Mulighederne åbner sig!

Et års hårdt og målrettet arbejde for et frivillig-center for borgerne i Slagelse Kommune er nu mundet ud i, at Social- og integrationsministeriet har meddelt, at ministeriet og satspuljepartierne på Christiansborg støtter etableringen af et frivillig-center i Slagelse med 940.000 kroner.

I et samfund, hvor det bliver vanskeligere at finde frivillige til at gøre et stykke frivilligt arbejde, så er det klart, at netop frivillighedsområdet er et af stederne, hvor vi bliver nødt til at gøre en indsats.

Det skal være nemt, hvis man som borger i Slagelse Kommune ønsker at gøre et stykke frivilligt socialt eller foreningsarbejde, og så hjælper det ikke, at man løber panden mod en mur, så man til sidst opgiver sit forehavende.

Nej! Vi skal møde de frivillige i øjenhøjde og sammen med den frivillige finde netop det område, som vedkommende brænder for, og som man vil lægge sin sjæl og energi i.

Et frivillig-center vil også kunne være behjælpelige med at løse de mange spørgsmål, som der dukker op, hvis man vil lave en forening, herunder hjælp til vedtægter for foreningen osv. osv.

Vigtigst er det dog, at hvis en borger sidder hjemme og tænker på, at han eller hun godt vil gøre en forskel med et stykke frivilligt socialt arbejde, så ved man præcist, at når man træder ind af døren i frivillig-centret, så er man allerede godt i gang, og man slipper for at blive kastet fra en afdeling til en anden.

Dette var netop, hvad jeg sagde i Storebælshallen i Korsør for et år siden, hvor der netop var indkaldt til frivilligheds konference, og nu har de to ildsjæle og igangsættere John Robert Christensen og Poul B. Thomsen sammen med en dygtig bestyrelse sørget for at gøre tanker til virkelighed.

Et stort skridt er taget, og det tegner godt for det frivillige område i Slagelse Kommune.

Tak for det og held og lykke med det videre arbejde for de frivillige.

Af Ebbe Jens Ahlgren
Medlem af Kultur- og fritidsudvalget.

Ebbe_Jens_Ahlgren

Vi venter i spænding

Den kommende skolereform ventes med spænding. Vi er sikre på, at den vil få afgørende indflydelse på, hvordan en god folkeskole bliver endnu bedre. Og den vil få indflydelse på, hvordan vi skal indrette dagtilbudsområdet og den vil række ind i klubområdet, der findes i forlængelse af skoledagen. Altså skal hele organiseringen og indholdet i den røde tråd fra dagtilbud til ungdomsuddannelse gentænkes.

Venstre glæder sig over, at ministerens oplæg indeholder et øget fokus på IT. Det gik Venstre til valg på ved sidste kommunalvalg, hvilket vi har forfulgt og har fået indført i de sidste 2 budgetter. Venstre har også sikret, at der i dag findes en klar strategi på IT og folkeskolen, som både handler om mere undervisning til lærerne i IT, og til flere pc’ere og smartboard til klasserne.

Vi kan dog være usikre på, om mere undervisning også betyder bedre undervisning. Vi mener, at bedre undervisning også kan indfri den rigtige ambition om, at alle børn skal få mere ud af deres skolegang.

Mens vi venter, kan vi glæde os over, at vi i disse år løfter niveauet i vores folkeskole, hvilket smitter af på de unges evne til at fastholde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vi venter i mellemtiden med spænding på at se det endelige resultat af en ny skolereform.

Af Birgitte Poulsen, Johnny Persson og Stén Knuth,
Venstres medlemmer i Børne, Uddannelse og Integrationsudvalget

Birgitte_Poulsen Johnny Persson upload Sten Knuth

Det var ikke uro – det var handling!

Mange har en mening om, hvad der sker i Venstre i Slagelse i øjeblikket. Især nogle af de andre partier har travlt med at gætte, fortolke og forfølge forskellige vinkler ud fra egen synsvinkel. Sådan er politik også. Jeg er sikker på, at vælgerne godt ved, at når man peger mod andre, er der tre fingre, som peger på en selv.

Når jeg bliver spurgt om, hvad det er for noget uro i disse dage, er mit svar, at der er ro i Venstres byrådsgruppe. Vi har gjort det, som var nødvendigt. Det var ikke uro, det var handling. Vi har taget konsekvensen af, at der kunne opstå uro i Kultur- og Fritidsudvalget – af rigtig mange forskellige grunde – og stillede formandsposten til rådighed. Det var ikke uro, det var handling og konsekvens.

Andre har med særlig egen interesse også været interesserede i at fremstille vores borgmesterkandidat i et bestemt lys – også det kan der jo være mange grunde til. Det må der være, for der er ikke megen sandhed i de ord, der bruges.

Det kræver sin mand at række hånden ud til samarbejde med et S og SF, der som bekendt ikke selv ville samarbejde i den første del af byrådsperioden, før omkonstitueringen i 2011. Dét gjorde Stén Knuth.

Det kræver sin mand at lande en svær skolestrukturdebat med overbevisende flertal til glæde for langt de fleste borgere i Slagelse kommune. Det kan Stén Knuth og det gjorde Stén Knuth.

