Vindmølle-vanvid.

Hvis blot begreber som grøn energi, CO2-neutral energi, solenergi – og ikke mindst kæmpevindmøller – nævnes, så synes folk at koble sund fornuft og fakta-viden fra. Man er vel miljøbevidst og vil gerne være på rette (?) hold, ikke?

Sidste år vedtog Folketinget en satsning på kæmpe-vindmøller. Det vil koste danskerne milliardbeløb hvert år. Allerede nu betaler vi ”omtrent 3 mia. kr. til vindmøllerne om året i PSO-afgift. Det beløb vil… stige til omkring 8 mia. kr. årligt…” skriver prof. i retsøkonomi Henrik Lando (Berl. Tid. 16/7).

Tænk lige over disse tal. Og tænk på, hvad disse mange penge kunne bruges til i form af energi-renovering af ældre boliger – og dermed skabe arbejdspladser. Det ville samtidig gavne klimaet, for som prof. Lando skriver: renovering og forbedring af boliger er netop ikke omfattet af kvotesystemet.

I EU er der en såkaldt kvoteordning. Det betyder, at hver gang vi i Danmark måtte sætte en vindmølle op, bliver det billigere at fyre med kul i andre EU-lande.

På foranledning af John Johnsen (borger i Slagelse Kommune) kan vi læse direkte i den af Slagelse Kommune udarbejdede hvidbog om vindmølleindsigelser: Såfremt der hersker tvivl……

I EU-konventionen om det såkaldte ”forsigtighedsprincip” står det meget klart: Såfremt der hersker tvivl, om en plan kan medføre helbredsmæssige konsekvenser for borgerne, kan planen ikke gennemføres.

Kæmpevindmøller hjælper ikke på miljøet.

Kæmpevindmøller gør dansk energi til Verdens dyreste – og sender dermed arbejdspladser ud af landet.

Kæmpevindmøller vil få helbredsmæssige konsekvenser for de omkringboende. Dertil kommer mistede herlighedsværdier.

Det er sund fornuft at sige nej til kæmpevindmøller på landjorden!

Af Jens Jørgensen (V), byrådsmedlem, Slotsalleen 51, 4200 Slagelse.

jens jorgensen fra Lone

Uddannelse på dagsordenen

Af Stén Knuth, Venstres borgmesterkandidat, samt Venstres BUI medlemmer Birgitte Poulsen og Johnny Persson

Venstre gik til valg i 2009 med hovedtemaet Uddannelse. Vi ville satse markant på uddannelse på alle niveauer. Vi var tæt på at lykkes, men med mindst mulig margen tog S og SF alle formandsposter og hele magten, for de ville sætte retningen alene.

I vinteren 2010 brød det spinkle flertal sammen, og Venstre, de Konservative og Dansk Folkeparti kaldte på samarbejdet. Vi lavede sammen med S og SF en ny konstituering i et forsøg på et bredt samarbejde.

I Venstre valgte vi, at Stén Knuth skulle være formand for Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget (BUI). Vi vidste, det ville blive svært. Venstres ønske var at få ro i udvalget og få styr på en skoleproces, der var kørt helt af sporet. Det synes vi, at vi kom i land med. En skolestruktur, der gavnede hele kommunen med tilbageførsel af en meget stor del af den omfattende besparelse på området, som dele af S og SF ville trumfe igennem.

Herefter udarbejdede vi en klar IT strategi og investerede millioner i satsningen på IT i skoleområdet.

Der udover har BUI stået i spidsen for en uddannelsespolitik, der er med til at løfte kommunens vision – erhverv, uddannelse og oplevelse.

På dagtilbudsområdet har vi rettet kapaciteten til ved at sammenlægge 3 daginstitutioner, men også sikret, at der blev sat penge af til nyt i Slots Bjergby og Dalmose.

Sidste år var det nødvendigt at spænde livremmen ind på specialområdet. Det var en hård og presset proces hen mod sommeren i år. Vi lykkedes med at blive enige i udvalget, men med store bekymringer og ønsket om at følge området tæt.

I Venstre glæder vi os over at uddannelsesniveauet stiger, og at flere unge får en ungdomsuddannelse, samt flere får en mellemlang og lang uddannelse.

