Opstilling af kæmpevindmøller i Slagelse Kommune

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vil i forbindelse med ”vagtskiftet” i byrådet bede administrationens vurdering på at undgå at opstille kæmpevindmøller. 

De tre partier har både før og i valgkampen forsøgt, at få stoppet tillægget til kommuneplanen, som giver mulighed for opsætning af kæmpevindmøller på land.

Nu beder de tre chefforhandlere om, at få administrationens vurderinger på hvilke muligheder der er for at stoppe opsætningen af disse møller.

”Vi har desværre ikke haft held til at få S, SF og C til at lytte til vores argumenter. Men nu sidder der et andet flertal og det skal vi udnytte” siger Villum Christensen, gruppeformand i Liberal Alliance, der igennem lang tid både på den lokale men også national scene har argumenteret imod opsætningen af kæmpevindmøller.

Michael Gram, gruppeformand i Dansk Folkeparti, fortsætter ”Enig. Vi må have vurderet mulighederne for at få stoppet opførelsen af disse møller, som rigtig mange borgere er dybt bekymrede for. DF har fra dag et sagt at opsætningen af disse møller ikke måtte blive til noget, så lad os få undersøgt hvad der er muligt”.

Stén Knuth, Venstre, Slagelse kommunes kommende borgmester siger: ”Og derfor vil jeg bede administrationen om at få vurderet disse muligheder straks ind i det nye år. Både at vi overholder lovgivningen og samtidig udfordrer rammer og regler til det yderste for at få stoppet opsætningen af disse kæmpevindmøller”.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

Villum Christensen, gruppeformand i Liberal Alliance, telefon nr. 3337 4905

Michael Gram, gruppeformand i Dansk Folkeparti, telefon nr. 5164 8123

Stén Knuth, Slagelse kommunes kommende borgmester Venstre, telefon nr. 2440 0111

 

 

Ugens kandidat: Jens Jørgensen.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Jens Jørgensen:

jens_jorgensen2.png

Jens Jørgensen
jens@slagelse.dk

FRIHED. VALGMULIGHEDER. OG HANDLING FREM FOR FINE ORD OG HENSIGTSERKLÆRINGER.

Tilbage i 1978 blev jeg rektor ved Slagelse Gymnasium & HF-kursus. Fra 1994 og fire år frem var jeg borgmester i Gl. Slagelse Kommune og i en årrække medlem af Folketinget. Jeg er i dag medlem af byrådet inkl. to udvalgsposter.

Min udadvendte del af livet har været en kombination af gymnasiet og politisk arbejde, suppleret med masser af foredrag, maleriudstillinger, golf, bridge-turneringer m.m.

Jeg er glad for lokalpolitik. Her møder jeg mennesker, der har noget på hjerte. Ikke ideologier eller smarte formuleringer, men konkrete forslag, der kan gøre deres eller andres hverdag en smule bedre.

Derfor skal man som politiker kunne lytte, forstå og hjælpe, hvor der er en mulighed for det.

Det er det arbejde, jeg vil fortsætte med, når jeg forhåbentlig bliver genvalgt til byrådet.

Jeg har mange mærkesager, men vælger tre ud.

  1. Borreby skal gøres til egnsteater. Det forudsætter kommunal støtte. Den må og skal Slagelse Kommune yde. Borreby er en gammel herreborg. Her er skabt et helt enestående teater i et enestående miljø. En kulturperle, der vil kunne tiltrække publikum fra det meste af Danmark. Borreby som egnsteater vil give hele regionen et enestående løft og en positiv omtale.
  2. Jeg er imod kæmpevindmøller på landjorden. Jeg vil ikke acceptere, at vi ødelægger tilværelsen for masser af mennesker, der bor i nærheden af disse vindmøller på grund af den lavfrekvente støj. Dertil kommer, at disse vindmøller skæmmer landskabet, hvilket også vil bidrage til fraflytning fra vore landsbyområder tæt på evt. vindmøller.
  3. Jeg ønsker en ældrepolitik, der indrettes, så den enkelte kan blive længst mulig i egen bolig. Det betyder tre ting: at vi skal bruge den bedst mulige velfærdsteknologi. Men aldrig som tvang. Altid i et tæt samarbejde med borgeren. Dernæst skal den enkelte hjemmehjælper have betydeligt større frihed til sammen med borgeren at bruge den samlede tildelte tid. Nogle gange er en kop kaffe og en snak vigtigere end de sidste nullermænd under sofaen. Og sidst, men ikke mindst: aktivitetscentrene skal udvikles, så de dækker borgernes behov. Med andre ord: jeg vil skabe en ældrepolitik, der tager afsæt i borgerens behov og borgerens ønsker.