Det kræver sin mand at være den, som navigerer en gruppe liberale venstrefolk gennem forhandlinger, hvor alle bliver hørt og føler sig mødt. Dét kan Stén Knuth. Det kræver sin mand at holde balancen i de udfordringer, som møder en spidskandidat og måske kommende borgmester. Dét kan Stén Knuth.

Af Helle Jacobsen, Byrådsmedlem (V)

Helle Jacobsen profil thumbnail

Ny Venstre formand for Kultur og Fritidsudvalget

Herfra skal lyde et stor tak til Ebbe Jens Ahlgren, der valgte at sætte sit mandat til prøve ved gårsdagens udvalgsmøde. Det er i situationen rigtig set og gjort. Vi har brug for et udvalg og et område, der fungerer og det håber jeg, vi med Jesper D. Jensen har fået. Stort tillykke til Jesper – og så er det i arbejdstøjet!

Forude venter et meget spændende valgår. Hvor vandhandleplaner og budgetforhandlingerne nok bliver årets højdepunkter, inden vi den 19. nov. 2013 har kommunalvalg.

Lige nu tales der om omkonstituering, hvilket jeg ikke tror, kommer på tale. Selvom de to løsgængere presser hårdt på, så er min klare overbevisning, at S og SF ikke tør tage det hele tilbage. Vi husker jo godt, hvordan S og SF tog det hele ved sidste valg og selv ville sætte retning, selv om vælgerne havde stemt for at få et samarbejde på tværs.

Jeg er fortsat glad for, at vi – da vi fik chancen – valgte at ville samarbejde. At S og SF så ikke ville samarbejde bredt, da blækket på aftalen var tør, det skal jeg kun beklage.

Venstre står ikke kun nationalt men også lokalt meget, meget stærkt. Og med os har vi fortsat et meget fint samarbejde med de Konservative og Dansk Folkeparti. VKO har stået og vil stå sammen frem mod valget, og vi indgår naturligvis gerne i et samarbejde, der er endnu bredere, så længe det foregår loyalt og tillidsfuldt for at udvikle Slagelse kommune. VKO er det reelle alternativ til det siddende, som efter mange, mange år har forsøgt det, de kan. Nu må nye kræfter til, hvis vi skal videre.

I Venstre vil vi gennem året fortsat søge maksimal indflydelse på beslutningerne, ligesom vi har gjort de sidste mange år, med budgetter, visioner og politikker. Vi har en god kommune, ikke en perfekt kommune, men en god kommune, der fortsat har behov for at udvikle sig. Det vil vi via fokus på arbejdspladser, sikker økonomistyring, effektivisering, bedre samarbejde mellem det offentlige og private, bevarelse af kerneopgaverne indenfor børn, ældre, arbejdsmarked og handicappede.

Og så har Venstre en klar målsætning om at sætte sig i borgmesterstolen den 1. jan. 2014, med en borgmester, der vil involvere sig, lytte til hele kommunen – en borgmester, der vil tage en ærlig snak med borgerne om, hvordan vi udvikler denne dejlige kommune.

Af Stén Knuth, borgmesterkandidat.

Sten Knuth

Om valg af formand i Kultur- og fritidsudvalget.

Indlæg af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Slagelse, Ebbe Jens Ahlgren, Venstre.

Det vigtigste for mig er at fastholde fokus på arbejdet i Kultur- og Fritidsudvalget. Derfor vil jeg på mødet tirsdag den 8. januar 2013 sætte punktet ”valg af formand” på dagsorden, da jeg vil afprøve, om jeg fortsat har opbakning. Jeg accepterer naturligvis hvis et flertal ønsker en anden. Jeg ønsker kun det bedste for udviklingen i dette spændende og vigtige område for Slagelse kommune, og jeg ønsker at skabe ro til dette.

I de næsten to år jeg har været i udvalget, har vi haft en god udvikling på Kultur- og Fritidsområdet. Her kan nævnes kunstgræsbane i Korsør, samt færdiggørelse af atletikstadion samme sted. Stadionbyggeriet i Slagelse samt projektopstart ombygning Slagelse teater. Renoveringsopgaver på henholdsvis Kommandant-boligen på Fæstningen i Korsør, samt på Guldagergaard i Skælskør, hvor også renovering af Det Røde Pakhus er i gang.

Så er der Trelleborg som oplevelses- og videns center, som er kommet rigtig godt i gang samt fusionering af museerne med kommunerne Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Ringsted og Sorø.

Ønsker udvalget en anden formand, fortsætter jeg mit arbejde i Kultur- og Fritidsudvalget som medlem af udvalget, så jeg fortsat kan være med til arbejde med den positive udvikling, som vi er i gang med inden for området.

Jeg vil til sidst sige tak til forvaltningen for en fantastisk arbejdsindsats gennem 2012, samt et helt igennem godt og konstruktivt samarbejde. Herunder en stor tak til organisationer, klubber og foreninger for godt samarbejde.

Godt Nytår til alle.

Ebbe_Jens_Ahlgren