Og glædeligt, at vi nu får et ungehus i Uddannelsesfirkanten, hvor de unge oplever én indgang til kommunen, om det så er vejledning, rådgivning eller anden hjælp, de har behov for – for at fastholde uddannelsessporet. Det får stor opbakning af uddannelserne der er i ”firkanten”.

Lige præcist sådan et ungehus, som Stén Knuth foreslog i den første periode med den nye storkommune, men som desværre ikke på det tidspunkt var moden til at blive ført ud i livet. Men bedre sent end aldrig.

Venstre vil gerne, her på kanten af valgkampen, sige BUI udvalget tak for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde.

I Venstre er vi glade for, at vi bevæger os i den rigtige retning. Det er godt. Men vi vil gerne kæmpe for, at det bliver endnu bedre i dette vigtige område. Også i denne valgkamp er uddannelse én af Venstre’s mærkesager.

Nogle af de ting, Venstre vil arbejde for, er at:

 • Gøre alle unge erhvervs- og arbejdsmarkedsparate – gerne i samarbejde med det private erhvervsliv på udvalgte områder
 • Definere få og tydelige faglige mål, samt måle skolerne med hinanden
 • Styrke fokus på ledelse og efteruddannelse
 • Tilbyde forældrekurser – med Holstebro som forbillede
 • Sætte talentudvikling, innovation og iværksætteri på skoleskemaet
 • Lave individuel målrettet vejledning ved overgang fra skole til ungdomsuddannelse
 • Have mere erhvervspraktik i folkeskolen
 • Etablere et studenterhus i samarbejde med de unge
 • Lave forsøg med selvejende skole
 • Lave forsøg med tysk fra 3. klasse – så vi gør os klar til åbningen af Femern
 • Tydelige målsætninger og forventninger til alle, der har med uddannelse at gøre, så vi får alle med.

Det er Venstres ambition på uddannelsesområdet.

Det er tid til forandring.

Sten Knuth   Birgitte_Poulsen   Johnny Persson upload

Strandpark kontra offentligt toilet?

Flere borgere har spurgt, om jeg ikke går ind for en strandpark på Halsskov ligesom Anders Nielsen (S). Anders og jeg er enige om rigtig mange ting i forbindelse med udviklingen af Halsskov og Korsør, og jeg støtter da også forslaget om en strandpark, som jo oprindeligt blev fremsat af Venstre for år tilbage. I mellemtiden har finanskrisen gjort sit indtog, og i Teknisk Udvalg kæmper vi med store økonomiske udfordringer. Således har vi i forvejen svært ved at finde penge til blot at bevare de nuværende badebroer rundt omkring i kommunen. Ligesom vi har problemer med belægningen på kommunens veje, budgettet til snerydning, busplanen bliver reduceret, gadelamperne slukkes mv.  Derfor skal vi overveje grundigt, om det er nu, at strandparken skal anlægges.

I Venstre har vi den holdning, at vi skal tilgodese hele kommunen og bruge pengene der, hvor de gør mest nytte. De borgere, som jeg har talt med, er da også enige i behovet for økonomisk prioritering, når jeg forklarer, at der fx ikke længere findes et offentligt toilet i Skælskør. Her er toiletterne blevet nedlagt som følge af hærværk og sparehensyn. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt overfor Skælskørs turister og byens forretninger, som lider under det. Nogle vil måske kalde det at blande pærer og bananer at sammenholde en strandpark i Korsør med et WC i Skælskør, men det giver faktisk et meget godt billede af udfordringerne i Teknisk Udvalg – og selv om min prioritering måske skuffer nogle, så står et offentligt toilet i Skælskør altså højere på min personlige ønskeliste end strandparken.

Derfor har jeg også bedt om en redegørelse angående Skælskørs offentlige toiletter i Teknisk Udvalg.

Af Johnny Persson, (V), byrådsmedlem.

Johnny Persson upload

Sportscollege bør indgå i Slagelse Stadion

I fredagens udgave af Sjællandske kan det læses, at Liberal Alliance stiller (endnu) et ultimativt krav til budget i Slagelse for 2014. LA kræver, at der findes midler til et Sportscollege ved Slagelse Stadion, hvis man skal stemme for et budget.