Vindmølle-vanvid.

Hvis blot begreber som grøn energi, CO2-neutral energi, solenergi – og ikke mindst kæmpevindmøller – nævnes, så synes folk at koble sund fornuft og fakta-viden fra. Man er vel miljøbevidst og vil gerne være på rette (?) hold, ikke?

Sidste år vedtog Folketinget en satsning på kæmpe-vindmøller. Det vil koste danskerne milliardbeløb hvert år. Allerede nu betaler vi ”omtrent 3 mia. kr. til vindmøllerne om året i PSO-afgift. Det beløb vil… stige til omkring 8 mia. kr. årligt…” skriver prof. i retsøkonomi Henrik Lando (Berl. Tid. 16/7).

Tænk lige over disse tal. Og tænk på, hvad disse mange penge kunne bruges til i form af energi-renovering af ældre boliger – og dermed skabe arbejdspladser. Det ville samtidig gavne klimaet, for som prof. Lando skriver: renovering og forbedring af boliger er netop ikke omfattet af kvotesystemet.

I EU er der en såkaldt kvoteordning. Det betyder, at hver gang vi i Danmark måtte sætte en vindmølle op, bliver det billigere at fyre med kul i andre EU-lande.

På foranledning af John Johnsen (borger i Slagelse Kommune) kan vi læse direkte i den af Slagelse Kommune udarbejdede hvidbog om vindmølleindsigelser: Såfremt der hersker tvivl……

I EU-konventionen om det såkaldte ”forsigtighedsprincip” står det meget klart: Såfremt der hersker tvivl, om en plan kan medføre helbredsmæssige konsekvenser for borgerne, kan planen ikke gennemføres.

Kæmpevindmøller hjælper ikke på miljøet.

Kæmpevindmøller gør dansk energi til Verdens dyreste – og sender dermed arbejdspladser ud af landet.

Kæmpevindmøller vil få helbredsmæssige konsekvenser for de omkringboende. Dertil kommer mistede herlighedsværdier.

Det er sund fornuft at sige nej til kæmpevindmøller på landjorden!

Af Jens Jørgensen (V), byrådsmedlem, Slotsalleen 51, 4200 Slagelse.

jens jorgensen fra Lone

Klart NEJ til mega-vindmøller.

I Sjællandske den 21. juni skriver Villum Christensen, MF, Liberal Alliance, at han ønsker vindmølleplanen stoppet efter valget i november.

Som læserne (og LA) ved, så er Venstre i Slagelse Kommune klar modstander af landbaserede kæmpevindmøller i kommunen.

Hvis der efter valget i november er et flertal i byrådet, der sammen med Venstre er imod opsætning af kæmpevindmøller på landjorden, vil vi gøre, hvad vi kan for at stoppe mega-vindmøllerne.

I efteråret 2012 offentliggjorde tre forskere fra Ålborg universitet en stor undersøgelse, der viste, at op til 44 % risikerer at havne i et støjhelvede fra kæmpevindmøllerne.

Vi ved, at der er mennesker, der bliver syge af at bo som nabo til kæmpevindmøller.

Vi ved, at der er mennesker, der ikke kan sove igennem som nabo til vindmøllerne.

Vi ved, at der er mennesker, der flyttede på landet i tillid til gyldne løfter om landlig fred og ro, kommer til at sidde med usælgelige huse – eller med værditab, der af ejendomsmæglere skønnes at være på 20-25 %.

I Slagelse Kommune har vi rost os af at være ”kommunen med de 100 landsbyer”. Vi vil gerne være en tilflytterkommune, men det kan man glemme alt om, hvis man under dække af moderigtige ord som ”grøn energi” og ”vedvarende energi” tillader opsætning af kæmpevindmøller.

Kæmpevindmøller på land vil komme til at stå som skamstøtter over en, synes vi, forkert energipolitik, der ødelægger tilværelsen for mange mennesker – og medfører energipriser, der presser danske virksomheder ud af landet.

Mega-vindmøller er ikke et spørgsmål om politisk ideologi. Det er et spørgsmål om sund fornuft. De høringssvar, der allerede er indkommet, peger meget ensidigt på, at byrådet bør sige nej til kæmpevindmøller – uanset politisk ideologi i øvrigt.

Af Jens Jørgensen, medlem af Plan- og Byggeudvalget (V)

Jens_Joergensen