Budgetaftale 2015 – 2018 og invitation til medlemsmøde.

Kære Venstremedlem.

Som det sikkert er dig bekendt, har Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance aftalt budget for 2015-2018.

Nye tider – nye veje. Vækst og effektivisering er sat på dagsorden.

Det er 1. budget som borgmesterparti. Et budget, som virkeligt forsøger både at investere, skabe bedre rammer og samtidig effektivisere hele den kommunale virksomhed. Vi skaber bedre rammer for vækst via nedsættelse af grundskyld, fjernelse af byggesagsgebyr for erhverv, styrkelse af den nye erhvervsenhed.

Vi laver målrettede bosætningskampagner. Investerer i CSR (virksomheders sociale ansvar). Ansætter flere elever i kommunen, samt investerer i initiativer for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Vi har sat penge af til at gøre Borreby Teater til egnsteater.

Vi nedsætter et udvalg, der skal være med til at løfte Korsør.

De næste 3 år laver vi en 360 graders undersøgelse af alle 5 store serviceområder med henblik på mere effektiv drift. Her er der lagt op til, at medarbejderne selv skal være med i processen.

Vi styrker landdistrikterne med borgerbudgetter og pulje til IT/bredbånd.

Vi fremrykker bygning af autist-boliger (som skaber lokale arbejdspladser).

Vi afsætter midler til talentudvikling i folkeskolen, samt får en politisk drøftelse af de strategiske overvejelser på camping, vandrehjem og autocampere. Vi tror på, at skal væksten komme, må vi investere os ud af stilstanden, hvilket kræver en mere effektiv drevet kommune, hvorfor vi de næste 3-4 år skal se på, hvordan vi gør vores velfærd bedre for færre midler.

Vi tror, vi kan, hvis vi tager politisk ansvar og tager medarbejdere og ledere med i arbejdet.

Budgettet samt den aftale, vi har indgået, vil først i næste uge komme på kommunens hjemmeside.

Vi vil gerne invitere jer til et åbent møde om budgettet m.v. den tirsdag 16. september kl.19.00 på Røsva, Fabriksvej 6, 4200 Slagelse. Alle er velkomne, tilmelding ikke nødvendig.

Med venlig hilsen

 

Borgmester Formand

Sten Knuth Knud Vincents

sten knud_vincent

 

 

Ugens kandidat: Knud Vincents.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Knud Vincents:

knud_vincent

Navn: Knud Vincents
Fødselsdato: 31-01-65
By: Bisserup
Civil status: Gift med Birgit,
børn Karina 21 år og Matilde 14 år
Civilt job: Landmand    

Lidt om mig:

Formand for Venstre i Slagelse Kommune.
Sidder i Venstres forretningsudvalg på landsplan, samt Venstres hovedbestyrelse på landsplan.
Næstformand i Venstres regionsbestyrelse på Sjælland.
Formand for Bisserup Vandværk.
Formand for vandrådet i Slagelse kommune (Forening for de private vandværker).
Derudover sidder jeg med i flere bestyrelser m.v.

Selvstædig landmand siden 1989.
Altid været aktiv i foreningsarbejde i fritiden.
Vi skal alle yde, for at alle kan nyde.

Mine mærkesager:    

– vi skal være gode til at skabe og fastholde arbejdspladser – det giver vækst.
– vi skal have modet til at prioritere
– vi skal have en sikker økonomisk styring
– vi skal give foreningerne bedre rammer – det giver sammenhængskraft

Mailadresse: vincents@post.tele.dk
Tlf. 20459798

 

Ugens kandidat: Pia Lunn Christiansen.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Pia Lunn Christiansen:

Pia-Lunn-Christiansen2

Navn: Pia Lunn Christiansen
Fødselsdato: 19/1 1973
By: Slagelse
Civilt job: Afdelingsleder i IDEmøbler

Lidt om mig:

Privat:
Skal jeg beskrive mig selv er det som loyal, struktureret, lyttende, empatisk, engageret og selvstændig.

Politisk:
Formand for Venstres kredsbestyrelse i Slagelse kredsen.
Medlem af vælgerforeningsbestyrelsen.

Mine 3 mærkesager:    

  • Eleverne skal være godt rustet til ungdomsuddannelsen
  • Mere gang i erhvervslivet i Slagelse kommune
  • Bedre vilkår for private virksomheder – store som små

Mail adresse: plc@net.telenor.dk  

Regeringens zig-zag kurs

Jeg har fuld forståelse for, hvis S og SF’s vælgere har svært ved at følge deres partier. I regeringens iver på at sætte en dagsorden, skifter de fra dag til dag kurs på, hvordan og med hvilke redskaber vi som land skal forsøge at sætte gang i væksten.

S og SF lovede et før valget og gør nu noget andet. De fører blå’s økonomiske politik, eller noget der ligner.

S og SF går den ene dag et skridt i den rigtige retning med konkurrenceevnepakke og den næste dag brandskatter de Nordsøen’s resurser for at love toginvesteringer for 27 mia.kr. Investeringer som i øvrigt først er finansieret i 2042 jf. artikel i Ugebrevet A4 mandag morgen.

Regeringen har midt i en dyb skolekrise valgt at ville prøve modersmål af i skoler rundt i Danmark. I går siger to ministre at indvandrere skal lære dansk og hvis de ikke gør det, må de sanktioneres. Altså tror regeringen på det ene eller det andet? Det er dog immervæk 30 mio.kr. af skatteborgernes penge, der bruges på et forsøg som nogen i regeringen ikke mener virker??

Statsministeren har tidligere slået fast, at hun ikke ville hæve skatter og afgifter. Indtil nu har hun hævet dem med 6 mia.kr.

VKO satte med startpakke og pointregel en dæmper på, hvor mange indvandrere Danmark kunne påtage sig at modtage. Både startpakke og pointregel har regeringen afskaffet, hvilket allerede har betydet en betydelig tilgang af indvandrere, og øget udgifter for kommunerne, der i forvejen kæmper med at få enderne til at nå sammen.

Der er ingen kurs. Der er ingen styring. S og SF’s socialistiske politik virker længere. Tiden er løbet fra dem og de har lavet en kontrakt med deres vælgere, som ikke kan opfyldes. Kontraktbrud. Hvem tør mere handle med S og SF? Deres vælgere gør det ikke – de er på vild flugt fra dette kaos.

I Venstre er vi klare i spyttet. Vi kan få mere velfærd for samme penge, hvis det offentlige samarbejder med det private. Venstre ønsker vækstpakke, samt byrde og afgiftsstop overfor små og mellemstore virksomheder. Energiafgifter skal ned, og så skal vi have ændret afgifterne på grænsehandelsvare, så det igen kan betale sig at handle i Danmark, og vi derved fastholder arbejdspladser.

Venstre er klar til at indgå den kontrakt med vælgerne og den vil også blive udført når Lars Løkke igen er statsminister. Og så skal Lars Løkke i øvrigt meget velkommen til at besøge Slagelse kommune i valgkampen. Vi har nemlig intet imod at få besøg af vores formand.

Af Stén Knuth, Venstre

Sten Knuth