Vi er mange politikere i Slagelse Byråd, der ønsker et Sportscollege, men at gå til budgetforhandlinger med ultimative krav, synes vi i Venstre ikke er fremmende for processen.

I samme artikel kan læses, at Anders Nielsen, S, støtter, at forslaget om Sportscollege indgår i den videre budgetproces, men at han ikke kan anbefale projektet??? Jf. avisen mener socialdemokraten, at et sportscollege lige så godt kan ligge i Korsør, hvilket virker lidt ved siden af skiven, når vi i projekt Slagelse Stadion tænker sammenhængskraft mellem idræt, kultur, erhverv og uddannelse.

Slagelse er uddannelsesbyen på Vestsjælland. Etablering af sportscollege åbner døren for både at læse, bo og dyrke idræt på højeste niveau, i umiddelbar nærhed af uddannelsesstederne. Placeringen er optimal ved Slagelse Stadion.

Siden 2010 har Sports Team Slagelse, Slagelse Svømmeklub, Korsør Atletik og Motion, Team Skælskør-Slagelse badminton, Golfteam Storebælt og FC Vestsjælland i samarbejde med Center for Skole og Fritid arbejdet på forskellige modeller for etablering af et sportscollege i Slagelse kommune.

Slutproduktet er blevet et projekt fra Slagelse Boligselskab, der foreslår, at man laver en bygning ved den gamle tribune ud mod stadion. 

Andre kommuner tænker sammenhæng mellem uddannelse og eliteidræt.

Brøndby Stadion har således placeret et gymnasium ved siden af stadion, og tænker idræt og uddannelse sammen. I Slagelse kommune åbner vi også muligheder for et spændende og anderledes bomiljø tæt forankret med idrætten.

I Venstre mener vi, at det bør være tæt forbundet med stadion og tæt på uddannelsesstederne.

Så må socialdemokraterne se at finde ud af, hvor de mener placeringen er bedst, til gavn for Slagelse kommunes bedste.

Af Jesper D. Jensen (V), formand for Kultur- og Fritidsudvalget og Ebbe Jens Ahlgren (V), medlem af Kultur- og fritidsudvalget.  

Jesper_D_Jensen                 Ebbe_Jens_Ahlgren

Oplevelser til borgerne!

”Underlige blandede by, uagtet din svaghed og brusen må jeg dog have dig kær, enten jeg vil eller ej”.

Sådan slutter Oehlenschläger Langelandsrejsen fra 1805 netop i sin beskrivelse af Korsør.

I Slagelse Byråd har vi en vision om, at der skal skabes muligheder for borgerne om gode oplevelser.

2013 har været et fantastisk år med gode oplevelser for borgerne ikke kun korsoranerne, men for alle i Slagelse Kommune.

Picnickoncerterne har været en fantastisk oplevelse med mange glade mennesker samlet i ”Gryden” på fæstningen, og hvor er jeg glad over, at vi i handicap-/ og socialpsykiatriudvalget besluttede at lade Vasac åbne det lille kaffehus igen, hvilket rigtig mange nyder godt af.

Tak til ildsjælene bag koncerterne.

For et år siden sad jeg sammen med andre kulturpolitikere på Ledreborg slot, hvor vi besluttede, at Togtet Da Danmark blev til skulle afslutte toget i Korsør netop ved Fæstningen.

På en solbeskinnet onsdag besøgte omkring 10.000 mennesker området, hvor der blev budt på rigtig vikingestemning, kampe samt underholdning både på havnen og på Fæstningen.

Jeg må sige tak til de mange frivillige vikinger fra Trelleborg, der i den grad levendegjorde formidlingen på en måde, så man følte sig tilbage til Harald Blåtands tid. Bedre gøres det simpel hen ikke.

Fredag aften stod den så på city evening i Korsør.

Hvor bliver man dog glad, når man ser hvorledes korsoranerne altid bakker op omkring arrangementer i Korsør.

