Grønne områder: Mere åbenhed og dialog

Som Ole Drost og jeg tidligere har skrevet, er baggrunden for omlægningen fra blomsterbede til græsplæne besparelser:

I 2013 vedtog et enigt og ansvarligt byråd (undtagen Peter Lotinga) et budget med store nedskæringer, bl.a. yderligere 1 mio. kr. på grønne områder udover de allerede planlagte driftsændringer. Teknik- og Miljøudvalget har i forvejen store økonomiske udfordringer. Fx hullede veje, mangelfuld snerydning, reducerede busplaner, slukkede gadelamper mv.

I 2014 vedtog et enigt og ansvarligt byråd (undtagen Peter Lotinga og Liberal Aliance) dog at tilføre området 0,5 mio. kr., for at undgå yderligere forringelser af de grønne områder.

Det er svært at få overblik over, hvilke bede der omlægges som følge af almindelig driftsomlægning, hvilke bede der omlægges som følge af budgettet fra 2013, og hvilke bede der undgår omlægning som følge af det nye budget. Derfor har jeg på sidste møde i Teknik- og Miljøudvalget anført, at der skal meget mere åbenhed til i denne sag.

Jeg har flere gange bedt om, at der bliver udsendt materiale til pressen, som kan forklare problemstillingen og give borgerne et godt overblik. Ligesom jeg flere gange i udvalget har foreslået, at kommunen går i dialog med lokalråd og grundejerforeninger, inden man iværksætter arbejdet med rydning af blomsterbede, fældning af træer osv.

På sidste møde i Teknik- og Miljøudvalget bad jeg om at få mine holdninger og forslag ført til referat. Jeg er glad for, at hele udvalget tilsluttede sig ønsket om mere åbenhed og dialog med lokalråd og grundejerforeninger, og det kan forhåbentlig medføre bedre forståelse blandt borgerne – og måske kan det ligefrem forhindre nogle af omlægningerne, hvis lokalrådene eller grundejerforeningerne kan påtage sig at stå for beplantningerne.

Af Johnny Persson, byrådsmedlem (V), Lokesvej 8, 4220 Korsør

johnny-persson

 

 

Grønne områder og beplantninger i Skælskør

Vi har i den senere tid fået en del henvendelser fra borgere i Skælskør og Eggeslevmagle vedr. beplantninger langs veje og gader.

Baggrunden er de besparelser, som budget 2013 indeholder. Et budget, som er vedtaget af et enigt og kriseansvarligt byråd( på nær liste L) med nedskæringer på ca. 150 mio. kr. heraf 1 mio. kr. på grønt område, som kommer oven i allerede planlagte ændringer af driften.

Det har betydet, at man for at rationalisere rydder buske/beplantninger på bl.a. Bakkedraget, Heilmannsvej og sidst på Kobækvej.

Vi må som politikere stå ved de besparelser, som vi selv har vedtaget. Det er nedskæringer, som bliver pålagt kommunen fra regeringen, fordi der er underskud på statsfinanserne, og det er vores opgave ude i kommunerne at udmønte besparelserne.

Nogen gange kunne man ønske, at Christiansborgs politikere fik lov til at opleve reaktionerne fra borgerne helt tæt på i de situationer. Det kunne måske øge respekten for den kommunale opgaveløsning.

Vi står altså ved vores besparelser, men vi mener, operationen kunne være klaret med mere diplomati. I stedet for at borgerne bliver taget på sengen med gravemaskiner, kunne man have taget kontakt til lokale borgere gennem landbyråd, lokalråd eller grundejerforeninger, så man havde fået en dialog før eksekveringen. Ofte har borgere selv været med til at etablere disse beplantninger og føler fjernelsen er et overgreb.

Måske ville de forskellige organer tilbyde selv at passe beplantningerne og således klare en opgave ved frivillig indsats?

Et stort flertal i byrådet (på nær Lotinga og Liberal Alliance) besluttede at tilføre området 0,5 mio. kr. i budget 2014, så yderligere forringelser undgås.

Medarbejderne i vores grønne område fortjener ros for den løbende pasning og vedligeholdelse i Skælskør, herunder blomsterkummer og græsslåning.

Johnny Persson (V), teknik/miljøudv. og Ole Drost (V),  økonomiudvalget

johnny-persson   ole drost

 

7 pejlemærker – sammenligning

 • Borgmesteren tager ansvaret
 • Miljø og arbejdspladser
 • Landdistrikter og bosætning
 • Skoler i hele kommunen
 • En nærværende ældreomsorg
 • Kultur, spredt i hele kommunen
 • Værdipolitik – hvordan sikrer vi en bedre integration
 • Erhvervslivet – Hvordan skaber vi vækst og arbejdspladser.

