten Knuth

Pressemeddelelse – Venstre kæmper for ramperne i Vemmelev.

Venstre har sammen med de Konservative og Dansk Folkeparti foreslået at søge midler i de netop afsatte 100 mio.kr., hvilket bakkes op af et samlet byråd.

Borgmesterbrev med opbakningen fra byrådet, 3 lokalråd og et samlet erhvervsliv omkring ramperne og Vemmelev er undervejs.

Der ud over har Venstres formand Knud Vincents, folketingskandidat Morten Dahlin og borgmesterkandidaten Stén Knuth siden byrådsmødet i sidste uge været i tæt dialog med Venstres medlemmer i trafik og transportudvalget og ”chef-forhandler” fra Venstre, Kristian Pihl Lorentzen, udtaler:

”Da vi med den brede trafikaftale fra marts 2013 afsatte en pulje på 100 mio. kr. til statslig medfinansiering til kommunale projekter i tilknytning til statsvejnettet, var målet at give mulighed for bedre rammevilkår for lokale virksomheder og understøtte lokal bosætning”.

”Etablering af østvendte motorvejsramper ved Vemmelev i Slagelse kommune er i min optik et skoleeksempel på, hvad den nye statslige pulje skal bruges til. Det står klart, at østvendte ramper vil understøtte store dele af det lokale erhvervsliv, herunder ikke mindst en række transporttunge virksomheder, der er placeret i erhvervsområdet tæt på motorvejen” fastslår Kristian Pihl Lorentzen.

Det glæder Venstres lokale folk med denne klare tilkendegivelse. Stén Knuth udtaler ”Vemmelev har i mange, mange år ønsket sig disse ramper, som helt sikkert vil gavne bosætning, øge erhvervsinvesteringerne i området og fastholde gode lokale arbejdspladser, så jeg er meget tilfreds med den meget præcise og gode opbakningen fra Venstre i trafik og transport udvalget”.

Morten Dahlin afslutter, ”At få den tunge trafik gennem Vemmelev by væk, det er første skridt i retningen af et mere trafiksikkert Vemmelev, det glæder mig. Kombineret med bedre rammevilkår for erhvervslivet er alt det Venstre kæmper for, vi skal udfordre og handle, det skaber vækst”.

For yderligere:

Stén Knuth                    tlf. 2440 0111

Morten Dahlin                 tlf. 4040 5151

Knud Vincents                tlf. 2045 9798

Sten KnuthMorten DahlinKnud Vincents

Klart NEJ til mega-vindmøller.

I Sjællandske den 21. juni skriver Villum Christensen, MF, Liberal Alliance, at han ønsker vindmølleplanen stoppet efter valget i november.

Som læserne (og LA) ved, så er Venstre i Slagelse Kommune klar modstander af landbaserede kæmpevindmøller i kommunen.

Hvis der efter valget i november er et flertal i byrådet, der sammen med Venstre er imod opsætning af kæmpevindmøller på landjorden, vil vi gøre, hvad vi kan for at stoppe mega-vindmøllerne.

I efteråret 2012 offentliggjorde tre forskere fra Ålborg universitet en stor undersøgelse, der viste, at op til 44 % risikerer at havne i et støjhelvede fra kæmpevindmøllerne.

Vi ved, at der er mennesker, der bliver syge af at bo som nabo til kæmpevindmøller.

Vi ved, at der er mennesker, der ikke kan sove igennem som nabo til vindmøllerne.

Vi ved, at der er mennesker, der flyttede på landet i tillid til gyldne løfter om landlig fred og ro, kommer til at sidde med usælgelige huse – eller med værditab, der af ejendomsmæglere skønnes at være på 20-25 %.

I Slagelse Kommune har vi rost os af at være ”kommunen med de 100 landsbyer”. Vi vil gerne være en tilflytterkommune, men det kan man glemme alt om, hvis man under dække af moderigtige ord som ”grøn energi” og ”vedvarende energi” tillader opsætning af kæmpevindmøller.

Kæmpevindmøller på land vil komme til at stå som skamstøtter over en, synes vi, forkert energipolitik, der ødelægger tilværelsen for mange mennesker – og medfører energipriser, der presser danske virksomheder ud af landet.

Mega-vindmøller er ikke et spørgsmål om politisk ideologi. Det er et spørgsmål om sund fornuft. De høringssvar, der allerede er indkommet, peger meget ensidigt på, at byrådet bør sige nej til kæmpevindmøller – uanset politisk ideologi i øvrigt.

Af Jens Jørgensen, medlem af Plan- og Byggeudvalget (V)

Jens_Joergensen

Landdistriktskonference på Knuthenlund Gods på Lolland

Set fra en lokalpolitikers syn

Lørdag den 8. juni, havde jeg fornøjelsen af at deltage i afslutningen på projektet, som har kørt over et år. Målet for projektet har været:

Et landdistrikt, der proaktivt arbejder for hinanden og lader sig inspirere af hinanden.”

I projekt ”Vennelandsbyer” har lokalrådene i Stillinge, Hashøj nordvest og Askø mødtes for at udveksle erfaringer, udvikle ideer og nye tiltag i landdistrikterne.

Min oplevelse har været at alle har haft rigtigt meget ud af det, og at det er ildsjæle og de små nære ting, der tæller og kan være med til at skabe forandringer i lokalsamfundet og udviklingen.

Der har været en tur til Askø i efteråret og en tur til vores område i april, hvor Askø fik set noget af Slagelse kommune, som Fodsporet, Gerlev legepark/ idrætshøjskolen, Trelleborg og til sidst en afslutningsmiddag i Huset i Stillinge.

Jeg har deltaget i alle 3 begivenheder og jeg tænker, der er gode muligheder for udvikling og samarbejde på tværs af kommunerne, og at sådan et projekt som dette er et god bud på, at man med aktive ildsjæle kan skabe forandringer, som giver lysten til at bo, lige netop hvor ildsjæle er. Det kan være med til at skabe en sammenhæng mellem land og by i fremtiden.

På den afsluttende konference var der et indlæg fra Susanne Hovmand, Knuthenlund. Susanne kom med sit bud på ”Det gode liv” og der var input fra Visionsgruppen for landdistrikter 2030.

Desuden var der et indlæg med Troels Brandt fra lokalrådet Hashøj Nordvest, Lars Schou fra Stillinge Lokalråd og Lisa Mulvad fra Askø lokalråd. De kom hver især med en afrapportering af” Vennelandsby”

Afslutningsvis var der paneldebat med politikkere og borgere fra henholdsvis Guldborgsund, Slagelse og Lollands kommune.

Ud over at være deltager i dette projekt har et enigt byråd i Slagelse kommune på sidste byrådsmøde vedtaget ”Retningslinje ved lån – i sager som EU støtte (LAG midler)”, hvis foreninger eller lokalråd i femtiden har sådanne projekter som f.eks. ”Vennelandsbyer”. Det vil gøre det nemmere for ildsjæle, at arbejde med EU støttede projekter fremover i Slagelse kommune, ildsjæle som jo binder vores kommune sammen.

Det synes jeg giver rigtig god mening.

Af Birgitte Lunden Poulsen, byrådsmedlem

Birgitte_Poulsen