Takket være Korsør Cityforening er netop city evening blevet en tradition i Korsør.

Den 20. til 25. august er der Maritime Kulturdage med flere oplevelser i Korsør.

Dette arrangement kunne ikke lade sig gøre uden at frivillige har brugt det sidste år på forberedelser, så kom og støt op.

Af Ebbe Jens Ahlgren (V), medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

ebbe

Etik i investeringerne – igen, igen.

En af de Konservatives byrådskandidater Micael Duncan samt en socialdemokratisk kandidat, Søren Horn, der i Søndagsavisen kom med udtalelser om Venstres holdning til etikken, viser, at de enten ikke har forstået, hvad der blev sagt i byrådssalen eller fortolker, så deres argumenter kommer til at passe.

Det nye regelsæt omkring etiske investeringer var alle partier enige om!

I mit sidste indlæg i Sjællandske følte jeg det nødvendigt at påpege, at det nye regelsæt også var en del af Venstres anbefaling i byrådssalen – hvilket en journalist i sin artikel helt også havde overset. Retfærdigvis skal siges, at journalisten senere var ude med en berigtigelse.

At S og SF, Liberal Alliance og den konservative kandidat Micael Duncan har valgt at koble etik sammen med, om vi kun investerer i danske realkreditobligationer, statsobligationer og danske aktier, gør det altså ikke mere rigtigt.

Det er det samme som at påstå, at kun investeringer i Danmark er etisk forsvarligt!

Når argumentet følges til dørs, betyder det, at hvis tyskerne, englænderne eller svenskerne vælger at lægge deres investeringer andre steder end i Danmark, så er de u-etiske. Det er da et uholdbart argument.

I en finansiel strategi må det nødvendigvis handle om at sørge for, at de etiske rammer er passende. Selvfølgelig kan man investere etisk korrekt andre steder end i Danmark! Og det var dét, jeg påpegede i byrådssalen på Venstres vegne.

Første skridt er at ændre rammerne for etiske forholdsregler – og det var alle partierne enige om. Andet skridt kunne være et samarbejde med investeringsforeninger, som sikrer sig, at etikken overholdes i investeringerne. Det var dét, Venstre, Konservative og DF foreslog.

S, SF og LA har nu besluttet, at Slagelse Kommune udelukkende må investere i danske statsobligationer, realkreditobligationer og danske aktier – uanset, at afkastet måske ikke er lige så højt, som det vi kunne få i andre lande. Det er jo deres valg. Som sidebemærkning til det, hører jeg, at nævnte strategi bliver stærkt kritiseret af de store investeringsselskaber.

Slutteligt ville det være interessant at få S, SF og LAs – og også kandidaten fra konservative Micael Duncans syn på, hvordan kommunen skal dække de manglende millioner. Hvor mange hjemmehjælpere, pædagoger eller skolelærere skal afskediges? Hvor vil de finde pengene?

Af Helle Jacobsen (V), medlem af Økonomiudvalget

Helle Jacobsen profil thumbnail

Investér i mennesker – om hjemmetræning

Det handler om mennesker. Om, at vi alle skal have så gode rammer som overhovedet muligt. Vi skal have alle med. Det gælder også handicappede børn og unge.

Derfor har jeg sat fokus på blandt andet hjemmetræning i Børn-, Unge- og Familieudvalget, hvor jeg er næstformand.

Hjemmetræning efter Servicelovens paragraf 32 betyder, at forældre til handicappede børn eller unge kan vælge at træne deres barn hjemme helt eller delvist i stedet for et særligt dagtilbud eller lignende – som er anvist af kommunen. Det er et frivilligt tilbud – og det er vigtigt for mig, at det bliver ved med at være det.

Kommunen kan derefter godkende, at forældre træner deres barn i hjemmet. Når man er godkendt til hjemmetræning betyder det, at kommunen kan støtte økonomisk med hjælp til nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere osv.

Jeg tror på, at handicappede børn og unge med forældre, der ønsker og evner at træne deres børn selv, vil trives godt og udvikle sig hurtigere. Og – måske endda komme længere, end vi troede muligt. Det handler om livskvalitet – og ja, også om en kommunal investering, som vil betale sig på sigt. Børn og unge, som trænes intensivt og med forældrenes kærlige omsorg, vil blive selvhjulpne i endnu højere grad – og det giver både bedre livskvalitet og færre kommunale forpligtelser i det lange løb.