 

 1. Venstre ønsker, at borgmesteren går forrest og tager politisk lederskab. F.eks. når kulturen i organisationen skal ændres til, at vi vil gøre alt for at servicere erhvervslivet, som igen er med til at sikre, at vi bevarer arbejdspladser, når f.eks. integrationen skal lykkes, eller når borgere skal høres. Tribler/S/SF gemmer sig mellem politikere, politikker og administration.
 2. Venstre var og er imod de foreslåede vandhandleplaner. Det er vi, fordi planerne regulært eksproprierer jord og ikke har den gunstige effekt på miljøet som påstået. Vi ønsker bedre rammevilkår for landbruget for at sikre og skabe arbejdspladser. Vi ønsker bosætning i hele kommunen. Tribler/S/SF støtter derimod vandhandleplanerne.
 3. Venstre var og er imod kæmpevindmøller på landjorden. Vores hovedargument er, at der er så mange uafklarede spørgsmål om risiko for følgesygdomme, at EU’s forsigtighedskrav skal overholdes. Vi ønsker, at folk kan bosætte sig på landet uden risiko for at blive ødelagt af vindmøller. Og de erstatningsregler for værditab, der er gældende, står overhovedet ikke  i forhold til de reelle tab. Tribler/S/SF er for kæmpevindmøller.
 4. Venstre kæmpede under skolestrukturen for at bevare flest mulige skoler, fordelt over hele kommunen. Tribler, dele af S og hele SF ønskede langt flere skoler nedlagt, hvilket ville have ødelagt ikke mindst velfungerende mindre bysamfund i vores kommune.
 5. Venstre har fastholdt de nuværende 3 plejedistrikter i kommunen. Venstres holdning bygger på ønsket om nærhed mellem medarbejdere og borgere, der har behov for pleje – og vi ønsker at fastholde en sund konkurrence på området, så borgerne hele tiden får mest mulig service for de afsatte midler. Tribler/S/SF ønsker et samlet plejedistrikt, styret centralt.
 6. Venstre var imod et stadion-fantasiprojekt med teater, mødelokaler m.m. til ca. 200 mill. kr. op til sidste valg. Venstre ville hellere bruge penge på at ombygge/udbygge det eksisterende teater og sikre kulturmidler til f. eks. Det Røde Pakhus i Skælskør og sikre IT i folkeskolen. Tribler/S/SF var for at bruge 200 mio.kr.
 7. Venstre ønsker en harmonisk fordeling af to-sprogede i dagtilbud og på skolerne, og vi ønsker så meget danskundervisning som muligt. Venstre tror ikke på  fremmedmodersmålsundervisning for børn af ikke-etnisk dansk oprindelse. Vi ønsker en ærlig integration. Vi bruger gerne flere midler til danskundervisning. Men vi vil ikke være med til at bruge penge på fremmedmodersmålsundervisning, der reelt er med til at fastholde ikke-etniske danske børn i en ikke-dansk kultur – og dermed være med til at skabe ghettoområder. Tribler/S/SF ønsker modersmålsundervisning.
 8. Venstre ønsker en helt anden og markant offensiv linje i samarbejdet med erhvervslivet. Borgmesteren skal tage ansvar. Borgmesteren skal ved sin personlige indsats sikre, at firmaer fastholdes, udvides eller etableres i kommunen. Og borgmesteren skal i samarbejde med administrationen vende et nej til et ja. Tribler/S/SF har –  også her – overladt alt for meget til embedsapparatet.

 Af Stén Knuth, borgmesterkandidat

Sten Knuth

Vandplaner og skolestruktur

SF er i Søndagsavisen ude efter landbruget og skoleaftale.

Vandplaner: Hvis jeg læser rigtigt, er SF’s holdning ganske enkelt ensidig: Landbruget skal vige for rent drikkevand.

I Venstre mener vi, at begge dele er vigtige. Både et effektivt landbrug OG rent drikkevand.  Derfor har vi kæmpet for, at de fremlagte vandplaner skulle gå om. Dels fordi processen var for kort. Dels fordi det faglige indhold var forkert. Det har Venstre fået ret i. Vandplanerne skal nu gå helt om. Venstre ønsker, som nu, at vi skal have noget af det reneste vand i verden, og samtidig vil vi skabe ordentlige rammevilkår for bl.a. landbruget og arbejdspladserne i følge-industrien. I en tid, hvor vi som minimum skal fastholde de arbejdspladser og skatteindtægter, vi har, er der behov for at balancere produktion og miljø. Ellers ender vi som et land fyldt med sejlende åbne landområder, og al produktion er drevet til østlandene. Det er en udvikling, som Venstre lokalt altid vil bekæmpe.

Skolestruktur: SF bruger (igen) skræmmebilleder og gør familier og ansatte usikre på fremtiden, når de igen og igen siger, at vi skal lukke flere skoler. Det er helt uhørt, og – hvis jeg forstår det ret – ikke en del af holdningen i SF’s moderparti.

I Venstre er vi faktisk stolte over og glade for, at vi sikrede skoler i HELE vores kommune. SF (og dele af S) vil helt uforståeligt lukke op til 10 skoler og drive det hele til byen, mens børn i yderområderne skal transporteres rigtig langt for at komme i skole.

SF vil godt transportere børn, når det handler om skolebørn, men de kan ikke være med, hvis vi for et fåtal af nydanske skal gøre det samme som på skoleområdet – og sørge for en mere harmonisk fordeling på dagtilbudsområdet. Hvorfor har SF og S ændret holdning på dette område? Kan vi ikke godt få et svar.

Venstre vil bryde og udfordre vanetænkningen. Det er helt afgørende, hvis vi skal udvikle denne dejlige kommune. I alt for mange år har vi med S og SF truffet et utal af ikke-beslutninger. Venstre vil ændre den kultur. Vi skal træffe rigtige og nødvendige beslutninger.

Af Stén Knuth, Venstre
Borgmesterkandidat

Sten Knuth