Synspunkt: Svar til Leif Scharling

I et noget usammenhængende læserbrev, der bygger på unavngivne socialdemokratiske kilder, skriver Leif Scharling (SF) om det at pynte sig med lånte fjer. Jeg forstår det sådan, at den væsentligste påstand i Scharlings læserbrev er, at Venstre og Stén Knuth ikke har foreslået at samle kommunens ungeindsats i ét hus med én indgang. Det er ikke korrekt.

Tidligt forslag om én samlet ungeindsats
Fakta er, at Venstre ved Sten Knuth kort tid efter kommunesammenlægningen – så vidt jeg husker i 2007 – foreslog, at kommunen oprettede et hus for de unge, hvor man samlede indsatserne om uddannelse, beskæftigelse, mentorstøtte, psykologhjælp mv., så de unge kun skulle bruge én indgang for at få hjælp i stedet for at blive sendt fra sted til sted. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, hvor bl.a. Sten Knuth deltog fra uddannelsesudvalget og jeg selv deltog fra arbejdsmarkedsudvalget. Også socialdemokraten Bjarne Mikkelsen deltog i udvalgsarbejdet dengang, og jeg er sikker på, at han kan bekræfte, at arbejdet blev iværksat på grund af Stén Knuths forslag, som nu bliver gennemført.

SFs gruppeformand Lene Wibroe og den daværende politiske udvalgsformand Niels Christian Nielsen fra S kan tillige bekræfte forslagets oprindelse, men vi er sikkert uenige om dets videre skæbne: Min oplevelse af forløbet for 6-7 år siden er, at kommunens medarbejdere faktisk syntes godt om Venstres forslag og gerne ville realisere det, mens den politiske ledelse fra S og SF var imod. Måske netop fordi det var et venstreforslag. Vi holdt en række møder, som der kom et halvhjertet projekt ud af – et projekt, som pga. den politiske ledelses modstand hurtigt blev lukket igen.

Ringsted Kommune gjorde det
Også i denne sag tøvede S og SF. Også dengang sad de på hænderne af frygt for at begå fejl i forbindelse med visionære tanker og nytænkning. Slagelse Kommune kunne have været landets første kommune med et ungehus, men i stedet blev det Ringsted Kommune, som i 2010 oprettede deres Ungeenhed på samme fundament som forslaget fra Venstre i Slagelse. Siden er Ringsted Kommune – og ikke Slagelse – konstant blevet fremhævet som det unikke og gode eksempel af både røde og blå ministre, røde og blå borgmestre osv. Meget vigtigere blev det Ringsted Kommune – med en venstreborgmester for bordenden – som satte målrettet og helhjertet ind med en nyskabende og mere smidig indsats overfor unge med behov for hjælp.

Hvis Leif Scharling undersøgte tingene inden han udtaler sig, ville borgerne måske slippe for grove personangreb på Venstres borgmesterkandidat. Jeg tror faktisk, at borgerne helst er fri for den slags – de vil meget hellere høre, hvordan vi vil udvikle kommunen. Det er godt nok tid til forandring i Slagelse Kommune!

Af Johnny Persson (V), byrådsmedlem og kandidat

johnny-persson

Ungehuset i Uddannelsesfirkanten

Hurra – Vi nåede i mål 

Den 24. september er en helt speciel dag.
Det er en festdag, hvor Slagelse Kommune officielt åbner det nye ungehus i uddannelsesfirkanten.

Et projekt der tog sin spæde begyndelse allerede ved starten af kommunesammenlægningen. Dengang femlagde jeg og Venstre et forslag til en ungeenhed der skulle forankres under et ungehus. Et sted hvor alle kompetencer til igangsættelse og fastholdelse af unge i uddannelsesforløb skulle samles.

Projektforslaget fra 2007/2008 kom til at hedde UTA. Et navn jeg stadig hører blandt de involverede medarbejdere. På daværende tidspunkt var organisationen og det politiske niveau ikke klar til at prøve tingene rigtigt af, og derfor fik UTA ikke lov at udfolde sit fulde potentiale.

Jeg er dog stolt af at UTA stadigvæk lever i medarbejderens bevidsthed, og at vi nu står med et ungehus, der for alvor får lov til at blomstre.
Et sted hvor unge der har brug for hjælp og sparring for at komme videre, kan finde det samlet under ét tag. Økonomisk vejledning, psykologhjælp, arbejdsmarkedsforløb samt støtte og opbakning.

Jeg er også stolt af at være udvalgsformand for et område med succes; flere og flere unge tager en ungdomsuddannelse, hvilket er rigtig godt og i tråd med de målsætninger vi politikere har for området.

At vi nu også kan præsentere et ungehus, der er indrettet af dygtige, egagerede og kreative unge mennesker fra Korsør Produktionshøjskole sammen med kunster Simonne Gorju, og som er placeret optimalt som en del af Uddannelsesfirkanten på Willemoesvej, er helt unikt.

Jeg er sikker på, at de nye rammer og de dygtige kompetencer i ungehuset fremadrettet vil være med til at løfte endnu flere igennem en uddannelse, og det er da helt fantastisk.

Og naturligvis er jeg også rigtig glad for over at mine og Venstres oprindelige tanker nu er blevet til virkelighed – også selv om det tog lidt tid.

Jeg ønsker alt det bedste for Slagelses nye ungehus, og for dem der får glæde af det!

Af Stén Knuth, Byrådsmedlem (V) og borgmesterkandidat

Sten Knuth