Jeg har derfor sammen med Børn-, Unge- og Familieudvalget bedt forvaltningen om at gå aktivt ind i Socialforskningsinstituttets kommende undersøgelse af brugen af hjemmetræning. Samtidig har jeg opfordret forvaltningen til aktivt at inddrage muligheden for/tilbuddet om hjemmetræning i samarbejdet med forældre til handicappede børn og unge i målgruppen. Det bliver interessant at følge.

Af Helle Jacobsen, Venstre. Næstformand i Børn-, Unge- og Familieudvalget.

Helle Jacobsen profil thumbnail

Klart NEJ til mega-vindmøller.

I Sjællandske den 21. juni skriver Villum Christensen, MF, Liberal Alliance, at han ønsker vindmølleplanen stoppet efter valget i november.

Som læserne (og LA) ved, så er Venstre i Slagelse Kommune klar modstander af landbaserede kæmpevindmøller i kommunen.

Hvis der efter valget i november er et flertal i byrådet, der sammen med Venstre er imod opsætning af kæmpevindmøller på landjorden, vil vi gøre, hvad vi kan for at stoppe mega-vindmøllerne.

I efteråret 2012 offentliggjorde tre forskere fra Ålborg universitet en stor undersøgelse, der viste, at op til 44 % risikerer at havne i et støjhelvede fra kæmpevindmøllerne.

Vi ved, at der er mennesker, der bliver syge af at bo som nabo til kæmpevindmøller.

Vi ved, at der er mennesker, der ikke kan sove igennem som nabo til vindmøllerne.

Vi ved, at der er mennesker, der flyttede på landet i tillid til gyldne løfter om landlig fred og ro, kommer til at sidde med usælgelige huse – eller med værditab, der af ejendomsmæglere skønnes at være på 20-25 %.

I Slagelse Kommune har vi rost os af at være ”kommunen med de 100 landsbyer”. Vi vil gerne være en tilflytterkommune, men det kan man glemme alt om, hvis man under dække af moderigtige ord som ”grøn energi” og ”vedvarende energi” tillader opsætning af kæmpevindmøller.

Kæmpevindmøller på land vil komme til at stå som skamstøtter over en, synes vi, forkert energipolitik, der ødelægger tilværelsen for mange mennesker – og medfører energipriser, der presser danske virksomheder ud af landet.

Mega-vindmøller er ikke et spørgsmål om politisk ideologi. Det er et spørgsmål om sund fornuft. De høringssvar, der allerede er indkommet, peger meget ensidigt på, at byrådet bør sige nej til kæmpevindmøller – uanset politisk ideologi i øvrigt.

Af Jens Jørgensen, medlem af Plan- og Byggeudvalget (V)

Jens_Joergensen

Venstre vil fornuftige investeringer og etik.

Sjællandskes journalist Arne Svendsen hørte vist ikke helt efter i byrådssalen i maj måned. Her behandlede vi Slagelse Kommunes fremtidige finansielle strategi, herunder spørgsmålet om etik i investeringerne.

Arne Svendsen forsøger i Sjællandske at fremstille debatten, som om Venstre foretrækker at investere i våbenindustri for at få højere afkast. Hvis Arne Svendsen havde hørt bedre efter, ville han have forstået, at Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti netop ønskede at stramme op om den praksis, Socialdemokraterne og SF selv har været med til at vedtage og troligt har videreført i årevis.

Det gjorde vi ved i Økonomiudvalget at anbefale et nyt etisk regelsæt, som blev skrevet ind i den finansielle strategi, så vi har større sikkerhed for, at etikken overholdes.

Skatteborgerne fortjener bedste afkast med fornuftige investeringer i Danmark – og også i udlandet, hvor vi samtidig fremover ville sikre os, at investeringerne ikke går på kompromis med etikken. Derfor foreslog VKO, at kommunen kun skulle indgå aftaler med kapitalforvaltere, der har tilsluttet sig FN´s principper i ”UN Principles of Responsible Investment” (UNIPRI).

