VORES POLITIK

Flere lokale arbejdspladser

… får vi ved at bryde administrationens vanetænkning og udfordre lovgivningen. Vi skal holde os inden for loven – for det gør vi i Venstre.

Men vi skal vende et nej til et ja. Eller i hvert fald, om muligt, finde en vej uden om et nej. Borgmesteren skal stå i spidsen for dette ene af tre ben i kommunens vision. Borgmesteren skal gøre alt for at sikre fleksible og ordentlige rammevilkår for det private erhvervsliv. Borgmesteren skal kende sine kunder – vide, hvor kunderne er på vej hen, eller om de tænker på udvidelser. Erhvervslivet skal helt tæt på borgmesteren og omvendt. Både politisk og fysisk.

For Venstre handler det også om politisk ledelse – at få skabt en kultur i organisationen, hvor vi – sagt lidt populært: satser hele butikken for at servicere erhvervslivet.

En bedre folkeskole

… får vi ved tydelig og stærk skoleledelse. Vi bør give lederne nogle friere rammer for at drive skolen efter princippet: Her er en pose penge. Brug dem og giv vore børn og unge de bedste forudsætninger for, at de efter skolen kan mestre livet.

Vi skal sætte klare forventninger til forældrene og børnene. Læreren skal generobre klasselokalet. Vi skal også have sat talent, innovation og iværksætteri på dagsorden i skolen, som igen vil tiltrække eller fastholde de resursestærke familier.

Slip kræfterne fri i folkeskolen, sæt tydelige mål, og lad skolerne konkurrere noget mere.

For i Venstre ved vi, at konkurrence er sund og en vigtig drivkraft for, at vi alle bliver bedre.

Mennesket før systemet

… både når vi taler om daginstitutioner, skoler, handicappede og de ældre.

Mindre tid til administration.

Mere tid til borgerne.

Eksempel: Daginstitutionen Rumlepotten – skulle sammenlægges med en anden institution. Det blev den ikke. Den blev i stedet for til en privat ejet og drevet institution, fordi forældrene virkelig ønskede at bevare en daginstitution i området. At opleve den kraft og det engagement i at få sit eget til at fungere – at høre medarbejdere, der ikke ser på uret, men hvor fleksibiliteten vokser – og sygefraværet går ned, er udelukkende positivt.

Det initiativ og det engagement skal vi holde fast i. Og det er vigtigt, at vi som kommune har borgere, der vil.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os.

Se mere hos Venstre på www.facebook.com