Det betyder, at de virksomheder, Slagelse Kommune investerer i, skal overholde International lovgivning, basale menneskerettigheder, at der ikke udøves børnearbejde og at de har en ansvarlig omgang med naturens ressourcer og miljøet.

Derudover var det også en del af VKOs forslag til strategien, at der ikke skal investeres i våben- eller tobaksindustrien.

Debatten i byrådssalen handlede dermed ikke om etikken eller etiske regler – men om, hvorvidt Slagelse Kommune skulle have mulighed for at investere i udlandet eller ej indenfor etikkens rammer.

Danmark er jo altså ikke en ø, som kan nøjes med at leve af os selv – uafhængigt af resten af verden. Især i disse krisetider, hvor pengene er små og sparerunderne omfattende, må vi søge at sikre størst mulige afkast indenfor etikkens fornuftige rammer.

Den S-SF strategi, der nu er vedtaget vil indebære et ringere afkast. Partierne bag den fortæller ikke, hvordan de manglende indtægter skal dækkes eller hvilke områder, der skal skæres ned på.

Større afkast giver en bedre økonomi – og det giver jo i sidste ende færre nedskæringer. Venstre ønsker at investere økonomisk og etisk ansvarligt.

Venstre anbefalede derfor, at den finansielle strategi blev godkendt med en opstramning af de hidtidige etiske regler – samtidig med, at det stadig var muligt at investere i udlandet. 

Af Helle Jacobsen, medlem af Økonomiudvalget (V)

Helle Jacobsen profil thumbnail

 

Invester – før det sker! Prioritering handler om andet end penge.

Jeg var stolt af at være Slagelse-borger til KLs sociale temamøde i Aalborg i sidste uge. KLs nye udspil på det sociale område tog blandt andet udgangspunkt i Slagelse Kommunes tværgående indsats i Ringparken og Motalavej. Hele dagen kørte nationale medier historien om vores nye måde at samarbejde på. Udvalgsformand Emine Koca og jeg hilste på KL-formand Erik Nielsen og formanden for KLs social- og sundhedsudvalg Anny Winther, som begge havde rosende ord til vores indsats.

Som næstformand i udvalget (Børn-, Unge- og Familieudvalget) var jeg en af initiativtagerne til projektet – og for mig var det afgørende vigtigt, at alle partier var repræsenteret i den tværpolitiske arbejdsgruppe, som sammen fandt en helt ny måde at løse opgaverne på.

Når hele byrådet står bag indsatsen, er fundamentet lagt solidt.

Prioritering handler om andet end penge.

At vi ser ud til at være på rette vej i forhold til målene for indsatsen – og at resten af landet nu har fokus på vores unikke arbejdsmetoder – viser, at politisk prioritering kan handle om andet end at bevilge flere penge. Vi valgte i stedet at tage udgangspunkt i de ressourcer, kommunen allerede bruger i områderne – og vi tænkte i nye måder at løse opgaverne på.

Samarbejde på tværs er vejen frem.

Tværgående samarbejde har altid været min mærkesag. Når vi samarbejder på tværs af politiske partier, på tværs af forvaltninger og lægger vores viden og erfaring ind i en fælles opgaveløsning, får vi nye og langt mere effektive resultater.

I forhold til Ringparken og Motalavej inviterede vi også boligselskaberne og politiet med i et tæt samarbejde med den forventning, at vi alle har samme interesse: Velfungerende, trygge boligområder, hvor beboerne trives, får en uddannelse eller er i arbejde.

Beboerne i områderne er aktive medspillere – og samarbejdspartnere, medarbejdere, ledere og politikere fastholder fokus på den tværfaglige indsats. Vi vil det her!

Stor tak til alle. Stén Knuth, Helle Blak, Emine Koca og jeg selv kan som initiativtagere godt tillade os at være lidt stolte af vores vilje og evne til at gå nye veje.

Af Helle Jacobsen, Venstre
Næstformand i Børn-, Unge- og Familieudvalget

Helle Jacobsen profil thumbnail